Κουντουριώτου 1, Λαύριο ΤΚ 195 00
22920 – 22413

ΔΙΑΥΓΕΙΑ – Ανάληψη υποχρεώσης

Στον πίνακα που ακολουθεί δίνεται το σύνολο των αναρτήσεων στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ που αφορούν “ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ” από 1/1/2019 έως σήμερα. Για τις υπόλοιπες αναρτήσεις πατήστε εδώ.

Ημ/νια Πράξης Ημ/νια Ανάρτησης Θέμα ΑΔΑ Τύπος Πράξης Αρ. Πρωτ. Έγγραφο
07/09/2020 03:00:0008/09/2020 08:24:51Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης 61/2020: Αμοιβές και έξοδα τεχνικών απαλλασσόμενο (με παρακρ.),ΩΙ42465ΖΠΡ-Β2ΘΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ462/07.09.2020
04/08/2020 03:00:0005/08/2020 09:50:08Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης 59/2020: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΥΤΩΝ ΓΙΑ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΔΗΜΟΥ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ.ΨΟΜΤ465ΖΠΡ-Θ9ΖΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ399/04.08.2020
04/08/2020 03:00:0005/08/2020 09:48:14Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης 58/2020: ΑΜΟΙΒΗ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥ ΓΙΑ ΣΥΝΤΑΞΗ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΟΣ ΑΠΟΨΕΩΝ ΠΡΟΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ.6922465ΖΠΡ-Θ4ΛΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ397/04.08.2020
04/08/2020 03:00:0005/08/2020 09:42:17Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης 56/2020: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ UPDATES ΛΟΓΙΣΜΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ.6ΙΥΕ465ΖΠΡ-Α4ΡΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ398/04.08.2020
04/08/2020 03:00:0005/08/2020 09:44:58Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης 57/2020: ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ (ΤΑΚΤΙΚΟ SERVICE).ΩΜΛΗ465ΖΠΡ-ΑΝΣΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ400/04.08.2020
04/08/2020 03:00:0005/08/2020 09:52:10Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης 60/2020: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ & ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΓΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ.6Υ6Ν465ΖΠΡ-ΜΟ2ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ401/04.08.2020
30/07/2020 03:00:0030/07/2020 14:05:55Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης 54/2020: ΑΠΟΔΟΣΗ ΦΟΡΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΧΡΗΣΗΣ 2019Ω751465ΖΠΡ-ΖΙΟΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ386/30.07.2020
30/07/2020 03:00:0030/07/2020 14:03:37Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης 53/2020: ΑΠΟΔΟΣΗ ΧΑΡΤΟΣΗΜΟΥ 3,6% ΧΡΗΣΗΣ 2019.Ψ0ΨΚ465ΖΠΡ-2Ξ1ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ389/30.07.2020
30/07/2020 03:00:0031/07/2020 17:10:07Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης 55/2020: ΔΑΠΑΝΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΠΙΝΑΚΙΔΑΣ.97Δ8465ΖΠΡ-Ω9ΕΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ387/30.07.2020
28/07/2020 03:00:0028/07/2020 09:53:53Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης 52/2020: Δαπάνες Συντήρησης κοινόχρηστων χώρων Κοινότητας ΛαυρίουΩ2ΑΠ465ΖΠΡ-ΓΨΛΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ377/28.07.2020
28/07/2020 03:00:0028/07/2020 09:47:34Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης 51/2020: Δαπάνες Συντήρησης κοινόχρηστων χώρων Κοινότητας ΚερατέαςΩ6ΘΝ465ΖΠΡ-Δ75ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ378/28.07.2020
21/07/2020 03:00:0021/07/2020 12:10:38Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης 49/2020: Αμοιβές μηχ/κής υποστήριξηςΩΙ83465ΖΠΡ-13ΕΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ361/21.07.2020
17/07/2020 03:00:0020/07/2020 12:58:16Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης 48/2020: Γραφική ύλη και λοιπά υλικά γραφείων991Υ465ΖΠΡ-ΦΜΘΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ357/17.07.2020
08/07/2020 03:00:0008/07/2020 11:53:48Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης 46/2020: ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΠΑΡΑΛΙΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΚΕΡΑΤΕΑΣ ΔΗΜΟΥ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣΨΒΝΓ465ΖΠΡ-ΒΒΝΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ340/08.07.2020
