Κουντουριώτου 1, Λαύριο ΤΚ 195 00
22920 – 22413

Προσκλήσεις Δ.Σ.

Στον πίνακα που ακολουθεί εμφανίζονται οι προσκλήσεις Διοικητικού Συμβουλίου (Δ.Σ.) της εταιρείας.

Danetal_symbol2
Σας καλούμε στη 26η Έκτακτη Συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Δημοτικής Ανώνυμης Εταιρείας Ακινήτων Λαυρεωτικής, η οποία θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Λαυρεωτικής που εδρεύει στην οδό Κουντουριώτη αριθ.1, στις 2 Οκτωβρίου 2020, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00, με τα εξής θέματα Ημερήσιας Διάταξης:
01/10/2020
Danetal_symbol2
Σας καλούμε στη 25η Έκτακτη Συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Δημοτικής Ανώνυμης Εταιρείας Ακινήτων Λαυρεωτικής, η οποία θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Λαυρεωτικής που εδρεύει στην οδό Κουντουριώτη αριθ.1, στις 24 Σεπτεμβρίου 2020, ημέρα Πέμπτη και ώρα 11:00, με τα εξής θέματα Ημερήσιας Διάταξης:
24/09/2020
Danetal_symbol2
Σας καλούμε στη 24η Έκτακτη Συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Δημοτικής Ανώνυμης Εταιρείας Ακινήτων Λαυρεωτικής, η οποία θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Λαυρεωτικής που εδρεύει στην οδό Κουντουριώτη αριθ.1, στις 5 Αυγούστου 2020, ημέρα Τετάρτη και ώρα 16:00, με τα εξής θέματα Ημερήσιας Διάταξης:
05/08/2020
Danetal_symbol2
Σας καλούμε στη 23η Έκτακτη Συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Δημοτικής Ανώνυμης Εταιρείας Ακινήτων Λαυρεωτικής, η οποία θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Λαυρεωτικής που εδρεύει στην οδό Κουντουριώτη αριθ.1, στις 4 Αυγούστου 2020, ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00, με τα εξής θέματα Ημερήσιας Διάταξης:
04/08/2020
Danetal_symbol2
Σας καλούμε στη 22η Έκτακτη Συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Δημοτικής Ανώνυμης Εταιρείας Ακινήτων Λαυρεωτικής, η οποία θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Λαυρεωτικής που εδρεύει στην οδό Κουντουριώτη αριθ.1, στις 30 Ιουλίου 2020, ημέρα Πέμπτη και ώρα 12:00, με τα εξής θέματα Ημερήσιας Διάταξης:
30/07/2020
Danetal_symbol2
Σας καλούμε στη 21η Τακτική Συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Δημοτικής Ανώνυμης Εταιρείας Ακινήτων Λαυρεωτικής, η οποία θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Λαυρεωτικής που εδρεύει στην οδό Κουντουριώτη αριθ.1, στις 29 Ιουλίου 2020, ημέρα Τετάρτη και ώρα 13:00, με τα εξής θέματα Ημερήσιας Διάταξης:..
24/07/2020
Danetal_symbol2
Σας καλούμε στη 20η Τακτική Συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Δημοτικής Ανώνυμης Εταιρείας Ακινήτων Λαυρεωτικής, η οποία θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Λαυρεωτικής που εδρεύει στην οδό Κουντουριώτη αριθ.1, στις 15 Ιουλίου 2020, ημέρα Τετάρτη και ώρα 13:00, με τα εξής θέματα Ημερήσιας Διάταξης:..
10/07/2020
Danetal_symbol2
Σας καλούμε στη 19η Τακτική Συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Δημοτικής Ανώνυμης Εταιρείας Ακινήτων Λαυρεωτικής, η οποία θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Λαυρεωτικής που εδρεύει στην οδό Κουντουριώτη αριθ.1, στις 19 Ιουνίου 2020, ημέρα Παρασκευή και ώρα 13:00, με τα εξής θέματα Ημερήσιας Διάταξης:..
16/06/2020
Danetal_symbol2
Σας καλούμε στη 18η  Τακτική Συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Δημοτικής Ανώνυμης Εταιρείας Ακινήτων Λαυρεωτικής, η οποία θα διεξαχθεί δια μέσου τηλεδιάσκεψης, την 15η Ιουνίου 2020, ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:00...
09/06/2020
Danetal_symbol2
Σας καλούμε στη 17η Έκτακτη Συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Δημοτικής Ανώνυμης Εταιρείας Ακινήτων Λαυρεωτικής, η οποία θα διεξαχθεί δια μέσου τηλεδιάσκεψης, την 21η Μαϊου 2020, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00, με τα εξής θέματα Ημερήσιας Διάταξης:
