Κουντουριώτου 1, Λαύριο ΤΚ 195 00
22920 – 22413

ΔΙΑΥΓΕΙΑ – Αναμορφώσεις προϋπολογισμού

Στον πίνακα που ακολουθεί δίνεται το σύνολο των αναρτήσεων στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ που αφορούν “ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ”.

Ημ/νια Πράξης Ημ/νια Ανάρτησης Θέμα ΑΔΑ Τύπος Πράξης Αρ. Πρωτ. Έγγραφο
02/02/2023 02:00:0002/02/2023 15:16:57Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης 42/2023: ΔΩΡΕΑ ΣΤΟΝ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟ ΛΥΚΕΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΔΩΝ ΚΕΡΑΤΕΑΣ.ΡΦΓΙ465ΖΠΡ-Ν6ΜΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ208/02.02.2023
30/01/2023 02:00:0002/02/2023 10:35:57Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης 41/2023: ΔΩΡΕΑ ΣΤΟΝ ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΟΜΙΛΟ ΚΕΡΑΤΕΑΣ.ΨΣΡΚ465ΖΠΡ-ΚΝΤΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ182/30.01.2023
27/01/2023 02:00:0027/01/2023 13:01:48Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης ΠΟΕ 2/2023: Παρακρατούμενοι φόροι προηγούμενων χρήσεων προς απόδοση (ΠΟΕ).Ψ5ΥΦ465ΖΠΡ-ΣΞ2ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ170/27.01.2023
27/01/2023 02:00:0027/01/2023 12:56:48Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης ΠΟΕ 1/2023: Υπόλοιπα προμηθευτών παρελθόντων ετών (ΠΟΕ).ΨΘΙΘ465ΖΠΡ-Ν21ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ169/27.01.2023
20/01/2023 02:00:0025/01/2023 10:07:23Απόφαση 28/2023 Δ.Σ.: 1η Αναμόρφωση Προϋπολογισμού ΔΑΝΕΤΑΛ οικονομικού έτους 2023.6ΠΒΣ465ΖΠΡ-Υ4ΤΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ110/20.01.2023
09/12/2022 02:00:0012/12/2022 09:29:59Απόφαση 199/2022 Δ.Σ.: 5η Αναμόρφωση Προϋπολογισμού ΔΑΝΕΤΑΛ οικονομικού έτους 2022.ΨΣ33465ΖΠΡ-Κ2ΦΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ1267/09.12.2022
30/09/2022 03:00:0030/09/2022 16:46:22Απόφαση 150/2022 Δ.Σ.: 4η Αναμόρφωση Προϋπολογισμού ΔΑΝΕΤΑΛ οικονομικού έτους 2022.91ΑΝ465ΖΠΡ-Ψ8ΨΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ967/30.09.2022
12/07/2022 03:00:0012/07/2022 13:36:35Απόφαση 114/2022 Δ.Σ.: 3η Αναμόρφωση Προϋπολογισμού ΔΑΝΕΤΑΛ οικονομικού έτους 2022.ΡΠΛ0465ΖΠΡ-Ω7ΓΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ691/12.07.2022
20/04/2022 03:00:0029/04/2022 10:39:58Απόφαση 59/2022 Δ.Σ.: 2η Αναμόρφωση Προϋπολογισμού ΔΑΝΕΤΑΛ οικονομικού έτους 2022.ΩΑΞΡ465ΖΠΡ-8ΘΒΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ378/20.04.2022
20/01/2022 02:00:0020/01/2022 14:57:54Απόφαση 12/2022 Δ.Σ.: 1η Αναμόρφωση Προϋπολογισμού ΔΑΝΕΤΑΛ οικονομικού έτους 2022.6Ζ1Ξ465ΖΠΡ-ΕΑ3ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ64/20.01.2022
22/12/2021 02:00:0022/12/2021 11:43:44Απόφαση 103/2021 Δ.Σ.: 4η Αναμόρφωση Προϋπολογισμού ΔΑΝΕΤΑΛ οικονομικού έτους 2021ΨΛΥΨ465ΖΠΡ-ΜΔΖΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ765/22.12.2021
04/11/2021 02:00:0004/11/2021 14:28:32Απόφαση 86/2021 Δ.Σ.: 3η Αναμόρφωση Προϋπολογισμού ΔΑΝΕΤΑΛ οικονομικού έτους 2021.ΨΧ1Ψ465ΖΠΡ-Θ36ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ620/04.11.2021
23/08/2021 03:00:0023/08/2021 16:45:46Απόφαση 66/2021 Δ.Σ.:2η Αναμόρφωση Προϋπολογισμού ΔΑΝΕΤΑΛ οικονομικού έτους 2021.95Ρ6465ΖΠΡ-ΝΙΣΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ465/23.08.2021