08/07/2020 03:00:0008/07/2020 12:00:00Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης 47/2020: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ6ΞΠΛ465ΖΠΡ-Ρ64ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ341/08.07.2020
25/06/2020 03:00:0025/06/2020 13:14:44Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης 45/2020: ΑΓΟΡΕΣ ΒΙΒΛΙΩΝ61ΜΔ465ΖΠΡ-ΓΑ6ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ258/25.06.2020
03/06/2020 03:00:0003/06/2020 11:55:39Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης 44/2020: Έξοδα προβολής και διαφήμισης6ΙΜΟ465ΖΠΡ-23ΕΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ271/03.06.2020
02/06/2020 03:00:0002/06/2020 10:21:13Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης 43/2020: Δαπάνες Συντήρησης κοινόχρηστων χώρων Κοινότητας ΛαυρίουΨΦΠΑ465ΖΠΡ-ΘΜΙΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ253/02.06.2020
28/05/2020 03:00:0028/05/2020 13:11:10Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης 42/2020: Δέσμευση πίστωσης για ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥΨ6ΤΦ465ΖΠΡ-ΗΥΗΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ254/28.05.2020
14/05/2020 03:00:0020/05/2020 09:15:51Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης 41/2020: Αμοιβές και έξοδα δικηγόρων (με παρακρ.)ΨΚΜ9465ΖΠΡ-4ΓΙΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ223/14.05.2020
08/05/2020 03:00:0013/05/2020 14:49:11Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης 40/2020: Έξοδα δημοσιεύσεων Φ.Π.Α. 24%.Ω921465ΖΠΡ-9Ξ3ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ184/08.05.2020
08/05/2020 03:00:0013/05/2020 14:46:50Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης 39/2020: ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΩΝ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝΩ2ΒΕ465ΖΠΡ-Χ0ΟΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ174/08.05.2020
22/04/2020 03:00:0022/04/2020 13:47:34Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης 38/2020: ΕΞΟΔΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΩΝΨΘΞΔ465ΖΠΡ-2Ι2ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ147/22.04.2020
06/04/2020 03:00:0007/04/2020 14:49:26Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης 37/2020: Αμοιβές και έξοδα δικηγόρων (με παρακρ.) για προετοιμασία διαγωνισμού ,μελέτη φακέλου,οργάνωση και εκτέλεση διαγωνισμού, κατάρτιση συμβάσεων.ΩΓΗΚ465ΖΠΡ-9ΤΚΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ134/06.04.2020
01/04/2020 03:00:0002/04/2020 10:21:10Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης 36/2020: ΑΜΟΙΒΗ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ΓΙΑ ΣΥΝΤΑΞΗ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ ΛΥΣΕΩΣ ΚΑΙ ΔΙΕΚΠΕΡΑΙΩΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣΩ2Λ1465ΖΠΡ-ΣΩΙΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ131/01.04.2020
20/03/2020 02:00:0020/03/2020 13:49:54Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης 35/2020: Αμοιβή τοπογράφου μηχανικούΩΧΧΔ465ΖΠΡ-ΟΕΨΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ113/20.03.2020
19/03/2020 02:00:0019/03/2020 10:59:20Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης 34/2020: Αμοιβή συντήρησης ιστοσελίδαςΩΓΑΔ465ΖΠΡ-ΒΩ8ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ99/19.03.2020
19/03/2020 02:00:0019/03/2020 10:17:33Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης 33/2020: Επισκευή και συντήρηση μεταφορικών μέσων6Ε6Φ465ΖΠΡ-ΞΦΟΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ106/19.03.2020
13/02/2020 02:00:0017/02/2020 10:18:04Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης 32/2020: Προμήθεια επίπλων για την κάλυψη αναγκών της εταιρείας6ΘΜΒ465ΖΠΡ-ΔΗΩΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ35/13.02.2020
03/02/2020 02:00:0004/02/2020 09:49:30Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης 30/2020: Προμήθεια οικοδομικών υλικώνΩΖΧ8465ΖΠΡ-ΓΤΔΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ35/03.02.2020
03/02/2020 02:00:0004/02/2020 09:56:46Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης 31/2020: Λοιπές προμήθειες(ηλεκτρολογικό, υδραυλικο υλικό κ.α,)Ω1Ν9465ΖΠΡ-4Τ2ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ14
