Κουντουριώτου 1, Λαύριο ΤΚ 195 00
22920 – 22413
Δεν υπάρχει τρέχουσα ανακοίνωση

ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ

των περιουσιακών στοιχείων του Δήμου Λαυρεωτικής

ΑΝΑΠΤΥΞΗ

εκμεταλλευόμενοι τα πλεονεκτήματα της περιοχής

ΠΡΟΩΘΗΣΗ

της περιοχής ως τουριστικού και πολιτιστικού προορισμού

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ

επενδύσεων από εθνικά και κοινοτικά προγράμματα

Η δραστηριότητα μας

Αξιοποίηση ακίνητης περιουσίας

Αξιοποίηση της δημοτικής ακίνητης  περιουσίας του Δήμου. Οικιστική ανάπλαση και ανάπτυξη.

Πολιτιστική & Τουριστική ανάπτυξη

Ανάδειξη πολιτιστικού αποθέματος και προώθηση Λαυρεωτικής ως τουριστικού προορισμού.

Ενεργειακή & Πράσινη ανάπτυξη

Έργα εξοικονόμησης ενέργειας και ενεργειακές – πράσινες επενδύσεις.

Ειδικά αναπτυξιακά έργα – υπηρεσίες

Ειδικά έργα – προγράμματα – πρωτοβουλίες βιώσιμης αστικής ανάπτυξης.

Τεχνικά κατασκευαστικά έργα

Μελέτη, κατασκευή και συντήρηση τεχνικών έργων υποδομής στην περιοχή του Δήμου.

Συμβουλευτικές υπηρεσίες – χρηματοδοτήσεις

Εκπόνηση μελετών και υποβολή προτάσεων σε εθνικά και κοινοτικά προγράμματα χρηματοδοτήσεων.

Αναζητάτε υποστήριξη για μια επένδυσή σας στην περιοχή μας;

Είμαστε στη διάθεσή σας να σας ενημερώσουμε και να σας υποστηρίξουμε.