20/05/2020
Danetal_symbol2
Σας καλούμε στη 15η  Τακτική Συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Δημοτικής Ανώνυμης Εταιρείας Ακινήτων Λαυρεωτικής, η οποία θα διεξαχθεί δια μέσου τηλεδιάσκεψης, την 21η Μαϊου 2020, ημέρα Πέμπτη και ώρα 13:00, με τα εξής θέματα Ημερήσιας Διάταξης:
15/05/2020
Danetal_symbol2
Σας καλούμε στη 14η Έκτακτη Συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Δημοτικής Ανώνυμης Εταιρείας Ακινήτων Λαυρεωτικής, η οποία θα διεξαχθεί δια μέσου τηλεδιάσκεψης, την 14η Μαϊου 2020, ημέρα Πέμπτη και ώρα 17:00, με τα εξής θέματα Ημερήσιας Διάταξης:
14/05/2020
Danetal_symbol2
Σας καλούμε στη 13η Έκτακτη Συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Δημοτικής Ανώνυμης Εταιρείας Ακινήτων Λαυρεωτικής, η οποία θα διεξαχθεί δια μέσου τηλεδιάσκεψης, την 8η Μαϊου 2020, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00, με τα εξής θέματα Ημερήσιας Διάταξης:
07/05/2020
Danetal_symbol2
Σας καλούμε στη 12η  Τακτική Συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Δημοτικής Ανώνυμης Εταιρείας Ακινήτων Λαυρεωτικής, η οποία θα διεξαχθεί δια μέσου τηλεδιάσκεψης, την 30η Απριλίου 2020, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00, με τα εξής θέματα Ημερήσιας Διάταξης:
27/04/2020
Danetal_symbol2
Σας καλούμε στη 11η  Τακτική Συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Δημοτικής Ανώνυμης Εταιρείας Ακινήτων Λαυρεωτικής, η οποία θα διεξαχθεί δια μέσου τηλεδιάσκεψης, την 15η Απριλίου 2020, ημέρα Τετάρτη και ώρα 17:00, με τα εξής θέματα Ημερήσιας Διάταξης:
10/04/2020
Danetal_symbol2
Σας καλούμε στη 10η Τακτική Συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Δημοτικής Ανώνυμης Εταιρείας Ακινήτων Λαυρεωτικής, η οποία θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Λαυρεωτικής που εδρεύει στην οδό Κουντουριώτη αριθ.1, στις 3 Απριλίου 2020, ημέρα Παρασκευή και ώρα 14:00,...
31/03/2020
Danetal_symbol2
Σας καλούμε στη 9η Τακτική Συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Δημοτικής Ανώνυμης Εταιρείας Ακινήτων Λαυρεωτικής, η οποία θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Λαυρεωτικής που εδρεύει στην οδό Κουντουριώτη αριθ.1, στις 1 Απριλίου 2020, ημέρα Τετάρτη και ώρα 14:00,...
27/03/2020
Danetal_symbol2
Σας καλούμε στη 9η Τακτική Συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Δημοτικής Ανώνυμης Εταιρείας Ακινήτων Λαυρεωτικής, η οποία θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Λαυρεωτικής που εδρεύει στην οδό Κουντουριώτη αριθ.1, στις 1 Απριλίου 2020, ημέρα Τετάρτη και ώρα 14:00,...
27/03/2020
Danetal_symbol2
Σας καλούμε στη 7η Έκτακτη Συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Δημοτικής Ανώνυμης Εταιρείας Ακινήτων Λαυρεωτικής, η οποία θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Λαυρεωτικής που εδρεύει στην οδό Κουντουριώτη αριθ.1, στις 18 Μαρτίου 2020, ημέρα Τετάρτη και ώρα 14:00,...
17/03/2020
Danetal_symbol2
Σας καλούμε στη 6η Τακτική Συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Δημοτικής Ανώνυμης Εταιρείας Ακινήτων Λαυρεωτικής, η οποία θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Λαυρεωτικής που εδρεύει στην οδό Κουντουριώτη αριθ.1, στις 11 Μαρτίου 2020, ημέρα Τετάρτη και ώρα 14:00,...
03/03/2020
Προτιμήσεις Ιδιωτικότητας
Όταν επισκέπτεστε τον ιστότοπό μας, ενδέχεται να αποθηκεύονται πληροφορίες μέσω του προγράμματος περιήγησης (browser) από συγκεκριμένες υπηρεσίες, συνήθως με τη μορφή cookies. Εδώ μπορείτε να αλλάξετε τις προτιμήσεις απορρήτου σας. Λάβετε υπόψη ότι, η παρεμπόδιση ορισμένων τύπων cookie μπορεί να επηρεάσει την εμπειρία σας στον ιστότοπό μας και στις υπηρεσίες που παρέχουμε.