31/01/2020 02:00:0003/02/2020 09:47:29Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης 27/2020: Αμοιβές και έξοδα λογιστών Φ.Π.Α. 24%Ψ1ΝΨ465ΖΠΡ-Γ8ΨΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ31/31.01.2020
31/01/2020 02:00:0031/01/2020 10:30:06Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης 8/2020: Υπόλοιπα προμηθευτών παρελθόντων ετών (ΠΟΕ)ΩΙΣΟ465ΖΠΡ-0ΒΧΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ28/29.01.2020
31/01/2020 02:00:0004/02/2020 09:42:00Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης 28/2020: Αμοιβές και έξοδα ελεγκτών Φ.Π.Α. 24%ΨΠ1Υ465ΖΠΡ-6Ν3ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ32/31.01.2020
31/01/2020 02:00:0004/02/2020 09:45:32Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης 29/2020: Υλικά επισκευής και συντήρησης κτιρίων και κοινόχρηστων χώρωνΩΞΤΩ465ΖΠΡ-5Ε6ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ34/31.01.2020
29/01/2020 02:00:0031/01/2020 10:26:35Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης 7/2020: Παρακρατούμενοι φόροι προηγούμενων χρήσεων προς απόδοση (ΠΟΕ)6ΛΦΓ465ΖΠΡ-Σ5ΔΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ28/29.01.2020
29/01/2020 02:00:0031/01/2020 11:35:09Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης 22/2020: Αμοιβές μελών Δ.Σ. Φ.Π.Α. απαλλασσόμεναΨΣΘΡ465ΖΠΡ-39ΨΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ29/29.01.2020
29/01/2020 02:00:0031/01/2020 11:16:09Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης 17/2020: Φόροι-τέλη προηγούμενων χρήσεων6ΚΔΤ465ΖΠΡ-ΙΥ5ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ29/29.01.2020
29/01/2020 02:00:0031/01/2020 11:24:16Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης 19/2020: Αμοιβές προσωπικού καθαρισμού κοινοχρήστων χώρωνΩΦΝΗ465ΖΠΡ-ΨΤ0ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ29/29.01.2020
29/01/2020 02:00:0031/01/2020 11:20:31Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης 18/2020: Ι.Κ.Α6ΥΣ4465ΖΠΡ-ΦΘΧΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ29/29.01.2020
29/01/2020 02:00:0031/01/2020 11:32:39Απόφαση Ανάληψη Υποχρέωσης 21/2020: Ι.Κ.Α εργοδ. καθ.κοιν.χώρων6Ο9Ν465ΖΠΡ-1ΧΠΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ29/29.01.2020
29/01/2020 02:00:0031/01/2020 11:04:38Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης 15/2020: Λοιπές κρατήσεις υπέρ δημοσίου (ΧΑΡΤ.ΟΓΑ ΚΤΛ)6ΖΣ1465ΖΠΡ-Μ8ΕΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ29/29.01.2020
29/01/2020 02:00:0031/01/2020 11:07:28Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης 16/2020: Φόρος αμοιβών εργολάβωνΨ5ΦΧ465ΖΠΡ-2ΒΛΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ29/29.01.2020
29/01/2020 02:00:0029/01/2020 12:02:50Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης 5/2020: Δαπάνες συντήρησης κοινόχρηστων χώρων Κοινότητας Λαυρίου (συνεχ/νο)ΩΧ6Ψ465ΖΠΡ-6Ξ9ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ27/29.1.2020
29/01/2020 02:00:0031/01/2020 11:27:21Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης 20/2020: Ι.Κ.Α εργοδ. διοίκησηΨΚΜ6465ΖΠΡ-5ΝΞΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ29/29.01.2020
29/01/2020 02:00:0031/01/2020 10:35:12Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης 9/2020: ΟΑΕΔ 1%6Ξ4Ω465ΖΠΡ-ΞΡΟΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ29/29.01.2020
29/01/2020 02:00:0031/01/2020 11:42:04Απόφαση Ανάληψη Υποχρέωσης 23/2020: Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσωνΨ8ΞΙ465ΖΠΡ-Υ1ΛΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ29/29.01.2020
29/01/2020 02:00:0031/01/2020 11:58:25Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης 25/2020: Διάφορα έξοδα τραπεζώνΨ934465ΖΠΡ-ΦΜΤΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ29/29.01.2020
29/01/2020 02:00:0031/01/2020 10:49:38Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης 13/2020: Χαρτόσημο και Ο.Γ.Α. αμοιβών Δ.Σ.ΨΗΘΖ465ΖΠΡ-Λ73ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ29/29.01.2020
29/01/2020 02:00:0031/01/2020 11:55:49Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης 24/2020: Συνδρομές-εισφορές σε επαγγ οργαν. Φ.Π.Α. μη συμψηφιζόμενο6Μ6Χ465ΖΠΡ-ΔΛΛΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ29/29.01.2020
