Κουντουριώτου 1, Λαύριο ΤΚ 195 00
22920 – 22413

ΔΙΑΥΓΕΙΑ – Οριστικοποίηση πληρωμής

Στον πίνακα που ακολουθεί δίνεται το σύνολο των αναρτήσεων στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ που αφορούν “ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ”.

Ημ/νια Πράξης Ημ/νια Ανάρτησης Θέμα ΑΔΑ Τύπος Πράξης Αρ. Πρωτ. Έγγραφο
09/10/2020 03:00:0009/10/2020 11:23:50ΧΕΠ Β88: ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΔΙΠΛΟΓΡΑΦΙΚΟΥ Μ.9/2020 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΠΟ 11/2/2020 ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ6ΙΖΗ465ΖΠΡ-ΝΧΜΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΒ 88/2020
07/10/2020 03:00:0008/10/2020 10:21:07ΧΕΠ Β87: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΚΑΛΥΨΗ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣΩ0ΜΞ465ΖΠΡ-Η7ΖΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΒ 87/2020
01/10/2020 03:00:0005/10/2020 11:20:56ΧΕΠ Β86: ΕΞΟΔΑ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ Γ.Σ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ6ΤΥ2465ΖΠΡ-711ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΒ 86/2020
30/09/2020 03:00:0005/10/2020 11:18:43ΧΕΠ Β85: ΕΞΟΔΑ ΚΙΝΗΣΗΣ ΛΟΓ/ΣΜΟΥ Μ.9/2020Ψ5ΔΟ465ΖΠΡ-Γ4ΞΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΒ 85/2020
30/09/2020 03:00:0005/10/2020 11:27:20ΧΕΠ Γ41: ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ Μ.8/2020ΩΔΖΨ465ΖΠΡ-8ΦΞΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΓ 41/2020
30/09/2020 03:00:0030/09/2020 16:32:04ΧΕΠ Β83: ΑΜΟΙΒΗ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 202094ΠΥ465ΖΠΡ-ΥΘ9ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΒ 83/2020
30/09/2020 03:00:0030/09/2020 16:33:51ΧΕΠ Β84: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ6Ι47465ΖΠΡ-ΑΩΤΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΒ 84/2020
15/09/2020 03:00:0016/09/2020 09:30:57ΧΕΠ Β81: ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΔΙΠΛΟΓΡΑΦΙΚΟΥ Μ.8/2020 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΠΟ 11/2/2020 ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣΨ1ΩΞ465ΖΠΡ-89ΣΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΒ 81/2020
15/09/2020 03:00:0016/09/2020 09:37:28ΧΕΠ Β82: ΑΜΟΙΒΗ ΕΠΙΒΛΕΨΗΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Μ.8/2020ΩΦΤΡ465ΖΠΡ-Κ6ΜΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΒ 82/2020
11/09/2020 03:00:0011/09/2020 11:30:24ΧΕΠ Α26: ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ Μ.8/2020 ΕΠΙΔΟΤΟΥΜΕΝΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΟΑΕΔ ΗΛΙΚΙΑΣ 55-67ΨΖΚΧ465ΖΠΡ-ΥΗΡΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΑ 26/2020
11/09/2020 03:00:0011/09/2020 11:13:31ΧΕΠ Β78: ΣΥΝΤΑΞΗ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΟΣ ΑΠΟΨΕΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΡ.ΠΡΩΤ.3633 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣΩ92Χ465ΖΠΡ-ΥΑΖΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΒ 78/2020
11/09/2020 03:00:0011/09/2020 11:20:39ΧΕΠ Β79: Εργασίες επισκευής και συντήρησης μεταφορικών μέσωνΩΝ3Τ465ΖΠΡ-5ΔΥΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΒ 79/2020
09/09/2020 03:00:0011/09/2020 11:10:19ΧΕΠ Β77: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ6ΓΧ6465ΖΠΡ-7ΦΒΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΒ 77/2020
02/09/2020 03:00:0002/09/2020 10:05:58ΧΕΠ Β74: ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΣΤΑΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΣΕ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΩΣ ΕΞΗΣ ΠΑΙΔΙΚΗ ΧΑΡΑ ΝΕΑΠΟΛΗΣ,ΑΓ.ΑΝΔΡΕΑ,ΝΥΧΤΟΧΩΡΙΟΥ,ΕΡΜΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΚΟ ΑΓ. ΑΝΔΡΕΑ6Ν9Ω465ΖΠΡ-ΙΦΥΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΒ 74/2020
31/08/2020 03:00:0016/09/2020 10:04:58ΧΕΠ Γ40: ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΥΠΕΡ ΕΝΙΑΙΑΣ ΑΡΧΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ Μ.8/2020Ω06Ψ465ΖΠΡ-ΠΒΗΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΓ 40/2020
31/08/2020 03:00:0003/09/2020 12:05:02ΧΕΠ Γ37: ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ Μ.7/2020ΨΖ50465ΖΠΡ-Ζ9ΧΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΓ 37/2020
31/08/2020 03:00:0016/09/2020 10:01:47ΧΕΠ Γ39: ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΥΠΕΡ ΑΕΠΠ Μ.8/20206ΗΨ0465ΖΠΡ-Θ15ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΓ 39/2020
31/08/2020 03:00:0011/09/2020 11:28:55ΧΕΠ Α25: ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ Μ.8/2020 ΕΠΙΔΟΤΟΥΜΕΝΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΟΑΕΔ ΗΛΙΚΙΑΣ 55-676Ζ33465ΖΠΡ-ΛΧΩΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΑ 25/2020
31/08/2020 03:00:0011/09/2020 11:31:39ΧΕΠ Α27: ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ Μ.8/2020 ΕΠΙΔΟΤΟΥΜΕΝΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΟΑΕΔΨΛΟ2465ΖΠΡ-Ρ35ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΑ 27/2020
