Κουντουριώτου 1, Λαύριο ΤΚ 195 00
22920 – 22413

Προσκλήσεις Δ.Σ.

Στον πίνακα που ακολουθεί εμφανίζονται οι προσκλήσεις Διοικητικού Συμβουλίου (Δ.Σ.) της εταιρείας.

Danetal_symbol2
Σας καλούμε στη 18η  Τακτική Συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Δημοτικής Ανώνυμης Εταιρείας Ακινήτων Λαυρεωτικής, η οποία θα διεξαχθεί δια μέσου τηλεδιάσκεψης, την 15η Ιουνίου 2020, ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:00...
09/06/2020
Danetal_symbol2
Σας καλούμε στη 17η Έκτακτη Συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Δημοτικής Ανώνυμης Εταιρείας Ακινήτων Λαυρεωτικής, η οποία θα διεξαχθεί δια μέσου τηλεδιάσκεψης, την 21η Μαϊου 2020, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00, με τα εξής θέματα Ημερήσιας Διάταξης:
20/05/2020
Danetal_symbol2
Σας καλούμε στη 15η  Τακτική Συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Δημοτικής Ανώνυμης Εταιρείας Ακινήτων Λαυρεωτικής, η οποία θα διεξαχθεί δια μέσου τηλεδιάσκεψης, την 21η Μαϊου 2020, ημέρα Πέμπτη και ώρα 13:00, με τα εξής θέματα Ημερήσιας Διάταξης:
15/05/2020
Danetal_symbol2
Σας καλούμε στη 14η Έκτακτη Συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Δημοτικής Ανώνυμης Εταιρείας Ακινήτων Λαυρεωτικής, η οποία θα διεξαχθεί δια μέσου τηλεδιάσκεψης, την 14η Μαϊου 2020, ημέρα Πέμπτη και ώρα 17:00, με τα εξής θέματα Ημερήσιας Διάταξης:
14/05/2020
Danetal_symbol2
Σας καλούμε στη 13η Έκτακτη Συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Δημοτικής Ανώνυμης Εταιρείας Ακινήτων Λαυρεωτικής, η οποία θα διεξαχθεί δια μέσου τηλεδιάσκεψης, την 8η Μαϊου 2020, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00, με τα εξής θέματα Ημερήσιας Διάταξης:
07/05/2020
Danetal_symbol2
Σας καλούμε στη 12η  Τακτική Συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Δημοτικής Ανώνυμης Εταιρείας Ακινήτων Λαυρεωτικής, η οποία θα διεξαχθεί δια μέσου τηλεδιάσκεψης, την 30η Απριλίου 2020, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00, με τα εξής θέματα Ημερήσιας Διάταξης:
27/04/2020
Danetal_symbol2
Σας καλούμε στη 11η  Τακτική Συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Δημοτικής Ανώνυμης Εταιρείας Ακινήτων Λαυρεωτικής, η οποία θα διεξαχθεί δια μέσου τηλεδιάσκεψης, την 15η Απριλίου 2020, ημέρα Τετάρτη και ώρα 17:00, με τα εξής θέματα Ημερήσιας Διάταξης:
10/04/2020
Danetal_symbol2
Σας καλούμε στη 10η Τακτική Συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Δημοτικής Ανώνυμης Εταιρείας Ακινήτων Λαυρεωτικής, η οποία θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Λαυρεωτικής που εδρεύει στην οδό Κουντουριώτη αριθ.1, στις 3 Απριλίου 2020, ημέρα Παρασκευή και ώρα 14:00,...
31/03/2020
Danetal_symbol2
Σας καλούμε στη 9η Τακτική Συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Δημοτικής Ανώνυμης Εταιρείας Ακινήτων Λαυρεωτικής, η οποία θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Λαυρεωτικής που εδρεύει στην οδό Κουντουριώτη αριθ.1, στις 1 Απριλίου 2020, ημέρα Τετάρτη και ώρα 14:00,...
27/03/2020
Danetal_symbol2
Σας καλούμε στη 9η Τακτική Συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Δημοτικής Ανώνυμης Εταιρείας Ακινήτων Λαυρεωτικής, η οποία θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Λαυρεωτικής που εδρεύει στην οδό Κουντουριώτη αριθ.1, στις 1 Απριλίου 2020, ημέρα Τετάρτη και ώρα 14:00,...
27/03/2020
Danetal_symbol2
Σας καλούμε στη 7η Έκτακτη Συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Δημοτικής Ανώνυμης Εταιρείας Ακινήτων Λαυρεωτικής, η οποία θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Λαυρεωτικής που εδρεύει στην οδό Κουντουριώτη αριθ.1, στις 18 Μαρτίου 2020, ημέρα Τετάρτη και ώρα 14:00,...