29/01/2020 02:00:0031/01/2020 12:00:52Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης 26/2020: Έξοδα κίνησης αυτοκινήτων φορτηγών(βενζίνες, διοδια κ.α.)67Π0465ΖΠΡ-6ΒΞΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ29/29.01.2020
29/01/2020 02:00:0029/01/2020 12:05:14Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης 6/2020: Έξοδα προβολής και διαφήμισης (συνεχιζόμενο)6ΓΝ3465ΖΠΡ-9Ι5ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ27/29.1.2020
29/01/2020 02:00:0029/01/2020 12:00:51Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης 4/2020: Δαπάνες συντήρησης κοινόχρηστων χώρων Κοινότητας Κερατέας (συνεχ/νο)ΩΕΧΡ465ΖΠΡ-ΞΑΛΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ27/29.1.2020
29/01/2020 02:00:0029/01/2020 11:57:42Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης 3/2020: Αμοιβές και έξοδα τεχνικών απαλλασσόμενο (με παρακρ.) συνεχιζόμενοΩΤ9Ν465ΖΠΡ-ΚΜΡΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ27/29.1.2020
29/01/2020 02:00:0031/01/2020 10:55:03Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης 14/2020: Φόροι - τέλη λοιπών αμοιβών τρίτων 20%ΩΓΝ7465ΖΠΡ-ΓΝΑΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ29/29.01.2020
29/01/2020 02:00:0031/01/2020 10:42:22Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης 12/2020: Φόρος αμοιβών ελεύθερων επαγγελματιώνΩ71Ε465ΖΠΡ-0ΟΨΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ29/29.01.2020
29/01/2020 02:00:0031/01/2020 10:37:12Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης 10/2020: Εισφορά αλληλεγγύηςΩΙΖ5465ΖΠΡ-4ΝΞΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ29/29.01.2020
29/01/2020 02:00:0031/01/2020 10:39:51Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης 11/2020: Φόρος μισθωτών υπηρεσιώνΩΞΗ0465ΖΠΡ-ΡΝΤΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ29/29.01.2020
16/01/2020 02:00:0016/01/2020 13:51:04ΑΑΥ 2-Αμοιβές και έξοδα δικηγόρωνΨΜΙ0465ΖΠΡ-ΛΚΧΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ7/16.1.2020
27/12/2019 02:00:0030/12/2019 11:35:11Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης 94/2019: Αμοιβή δικηγόρου για σύνταξη και κατάθεση δικογράφου παρεμβάσεως στην αίτηση ακυρώσεως του Δήμου ΎδραςΩ00Ι465ΖΠΡ-ΩΞ8ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ747/27.12.2019
23/12/2019 02:00:0023/12/2019 15:02:27Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης 93/2019: Διάφορα έξοδα ΦΠΑ 24%99ΚΠ465ΖΠΡ-ΕΓΕΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ732/23.12.2019
12/12/2019 02:00:0013/12/2019 11:53:36Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης 91/2019: Υπηρεσίες ανάπτυξης ενημερωτικού απολογιστικού δελτίου της εταιρείας6ΥΡ6465ΖΠΡ-ΥΤΜΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ686/12.12.2019
12/12/2019 02:00:0013/12/2019 11:56:44Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης 92/2019: Δαπάνη διασύνδεσης ιστοσελίδας ΔΑΝΕΤΑΛ με Διαύγεια60Ω0465ΖΠΡ-ΘΛ9ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ691/12.12.2019
10/12/2019 02:00:0010/12/2019 12:29:59Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης 89/2019: Συντήρηση εκμισθωμένων χώρων και ακτών Δημοτικής Ενότητας Λαυρίου6ΗΒΖ465ΖΠΡ-Χ9ΙΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ644/10.12.2019
10/12/2019 02:00:0010/12/2019 12:33:47Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης 90/2019: Προμήθεια διαφημιστικών ειδών, φακέλων και καρτών6Η74465ΖΠΡ-9Α9ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ645/10.12.2019
10/12/2019 02:00:0010/12/2019 12:12:25Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης 86/2019: Συντήρηση κοινόχρηστων χώρων Δημοτικής Ενότητας ΚερατέαςΩΨΖ0465ΖΠΡ-ΒΙΡΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ640/10.12.2019
10/12/2019 02:00:0010/12/2019 12:23:15Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης 87/2019: Συντήρηση κοινόχρηστων χώρων Δημοτικής Ενότητας Λαυρίου6ΡΣΣ465ΖΠΡ-Γ2ΑΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ641/10.12.2019
10/12/2019 02:00:0010/12/2019 12:27:41Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης 88/2019: Συντήρηση εκμισθωμένων χώρων και ακτών Δημοτικής Ενότητας ΚερατέαςΨΓ6Ν465ΖΠΡ-484ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ643/10.12.2019
