Κουντουριώτου 1, Λαύριο ΤΚ 195 00
22920 – 22413

Προσκλήσεις Δ.Σ.

Στον πίνακα που ακολουθεί εμφανίζονται οι προσκλήσεις Διοικητικού Συμβουλίου (Δ.Σ.) της εταιρείας.

Danetal_symbol2
Σας καλούμε σε Έκτακτη Συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Δημοτικής Ανώνυμης Εταιρείας Ακινήτων Λαυρεωτικής, η οποία θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Λαυρεωτικής που εδρεύει στην οδό Κουντουριώτη αριθ.1, σήμερα 1η Δεκεμβρίου 2022, ημέρα Πέμπτη και ώρα 11:00, με τα εξής θέματα Ημερήσιας Διάταξης:..
01/12/2022
Danetal_symbol2
Σας καλούμε σε Τακτική Συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Δημοτικής Ανώνυμης Εταιρείας Ακινήτων Λαυρεωτικής, η οποία θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Λαυρεωτικής που εδρεύει στην οδό Κουντουριώτη αριθ.1, την 1η Δεκεμβρίου 2022, ημέρα Πέμπτη και ώρα 14:30, με τα εξής θέματα Ημερήσιας Διάταξης:..
23/11/2022
Danetal_symbol2
Σας καλούμε σε  Τακτική Συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Δημοτικής Μονοπρόσωπης Ανώνυμης Εταιρείας Ακινήτων Λαυρεωτικής, η οποία θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Λαυρεωτικής που εδρεύει στην οδό Κουντουριώτη αριθ.1, στις 25 Νοεμβρίου 2022, ημέρα Παρασκευή και ώρα 14:30, με τα εξής θέματα Ημερήσιας Διάταξης:..
22/11/2022
Danetal_symbol2
Σας καλούμε σε  Έκτακτη Συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Δημοτικής Ανώνυμης Εταιρείας Ακινήτων Λαυρεωτικής, η οποία θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Λαυρεωτικής που εδρεύει στην οδό Κουντουριώτη αριθ.1, για σήμερα 15 Νοεμβρίου 2022, ημέρα Τρίτη και ώρα 09:00, με τα εξής θέματα Ημερήσιας Διάταξης:..
14/11/2022
Danetal_symbol2
Σας καλούμε σε  Τακτική Συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Δημοτικής Μονοπρόσωπης Ανώνυμης Εταιρείας Ακινήτων Λαυρεωτικής, η οποία θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Λαυρεωτικής που εδρεύει στην οδό Κουντουριώτη αριθ.1, στις 11 Νοεμβρίου 2022, ημέρα Παρασκευή και ώρα 14:00, με τα εξής θέματα Ημερήσιας Διάταξης:..
08/11/2022
Danetal_symbol2
Σας καλούμε σε  Έκτακτη Συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Δημοτικής Ανώνυμης Εταιρείας Ακινήτων Λαυρεωτικής, η οποία θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Λαυρεωτικής που εδρεύει στην οδό Κουντουριώτη αριθ.1, για σήμερα 4 Νοεμβρίου 2022, ημέρα Παρασκευή και ώρα 12:30, με τα εξής θέματα Ημερήσιας Διάταξης:..
04/11/2022
Danetal_symbol2
Σας καλούμε σε  Έκτακτη Συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Δημοτικής Ανώνυμης Εταιρείας Ακινήτων Λαυρεωτικής, η οποία θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Λαυρεωτικής που εδρεύει στην οδό Κουντουριώτη αριθ.1, τη 1 Νοεμβρίου 2022, ημέρα Τρίτη και ώρα 09:00, με τα εξής θέματα Ημερήσιας Διάταξης:..
31/10/2022
Danetal_symbol2
Σας καλούμε σε  Τακτική Συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Δημοτικής Μονοπρόσωπης Ανώνυμης Εταιρείας Ακινήτων Λαυρεωτικής, η οποία θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Λαυρεωτικής που εδρεύει στην οδό Κουντουριώτη αριθ.1, στις 26 Οκτωβρίου 2022, ημέρα Τετάρτη και ώρα 11:00, με τα εξής θέματα Ημερήσιας Διάταξης:..
21/10/2022
Danetal_symbol2
Σας καλούμε σε  Έκτακτη Συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Δημοτικής Ανώνυμης Εταιρείας Ακινήτων Λαυρεωτικής, η οποία θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Λαυρεωτικής που εδρεύει στην οδό Κουντουριώτη αριθ.1, σήμερα 20 Οκτωβρίου 2022, ημέρα Πέμπτη και ώρα 11:30, με τα εξής θέματα Ημερήσιας Διάταξης:..
20/10/2022
Danetal_symbol2
Σας καλούμε σε  Τακτική Συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Δημοτικής Μονοπρόσωπης Ανώνυμης Εταιρείας Ακινήτων Λαυρεωτικής, η οποία θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Λαυρεωτικής που εδρεύει στην οδό Κουντουριώτη αριθ.1, στις 17 Οκτωβρίου 2022, ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:30, με τα εξής θέματα Ημερήσιας Διάταξης:..
12/10/2022
Danetal_symbol2