17/03/2020
Danetal_symbol2
Σας καλούμε στη 6η Τακτική Συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Δημοτικής Ανώνυμης Εταιρείας Ακινήτων Λαυρεωτικής, η οποία θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Λαυρεωτικής που εδρεύει στην οδό Κουντουριώτη αριθ.1, στις 11 Μαρτίου 2020, ημέρα Τετάρτη και ώρα 14:00,...
03/03/2020
Danetal_symbol2
Σας καλούμε στη 5η Τακτική Συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Δημοτικής Ανώνυμης Εταιρείας Ακινήτων Λαυρεωτικής, η οποία θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Λαυρεωτικής που εδρεύει στην οδό Κουντουριώτη αριθ.1, στις 12 Φεβρουαρίου 2020, ημέρα Τετάρτη και ώρα 14:00,...
10/02/2020
Danetal_symbol2
Σας καλούμε στη 4η Τακτική Συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Δημοτικής Ανώνυμης Εταιρείας Ακινήτων Λαυρεωτικής, η οποία θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Λαυρεωτικής που εδρεύει στην οδό Κουντουριώτη αριθ.1, στις 27 Ιανουαρίου 2020, ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:00,...
22/01/2020
Danetal_symbol2
Σας καλούμε στη 3η Τακτική Συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Δημοτικής Ανώνυμης Εταιρείας Ακινήτων Λαυρεωτικής, η οποία θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Λαυρεωτικής που εδρεύει στην οδό Κουντουριώτη αριθ.1, στις 17 Ιανουαρίου 2020, ημέρα Παρασκευή και ώρα 13:00, μ...
14/01/2020
Danetal_symbol2
Σας καλούμε στην 2η  Τακτική Συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Δημοτικής Ανώνυμης Εταιρείας Ακινήτων Λαυρεωτικής, η οποία θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Λαυρεωτικής που εδρεύει στην οδό Κουντουριώτη αριθ.1, στις 15  Ιανουαρίου 2020, ημέρα Τετάρτη και ώρα 13:00,0...
10/01/2020
Danetal_symbol2
Σας καλούμε στην 1η  Έκτακτη Συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Δημοτικής Ανώνυμης Εταιρείας Ακινήτων Λαυρεωτικής, η οποία θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Λαυρεωτικής που εδρεύει στην οδό Κουντουριώτη αριθ.1, στις 13 Ιανουαρίου 2020, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00,...
10/01/2020
Danetal_symbol2
Σας καλούμε στην 29η Έκτακτη Συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Δημοτικής Ανώνυμης Εταιρείας Ακινήτων Λαυρεωτικής, η οποία θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Λαυρεωτικής που εδρεύει στην οδό Κουντουριώτη αριθ.1, στις 31 Δεκεμβρίου 2019, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00,...
30/12/2019
Danetal_symbol2
Σας καλούμε στην 28η Τακτική Συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Δημοτικής Ανώνυμης Εταιρείας Ακινήτων Λαυρεωτικής, η οποία θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Λαυρεωτικής που εδρεύει στην οδό Κουντουριώτη αριθ. 1, στις 11 Δεκεμβρίου 2019, ημέρα Τετάρτη και ώρα 13:00...
06/12/2019
Danetal_symbol2
Σας καλούμε στην 27η  Τακτική Συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Δημοτικής Ανώνυμης Εταιρείας Ακινήτων Λαυρεωτικής, η οποία θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Λαυρεωτικής που εδρεύει στην οδό Κουντουριώτη αριθ.1, στις 4  Δεκεμβρίου 2019, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00...
29/11/2019
Προτιμήσεις Ιδιωτικότητας
Όταν επισκέπτεστε τον ιστότοπό μας, ενδέχεται να αποθηκεύονται πληροφορίες μέσω του προγράμματος περιήγησης (browser) από συγκεκριμένες υπηρεσίες, συνήθως με τη μορφή cookies. Εδώ μπορείτε να αλλάξετε τις προτιμήσεις απορρήτου σας. Λάβετε υπόψη ότι, η παρεμπόδιση ορισμένων τύπων cookie μπορεί να επηρεάσει την εμπειρία σας στον ιστότοπό μας και στις υπηρεσίες που παρέχουμε.