Κουντουριώτου 1, Λαύριο ΤΚ 195 00
22920 – 22413

ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ

των περιουσιακών στοιχείων του Δήμου Λαυρεωτικής

ΑΝΑΠΤΥΞΗ

εκμεταλλευόμενοι τα πλεονεκτήματα της περιοχής

ΠΡΟΩΘΗΣΗ

της περιοχής ως τουριστικού και πολιτιστικού προορισμού

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ

επενδύσεων από εθνικά και κοινοτικά προγράμματα

Η δραστηριότητα μας

Αξιοποίηση ακίνητης περιουσίας

Αξιοποίηση της δημοτικής ακίνητης  περιουσίας του Δήμου. Οικιστική ανάπλαση και ανάπτυξη.

Πολιτιστική & Τουριστική ανάπτυξη

Ανάδειξη πολιτιστικού αποθέματος και προώθηση Λαυρεωτικής ως τουριστικού προορισμού.

Ενεργειακή & Πράσινη ανάπτυξη

Έργα εξοικονόμησης ενέργειας και ενεργειακές – πράσινες επενδύσεις.

Ειδικά αναπτυξιακά έργα – υπηρεσίες

Ειδικά έργα – προγράμματα – πρωτοβουλίες βιώσιμης αστικής ανάπτυξης.

Τεχνικά κατασκευαστικά έργα

Μελέτη, κατασκευή και συντήρηση τεχνικών έργων υποδομής στην περιοχή του Δήμου.

Συμβουλευτικές υπηρεσίες – χρηματοδοτήσεις

Εκπόνηση μελετών και υποβολή προτάσεων σε εθνικά και κοινοτικά προγράμματα χρηματοδοτήσεων.

Αναζητάτε υποστήριξη για μια επένδυσή σας στην περιοχή μας;

Είμαστε στη διάθεσή σας να σας ενημερώσουμε και να σας υποστηρίξουμε.