05/12/2019 02:00:0006/12/2019 09:26:28Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης 85/2019: Φορολογικά πρόστιμα και προσαυξήσεις προηγούμενων χρήσεωνΨΟΕ9465ΖΠΡ-ΡΓΠΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ642/5.12.2019
05/12/2019 02:00:0005/12/2019 10:31:25Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης 84/2019: Αμοιβή δικηγόρου για τροποποίηση-εναρμόνιση του κατασταστικούΩ05Ν465ΖΠΡ-ΒΑΠΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ611/5.12.2019
03/12/2019 02:00:0004/12/2019 13:02:33Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης 79/2019: Επισκευή και συντήρηση μεταφορικών μέσωνΨ0ΡΦ465ΖΠΡ-ΠΡΦΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ605/3.12.2019
03/12/2019 02:00:0004/12/2019 13:10:55Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης 81/2019: Λοιπές προμήθειεςΩΗ0Γ465ΖΠΡ-Χ3ΖΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ607/3.12.2019
03/12/2019 02:00:0004/12/2019 13:07:22Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης 80/2019: Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπών υλικών γραφείου63ΞΣ465ΖΠΡ-449ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ606/3.12.2019
03/12/2019 02:00:0004/12/2019 13:04:30Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης 78/2019: Αναβάθμιση λογισμικών προγραμμάτωνΨ82Σ465ΖΠΡ-8ΨΛΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ600/3.12.2019
03/12/2019 02:00:0004/12/2019 13:17:23Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης 83/2019: ΙΚΑ εργοδ. διοίκηση7ΝΣΨ465ΖΠΡ-Φ77ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ609/3.12.2019
03/12/2019 02:00:0004/12/2019 13:13:37Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης 82/2019: Αμοιβές μελών Διοικητικού ΣυμβουλίουΨΧΝΟ465ΖΠΡ-ΕΦΚΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ608/3.12.2019
19/11/2019 02:00:0020/11/2019 09:14:25Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης 77/2019: Διάφορα έξοδα ΦΠΑ 24%6ΨΣΡ465ΖΠΡ-ΒΟΤΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ574/19.11.2019
19/11/2019 02:00:0020/11/2019 10:47:31Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης 76/2019: Αμοιβές και έξοδα δικηγόρων7ΜΜΔ465ΖΠΡ-5ΕΩΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ574/19.11.2019
23/10/2019 03:00:0020/11/2019 09:05:46Απόφαση Ανάκλησης 4/2019: Ανάκληση της ΑΑΥ Νο 46/20196ΧΝΖ465ΖΠΡ-ΙΔΚΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ511/23.10.2019
23/10/2019 03:00:0020/11/2019 09:18:55Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης 74/2019: Αμοιβές και έξοδα δικηγόρωνΩ540465ΖΠΡ-5ΝΗΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ511/23.10.2019
23/10/2019 03:00:0020/11/2019 10:45:02Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης 75/2019: Δικαστικά έξοδα & εξώδικων ενεργειών6Ε4Ξ465ΖΠΡ-078ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ511/23.10.2019
23/10/2019 03:00:0030/10/2019 12:12:48Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης 72/2019: Συντήρηση κοινόχρηστων χώρων Δημοτικής Ενότητας Λαυρίου-ΑΚΕΛ-ΡεμίζαΨΦ2Χ465ΖΠΡ-0Ξ0ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ462/23.10.2019
23/10/2019 03:00:0030/10/2019 12:57:08Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης 73/2019: Σύναψη συνεργασίας με ΚΑΕ Λαυρίου για προβολή και διαφήμιση της εταιρείας6ΚΙΦ465ΖΠΡ-4ΣΔΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ514/23.10.2019
18/10/2019 03:00:0022/10/2019 15:02:00Απόφαση 2/2019 Ανάκλησης: Αντιλογισμός Υπολοίπου ΑΑΥ 37904Θ465ΖΠΡ-ΙΔΦΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ502/18.10.2019
18/10/2019 03:00:0023/10/2019 10:19:39Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης 71/2019: Αμοιβή συμβολαιογράφου για παράσταση στη Γενική Συνέλευση της εταιρείαςΩΦΘΜ465ΖΠΡ-ΥΧΩΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ503/18.10.2019
18/10/2019 03:00:0022/10/2019 15:05:24Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης 69/2019: Προμήθεια πετρελαίου κίνησης και λιπαντικών για την κάλυψη αναγκών της εταιρείας9ΙΖ1465ΖΠΡ-356ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ506/18.10.2019