03/02/2021 02:00:0008/02/2021 13:29:53Απόφαση 11/2021 Δ.Σ.: 1η Αναμόρφωση Προϋπολογισμού ΔΑΝΕΤΑΛ οικονομικού έτους 2021.Ω3ΖΟ465ΖΠΡ-ΗΩΝΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ84/03.02.2021
07/12/2020 02:00:0007/12/2020 16:53:59Απόφαση 107/2020 Δ.Σ.: 5η Αναμόρφωση ΠροϋπολογισμούΩΖ9Κ465ΖΠΡ-ΞΜΝΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ586/07.12.2020
05/11/2020 02:00:0012/11/2020 11:16:41Απόφαση 95/2020 Δ.Σ.: 4η Αναμόρφωση Προϋπολογισμού6Σ1Θ465ΖΠΡ-ΡΞΧΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ554/05.11.2020
10/08/2020 03:00:0011/08/2020 12:42:59Απόφαση 89/2020 Δ.Σ.: 3η Αναμόρφωση προϋπολογισμού6ΒΥΤ465ΖΠΡ-ΗΙΨΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ439/10.08.2020
06/07/2020 03:00:0008/07/2020 11:39:34Απόφαση 62/2020 Δ.Σ.: 2η Αναμόρφωση προϋπολογισμού.Ψ4Γ0465ΖΠΡ-Υ0ΔΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ338/06.07.2020
17/01/2020 02:00:0021/01/2020 12:23:02Απόφαση 2/2020 Δ.Σ.: 1η Αναμόρφωση Προϋπολογισμού ΔΑΝΕΤΑΛ οικονομικού έτους 2020Ω34Π465ΖΠΡ-270ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ12/17.1.2020
01/04/2019 03:00:0002/04/2019 10:41:31Απόφαση 41/2019 Δ.Σ.: 2η Αναμόρφωση Προϋπολογισμού ΔΑΝΕΤΑΛ οικονομικού έτους 2019ΩΝ3Ω465ΖΠΡ-Ρ0ΩΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ183/1.4.2019
07/02/2019 02:00:0007/02/2019 10:31:371η Αναμόρφωση Προϋπολογισμού ΔΑΝΕΤΑΛ οικονομικού έτους 20196ΖΜΞ465ΖΠΡ-Θ5ΘΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ54/7.2.2019
20/12/2018 02:00:0014/01/2019 14:43:175η αναμόρφωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2018 (εκτός ημερήσιας διάταξης).ΩΜΩΜ465ΖΠΡ-9ΙΛΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ690/20.12.2018
17/10/2018 03:00:0022/10/2018 11:16:314η αναμόρφωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2018ΩΒΚ6465ΖΠΡ-ΔΓΤΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ573/17.10.2018
31/07/2018 03:00:0031/07/2018 14:37:373η αναμόρφωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2018.6ΚΚΣ465ΖΠΡ-61ΒΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ444/31.7.2018
16/05/2018 03:00:0023/05/2018 13:15:552η αναμόρφωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 201864ΦΦ465ΖΠΡ-ΙΨ9ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ244/16.5.2018
23/02/2018 02:00:0027/02/2018 14:05:351η Αναμόρφωση Προϋπολογισμού ΔΑΝΕΤΑΛ οικονομικού έτους 2018Ψ6ΨΔ465ΖΠΡ-ΡΒ2ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ56/23.2.2018
09/10/2017 03:00:0002/11/2017 14:13:23Έγκριση 2ης αναμόρφωσης προϋπολογισμούΨΒ7Δ465ΖΠΡ-Χ90ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ192/9.10.2017
10/07/2017 03:00:0013/07/2017 15:28:331η ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Δ.ΑΝ.ΕΤ.Α.Λ.ΩΓΩΦ465ΖΠΡ-3ΜΙΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ111/10.7.2017
Προτιμήσεις Ιδιωτικότητας
Όταν επισκέπτεστε τον ιστότοπό μας, ενδέχεται να αποθηκεύονται πληροφορίες μέσω του προγράμματος περιήγησης (browser) από συγκεκριμένες υπηρεσίες, συνήθως με τη μορφή cookies. Εδώ μπορείτε να αλλάξετε τις προτιμήσεις απορρήτου σας. Λάβετε υπόψη ότι, η παρεμπόδιση ορισμένων τύπων cookie μπορεί να επηρεάσει την εμπειρία σας στον ιστότοπό μας και στις υπηρεσίες που παρέχουμε.