Σας καλούμε σε  Έκτακτη Συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Δημοτικής Ανώνυμης Εταιρείας Ακινήτων Λαυρεωτικής, η οποία θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Λαυρεωτικής που εδρεύει στην οδό Κουντουριώτη αριθ.1, στις 13 Οκτωβρίου 2022, ημέρα Πέμπτη και ώρα 09:00, με τα εξής θέματα Ημερήσιας Διάταξης:..
12/10/2022
Danetal_symbol2
Σας καλούμε σε  Έκτακτη Συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Δημοτικής Ανώνυμης Εταιρείας Ακινήτων Λαυρεωτικής, η οποία θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Λαυρεωτικής που εδρεύει στην οδό Κουντουριώτη αριθ.1,  σήμερα 3 Οκτωβρίου 2022, ημέρα Δευτέρα και ώρα 18:00, με τα εξής θέματα Ημερήσιας Διάταξης:..
03/10/2022
Danetal_symbol2
Σας καλούμε σε Τακτική Συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Δημοτικής Ανώνυμης Εταιρείας Ακινήτων Λαυρεωτικής, η οποία θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Λαυρεωτικής που εδρεύει στην οδό Κουντουριώτη αριθ.1, στις 30 Σεπτεμβρίου 2022, ημέρα Παρασκευή και ώρα 13:30, με τα εξής θέματα Ημερήσιας Διάταξης:..
26/09/2022
Danetal_symbol2
Σας καλούμε σε  Έκτακτη Συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Δημοτικής Ανώνυμης Εταιρείας Ακινήτων Λαυρεωτικής, η οποία θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Λαυρεωτικής που εδρεύει στην οδό Κουντουριώτη αριθ.1, στις 20 Σεπτεβρίου 2022, ημέρα Τρίτη και ώρα 09:00, με τα εξής θέματα Ημερήσιας Διάταξης:..
19/09/2022
Danetal_symbol2
Σας καλούμε σε  Έκτακτη Συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Δημοτικής Ανώνυμης Εταιρείας Ακινήτων Λαυρεωτικής, η οποία θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Λαυρεωτικής που εδρεύει στην οδό Κουντουριώτη αριθ.1, σήμερα 14 Σεπτεμβρίου 2022, ημέρα Τετάρτη και ώρα 12:15, με τα εξής θέματα Ημερήσιας Διάταξης:..
14/09/2022
Danetal_symbol2
Σας καλούμε σε  Τακτική Συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Δημοτικής Μονοπρόσωπης Ανώνυμης Εταιρείας Ακινήτων Λαυρεωτικής, η οποία θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Λαυρεωτικής που εδρεύει στην οδό Κουντουριώτη αριθ.1, στις 7 Σεπτεμβρίου 2022, ημέρα Τετάρτη και ώρα 13:00, με τα εξής θέματα Ημερήσιας Διάταξης:..
02/09/2022
Danetal_symbol2
Σας καλούμε σε  Έκτακτη Συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Δημοτικής Ανώνυμης Εταιρείας Ακινήτων Λαυρεωτικής, η οποία θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Λαυρεωτικής που εδρεύει στην οδό Κουντουριώτη αριθ.1, στις 5 Σεπτεβρίου 2022, ημέρα Δευτέρα και ώρα 08:30, με τα εξής θέματα Ημερήσιας Διάταξης:..
02/09/2022
Danetal_symbol2
Σας καλούμε σε Έκτακτη Συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Δημοτικής Ανώνυμης Εταιρείας Ακινήτων Λαυρεωτικής, η οποία θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Λαυρεωτικής που εδρεύει στην οδό Κουντουριώτη αριθ.1, στις 31 Αυγούστου 2022, ημέρα Τετάρτη και ώρα 09:00, με τα εξής θέματα Ημερήσιας Διάταξης:...
30/08/2022
Danetal_symbol2
Σας καλούμε σε  Έκτακτη Συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Δημοτικής Ανώνυμης Εταιρείας Ακινήτων Λαυρεωτικής, η οποία θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Λαυρεωτικής που εδρεύει στην οδό Κουντουριώτη αριθ.1, σήμερα 22 Αυγούστου 2022, ημέρα Δευτέρα και ώρα 17:15, με τα εξής θέματα Ημερήσιας Διάταξης:..
22/08/2022
Danetal_symbol2
Σας καλούμε σε Έκτακτη Συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Δημοτικής Ανώνυμης Εταιρείας Ακινήτων Λαυρεωτικής, η οποία θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Λαυρεωτικής που εδρεύει στην οδό Κουντουριώτη αριθ.1, σήμερα 11 Αυγούστου 2022, ημέρα Πέμπτη και ώρα 14:15, με τα εξής θέματα Ημερήσιας Διάταξης:..
11/08/2022
Προτιμήσεις Ιδιωτικότητας
Όταν επισκέπτεστε τον ιστότοπό μας, ενδέχεται να αποθηκεύονται πληροφορίες μέσω του προγράμματος περιήγησης (browser) από συγκεκριμένες υπηρεσίες, συνήθως με τη μορφή cookies. Εδώ μπορείτε να αλλάξετε τις προτιμήσεις απορρήτου σας. Λάβετε υπόψη ότι, η παρεμπόδιση ορισμένων τύπων cookie μπορεί να επηρεάσει την εμπειρία σας στον ιστότοπό μας και στις υπηρεσίες που παρέχουμε.