18/10/2019 03:00:0022/10/2019 15:08:09Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης 70/2019: Φορολογικά πρόστιμα και προσαυξήσειςΨΩΥΦ465ΖΠΡ-8ΛΔΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ502/18.10.2019
16/10/2019 03:00:0018/10/2019 11:10:52ΑΑΥ 64-ΟΑΕΔ 1%ΩΑΗΠ465ΖΠΡ-Ω92ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ507/16.10.2019
16/10/2019 03:00:0018/10/2019 11:12:18ΑΑΥ 65-Τέλη κυκλοφορίας αυτοκινήτων φορτηγώνΩΩΩ6465ΖΠΡ-ΛΞΤΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ505/16.10.2019
16/10/2019 03:00:0018/10/2019 11:13:57ΑΑΥ 66-Αμοιβές και έξοδα τεχνικών απαλλασσόμενο (με παρακρ.)ΩΚΗΞ465ΖΠΡ-ΛΘΨΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ508/16.10.2019
16/10/2019 03:00:0018/10/2019 11:15:20ΑΑΥ 67-ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΤΟΜΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝΩΞΣ0465ΖΠΡ-8ΧΨΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ510/16.10.2019
16/10/2019 03:00:0018/10/2019 11:17:17ΑΑΥ 68-Προμήθειες διαμόρφωσης κοινοχρηστων χώρων(φυτα κ.τ.λ.),6ΛΙΔ465ΖΠΡ-ΣΡΓΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ504/16.10.2019
14/10/2019 03:00:0022/10/2019 14:55:33Απόφαση Ανάκλησης 1/2019: Αντιλογισμός λόγω μη εκτέλεσης εν όλω της ΑΑΥ Νο 24/20199ΛΝΙ465ΖΠΡ-37ΧΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ506/14.10.2019
14/10/2019 03:00:0030/10/2019 11:19:17Απόφαση Ανάκλησης 3/2019: Ανάκληση της ΑΑΥ Νο 34/20196Ι42465ΖΠΡ-ΦΘ9ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ514/14.10.2019
13/09/2019 03:00:0013/09/2019 12:18:21ΑΑΥ 63-ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΥ & ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ7Ζ3Ξ465ΖΠΡ-Ζ3ΥΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ461/13.9.2019
13/09/2019 03:00:0013/09/2019 12:16:34ΑΑΥ 62-ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 2 Η/Υ, 1 ΕΚΤΥΠΩΤΗ 1 ΦΟΡΗΤΟΥ Η/Υ & ΛΟΙΠΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥΨΥΧ2465ΖΠΡ-ΘΞ7ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ460/13.9.2019
26/08/2019 03:00:0028/08/2019 11:23:44ΑΑΥ 60-Αμοιβές και έξοδα δικηγόρων (με παρακρ.)64Ν8465ΖΠΡ-4ΜΒΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ426/26.8.2019
26/08/2019 03:00:0028/08/2019 11:21:46ΑΑΥ 61-Επισκευές και συντηρήσεις μεταφορικών μέσωνΨ1ΘΓ465ΖΠΡ-07ΤΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ427/26.8.2019
19/08/2019 03:00:0020/08/2019 08:10:55ΑΑΥ 59-Αμοιβές και έξοδα λοιπών ελ. επ. ΦΠΑ απαλλασσόμενο6ΡΣΔ465ΖΠΡ-8ΨΕΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ411/19.8.2019
06/08/2019 03:00:0006/08/2019 14:42:17ΑΑΥ 58-ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ.ΨΛ5Γ465ΖΠΡ-ΔΗ4ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ383/6.8.2019
06/08/2019 03:00:0006/08/2019 14:30:41ΑΑΥ 55-ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ ΦΠΑ 24%ΨΛ3Γ465ΖΠΡ-ΔΟΧΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ380/6.8.2019
06/08/2019 03:00:0006/08/2019 14:40:55ΑΑΥ 57-ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ ΤΡΑΠΕΖΩΝΨΜΘΝ465ΖΠΡ-ΡΘΩΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ382/6.8.2019
06/08/2019 03:00:0006/08/2019 14:39:11ΑΑΥ 56-Ι.Κ.Α.ΨΔ3Μ465ΖΠΡ-ΛΨΤΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ381/6.8.2019
06/08/2019 03:00:0006/08/2019 14:21:23ΑΑΥ 52-ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ.9ΨΔ8465ΖΠΡ-ΞΣΨΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ378/6.8.2019
06/08/2019 03:00:0006/08/2019 14:23:07ΑΑΥ 53-ΑΜΟΙΒΕΣ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ6ΙΒΓ465ΖΠΡ-22ΞΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ376/6.8.2019
06/08/2019 03:00:0006/08/2019 14:24:53ΑΑΥ 54-Ι.Κ.Α. ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ.ΩΧ2Ρ465ΖΠΡ-ΧΜΖΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ379/6.8.2019
01/07/2019 03:00:0002/07/2019 10:57:35ΑΑΥ 48-Επισκευές και συντηρήσεις μεταφορικών μέσωνΩΩ01465ΖΠΡ-Ω7ΔΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ326/1.7.2019
01/07/2019 03:00:0002/07/2019 11:01:21ΑΑΥ 49-Υλικά επισκευής και συντήρησης κτιρίων και κοινόχρηστων χώρωνΨΡ3Ι465ΖΠΡ-Λ3ΤΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ327/1.7.2019
01/07/2019 03:00:0002/07/2019 11:03:00ΑΑΥ 50-Λοιπές προμήθειεςΩΖ9Χ465ΖΠΡ-ΗΡΩΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ328/1.7.2019
01/07/2019 03:00:0019/07/2019 09:18:29ΑΑΥ 51-Έξοδα προβολής και διαφήμισηςΩΞΞΤ465ΖΠΡ-Γ5ΤΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ329/1.7.2019
13/06/2019 03:00:0021/06/2019 14:11:47ΑΑΥ 46-Δικαστικά έξοδα & εξώδικων ενεργ. Φ.Π.Α. απαλλασσόμενο66Χ5465ΖΠΡ-45ΖΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ315/13.6.2019
13/06/2019 03:00:0021/06/2019 14:13:58ΑΑΥ 47-Λοιπές συνδρομές - εισφορές9Η42465ΖΠΡ-21ΙΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ316/13.6.2019
18/04/2019 03:00:0023/04/2019 13:27:52ΑΑΥ 40-Λοιπές προμήθειεςΩΩ52465ΖΠΡ-326ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ240/18.4.2019
18/04/2019 03:00:0008/05/2019 13:49:05ΑΑΥ 45-Αμοιβές μηχ/κής υποστήριξης Φ.Π.Α.24%Ψ8Η6465ΖΠΡ-ΦΡ7ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ267/18.4.2019
18/04/2019 03:00:0023/04/2019 13:33:46ΑΑΥ 42-Χαρτόσημο 3,6% ενοικίωνΩΝ8Ο465ΖΠΡ-ΔΙΦΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ235/18.4.2019
18/04/2019 03:00:0023/04/2019 13:30:17ΑΑΥ 41-Εκκαθάριση φόρου εισοδήματος6ΟΒΖ465ΖΠΡ-Γ6ΗΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ236/18.4.2019
18/04/2019 03:00:0023/04/2019 13:19:17ΑΑΥ 38-Δαπάνες Συντήρησης κοινόχρηστων χώρων Δημοτικής Ενότητας Λαυρίου7ΖΔΨ465ΖΠΡ-ΒΛΣΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ241/18.4.2019
18/04/2019 03:00:0023/04/2019 13:14:16ΑΑΥ 37-Φορολογικά πρόστιμα και προσαυξήσεις χρήσηςΩΝΑ0465ΖΠΡ-ΦΒΙΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ231/18.4.2019
18/04/2019 03:00:0023/04/2019 13:22:01ΑΑΥ 39-Γραφική ύλη και λοιπά υλικά γραφείων Φ.Π.Α. Διοίκηση 24%ΩΗΡΨ465ΖΠΡ-035ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ239/18.4.2019
18/04/2019 03:00:0023/04/2019 13:52:57ΑΑΥ 44-Έξοδα προβολής και διαφήμισης6ΞΙΚ465ΖΠΡ-2ΧΙΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ238/18.4.2019
18/04/2019 03:00:0023/04/2019 13:50:17ΑΑΥ 43-Έξοδα προβολής και διαφήμισηςΨΚ1Η465ΖΠΡ-Β7ΛΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ242/18.4.2019
05/04/2019 03:00:0010/04/2019 13:14:26ΑΑΥ 36-Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων6ΛΧΕ465ΖΠΡ-ΒΧΜΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ204/5.4.2019
20/03/2019 02:00:0005/04/2019 09:50:48ΑΑΥ 35-Αμοιβές και έξοδα δικηγόρωνΩΚΧ2465ΖΠΡ-ΤΑΑΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ173/20.3.2019
15/03/2019 02:00:0005/04/2019 09:48:16ΑΑΥ 34-Έξοδα προβολής και διαφήμισης,6ΙΛΙ465ΖΠΡ-ΑΓΟΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ153/15.3.2019
12/03/2019 02:00:0015/03/2019 14:41:41ΑΑΥ 28-Δαπάνες Συντήρησης κοινόχρηστων χώρων Δημοτικής Ενότητας ΛΑΥΡΙΟΥΨΚΖ8465ΖΠΡ-Χ4ΚΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ143/12.3.2019
12/03/2019 02:00:0018/03/2019 14:29:15ΑΑΥ 33-Δαπάνες Συντήρησης εκμ. χώρων & ακτών Δημοτικής Ενότητας ΛΑΥΡΙΟΥ9Η85465ΖΠΡ-ΩΟΕΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ141/12.3.2019
12/03/2019 02:00:0015/03/2019 14:44:28ΑΑΥ 29-Δαπάνες Συντήρησης εκμ. χώρων & ακτών Δημοτικής Ενότητας ΚΕΡΑΤΕΑΣΨΡ2Γ465ΖΠΡ-7ΘΦΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ140/12.3.2019
12/03/2019 02:00:0015/03/2019 14:57:56ΑΑΥ 32-Δαπάνες Συντήρησης κοινόχρηστων χώρων Δημοτικής Ενότητας ΚΕΡΑΤΕΑΣΩΝΟΨ465ΖΠΡ-Π51ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ142/12.3.2019
12/03/2019 02:00:0015/03/2019 14:32:32ΑΑΥ 27-Ι.Κ.Α εργοδ. εισφορές έκτακτου προσωπικού6ΟΦΥ465ΖΠΡ-ΓΟΕΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ144/12.3.2019
12/03/2019 02:00:0015/03/2019 14:51:59ΑΑΥ 36-Αμοιβές έκτακτου προσωπικού6ΣΒ1465ΖΠΡ-ΓΘΚΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ144/12.3.2019
12/03/2019 02:00:0015/03/2019 14:53:55ΑΑΥ 30-Προμήθειες διαμόρφωσης κοινόχρηστων χώρων (φυτά κ.τ.λ.)ΩΟΜΤ465ΖΠΡ-Χ8ΒΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ139/12.3.2019
12/03/2019 02:00:0015/03/2019 14:55:42ΑΑΥ 31-Γραφική ύλη και λοιπά υλικά γραφείων Φ.Π.Α. Διοίκηση 24%90ΚΤ465ΖΠΡ-ΟΚΠΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ138/12.3.2019
06/02/2019 02:00:0022/02/2019 14:18:55ΑΑΥ 25-Συνδρομές-εισφορές σε επαγγ. οργαν. Φ.Π.Α. μη συμψηφιζόμενο68ΦΚ465ΖΠΡ-ΝΕ3ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ52/6.2.2019
04/02/2019 02:00:0022/02/2019 09:24:58ΑΑΥ 24-Έξοδα κίνησης αυτοκινήτων φορτηγών (βενζίνες, διόδια κ.ά.),78ΧΝ465ΖΠΡ-ΝΙΓΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ51/4.2.2019
04/02/2019 02:00:0022/02/2019 09:21:30ΑΑΥ 23-Αμοιβές και έξοδα ελεγκτών Φ.Π.Α. 24%6ΕΗΒ465ΖΠΡ-ΩΟΥΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ50/4.2.2019
04/02/2019 02:00:0022/02/2019 09:16:13ΑΑΥ 22-Αμοιβές και έξοδα λογιστών Φ.Π.Α. 24%ΩΦΒ4465ΖΠΡ-1ΙΑΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ49/4.2.2019
31/01/2019 02:00:0006/02/2019 14:52:36ΑΑΥ 21-Υλικά επισκευής και συντήρησης κτιρίων και κοινόχρηστων χώρων945Ρ465ΖΠΡ-ΖΙ7ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ44/31.1.2019
31/01/2019 02:00:0006/02/2019 14:51:01ΑΑΥ 20-Αμοιβές και έξοδα λοιπών ελεύθερων επαγγελματιών Φ.Π.Α. 24%6ΙΚΗ465ΖΠΡ-ΚΨΗΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ45/31.1.2019
31/01/2019 02:00:0006/02/2019 14:47:27ΑΑΥ 18-Παρεπόμενες παροχές και έξοδα προσωπικούΨΑ82465ΖΠΡ-ΨΚΖΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ47/31.1.2019
31/01/2019 02:00:0006/02/2019 14:49:12ΑΑΥ 19-Επισκευές και συντηρήσεις μεταφορικών μέσωνΩΞΓΧ465ΖΠΡ-ΖΣΞΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ46/31.1.2019
28/01/2019 02:00:0006/02/2019 14:45:25ΑΑΥ 16-Αμοιβές και έξοδα λοιπών ελεύθερων επαγγελματιών Φ.Π.Α. 24%ΩΨΜΘ465ΖΠΡ-56ΛΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ36/28.1.2019
28/01/2019 02:00:0006/02/2019 14:42:33ΑΑΥ 15-Έξοδα προβολής και διαφήμισηςΨΜΣΙ465ΖΠΡ-Υ7ΝΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ36/28.1.2019
28/01/2019 02:00:0001/02/2019 13:02:14ΑΑΥ 17-Αμοιβές και έξοδα δικηγόρων (με παρακρ.)7ΜΣΛ465ΖΠΡ-ΝΑ1ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ36/28.1.2019
24/01/2019 02:00:0028/01/2019 08:04:12ΑΑΥ 14-Λοιπές προμήθειες6ΩΧ9465ΖΠΡ-ΘΟΓΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ32/24.1.2019
18/01/2019 02:00:0018/01/2019 09:50:24ΑΑΥ 7-Φόρος αμοιβών ελεύθερων επαγγελματιώνΩ3ΖΦ465ΖΠΡ-ΩΨ5ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ11/14.1.2019
14/01/2019 02:00:0017/01/2019 12:32:08ΑΑΥ 4-ΟΑΕΔ 1%699Ω465ΖΠΡ-Φ7ΒΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ11/14.1.2019
14/01/2019 02:00:0018/01/2019 09:52:57ΑΑΥ 13-Διάφορα έξοδα τραπεζών6Θ5Ψ465ΖΠΡ-ΡΚΙΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ11/14.1.2019
14/01/2019 02:00:0018/01/2019 09:55:31ΑΑΥ 12-Ι.Κ.Α εργοδ. καθ. κοιν. χώρωνΩ3ΡΦ465ΖΠΡ-Υ1ΙΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ11/14.1.2019
14/01/2019 02:00:0018/01/2019 09:57:33ΑΑΥ 10--Ι.Κ.Α.6Κ0Κ465ΖΠΡ-ΔΙΞΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ11/14.1.2019
14/01/2019 02:00:0018/01/2019 09:59:20ΑΑΥ 9-Φόροι-τέλη προηγούμενων χρήσεων7Ν27465ΖΠΡ-3ΒΑΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ11/14.1.2019
14/01/2019 02:00:0017/01/2019 12:32:54ΑΑΥ 5-Εισφορά αλληλεγγύης6ΕΞΒ465ΖΠΡ-ΛΒΞΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ11/14.1.2019
14/01/2019 02:00:0017/01/2019 12:34:27ΑΑΥ 8-ΛΟΙΠΕΣ ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΥΠΕΡ ΔΗΜΟΣΙΟΥ (ΧΑΡΤ.ΟΓΑ ΚΤΛ)ΨΧΣΓ465ΖΠΡ-ΑΤΧΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ11/14.1.2019
14/01/2019 02:00:0017/01/2019 12:36:40ΑΑΥ 6-Φόρος μισθωτών υπηρεσιώνΨΝ64465ΖΠΡ-5ΔΚΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ11/14.1.2019
14/01/2019 02:00:0018/01/2019 10:05:57ΑΑΥ 11-Αμοιβές προσωπικού καθαρισμού κοινοχρήστων χώρωνΩΕΝΓ465ΖΠΡ-ΛΦΛΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ11/14.1.2019
11/01/2019 02:00:0017/01/2019 12:24:22ΑΑΥ 3-Παρακρατούμενοι φόροι προηγούμενων χρήσεων προς απόδοση (ΠΟΕ)Ψ09Δ465ΖΠΡ-ΝΔΧΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ10/11.1.2019
11/01/2019 02:00:0017/01/2019 12:23:36ΑΑΥ 2-Υπόλοιπα προμηθευτών παρελθόντων ετών (ΠΟΕ)ΩΑΒΡ465ΖΠΡ-1ΣΩΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ10/11.1.2019
11/01/2019 02:00:0017/01/2019 12:25:31ΑΑΥ 1-Τέλη κυκλοφορίας αυτοκινήτων φορτηγώνΨΡΛΟ465ΖΠΡ-ΛΘΩΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ11/11.1.2019
Προτιμήσεις Ιδιωτικότητας
Όταν επισκέπτεστε τον ιστότοπό μας, ενδέχεται να αποθηκεύονται πληροφορίες μέσω του προγράμματος περιήγησης (browser) από συγκεκριμένες υπηρεσίες, συνήθως με τη μορφή cookies. Εδώ μπορείτε να αλλάξετε τις προτιμήσεις απορρήτου σας. Λάβετε υπόψη ότι, η παρεμπόδιση ορισμένων τύπων cookie μπορεί να επηρεάσει την εμπειρία σας στον ιστότοπό μας και στις υπηρεσίες που παρέχουμε.