31/08/2020 03:00:0011/09/2020 11:34:55ΧΕΠ Α28: ΑΜΟΙΒΕΣ ΜΕΛΩΝ Δ.Σ. Μ.8/2020ΨΤΘΜ465ΖΠΡ-2ΒΥΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΑ 28/2020
31/08/2020 03:00:0016/09/2020 09:58:30ΧΕΠ Γ38: ΑΠΟΔΟΣΗ ΦΟΡΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ 20% Μ.8/20206Ι17465ΖΠΡ-ΥΤΧΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΓ 38/2020
31/08/2020 03:00:0003/09/2020 12:01:08ΧΕΠ Γ56: ΕΞΟΔΑ ΚΙΝΗΣΗΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ Μ.8/2020Ψ3ΨΖ465ΖΠΡ-05ΡΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΒ 76/2020
20/08/2020 03:00:0002/09/2020 09:56:10ΧΕΠ Β72: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΓΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝΩ5ΘΖ465ΖΠΡ-ΤΚΚΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΒ 72/2020
20/08/2020 03:00:0002/09/2020 10:09:52ΧΕΠ Β75: ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΣΥΡΟΜΕΝΗΣ ΠΟΡΤΑΣ ΣΤΟΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΑ ΧΩΡΟ ΤΟΥ ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟΥ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ ΚΑΚΗΣ ΘΑΛΑΣΣΑΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΛΟΥΜΙΝΙΩΝ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΤΟΥ ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟΥΩΡΖΨ465ΖΠΡ-Ω0ΜΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΒ 75/2020
20/08/2020 03:00:0002/09/2020 10:00:38ΧΕΠ Β73:ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΦΡΕΑΤΙΩΝ ΣΤΟΝ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟ ΧΩΡΟ ΤΟΥ ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟΥ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΣΩΛΗΝΩΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΕΝ ΛΟΓΩ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΤΗΝ ΚΑΚΗ ΘΑΛΑΣΣΑΨΛΦΧ465ΖΠΡ-Ψ2ΓΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΒ 73/2020
07/08/2020 03:00:0002/09/2020 09:50:39ΧΕΠ Β71: ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΔΙΠΛΟΓΡΑΦΙΚΟΥ Μ.7/2020 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΠΟ 11/2/2020 ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ6ΔΨΣ465ΖΠΡ-62ΕΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΒ 71/2020
07/08/2020 03:00:0002/09/2020 09:41:24ΧΕΠ Β68: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣΩΩΟ5465ΖΠΡ-1ΙΧΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΒ 68/2020
07/08/2020 03:00:0002/09/2020 09:48:50ΧΕΠ Β70: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ6ΞΠΛ465ΖΠΡ-Σ2ΙΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΒ 70/2020
07/08/2020 03:00:0002/09/2020 09:44:00ΧΕΠ Β69: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΙΚΡΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣΩΔ67465ΖΠΡ-ΚΞΙΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΒ 69/2020
31/07/2020 03:00:0002/09/2020 08:59:03ΧΕΠ Α21: ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΕΠΙΔΟΤΟΥΜΕΝΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΑΤΟΣ ΟΑΕΔ ΗΛΙΚΙΑΣ 55-676ΟΒ9465ΖΠΡ-5ΧΜΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΑ 21/2020
31/07/2020 03:00:0002/09/2020 09:08:02ΧΕΠ Α23: ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ Μ.7/2020 ΕΠΙΔΟΤΟΥΜΕΝΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΟΑΕΔ64Ο8465ΖΠΡ-Α3ΘΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΑ 23/2020
31/07/2020 03:00:0002/09/2020 09:37:50ΧΕΠ Β67: ΕΞΟΔΑ ΚΙΝΗΣΗΣ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΥ ΛΟΓ/ΣΜΟΥΩΖΧ6465ΖΠΡ-Σ3ΘΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΒ 67/2020
31/07/2020 03:00:0016/09/2020 09:46:56ΧΕΠ Γ35: ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΥΠΕΡ 0.06% ΥΠΕΡ ΑΕΠΠΩ5ΨΛ465ΖΠΡ-ΣΧΜΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΓ 35/2020
31/07/2020 03:00:0016/09/2020 09:44:55ΧΕΠ Γ34: ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ 20% ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ Μ.7/2020ΩΑΒΧ465ΖΠΡ-ΝΔΥΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΓ 34/2020
31/07/2020 03:00:0002/09/2020 09:10:16ΧΕΠ Α24: ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ Μ.7/2020 ΕΠΙΔΟΤΟΥΜΕΝΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΟΑΕΔ ΗΛΙΚΙΑΣ 55-67 ΕΤΩΝ6ΕΦΟ465ΖΠΡ-29ΤΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΑ 24/2020
31/07/2020 03:00:0002/09/2020 08:57:29ΧΕΠ Α20: ΑΜΟΙΒΕΣ Δ.Σ Μ.7/20206Γ4Τ465ΖΠΡ-27ΣΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΑ 20/2020
31/07/2020 03:00:0002/09/2020 09:04:47ΧΕΠ Α22: ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ Μ.7/2020 ΕΠΙΔΟΤΟΥΜΕΝΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΟΑΕΔ ΗΛΙΚΙΑΣ 55-67ΩΧΦΤ465ΖΠΡ-ΜΩΓΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΑ 22/2020
31/07/2020 03:00:0016/09/2020 09:53:36ΧΕΠ Γ36: ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΥΠΕΡ ΕΑΔΗΣΥ Μ.7/2020Ψ7Π5465ΖΠΡ-5ΗΤΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΓ 36/2020
30/07/2020 03:00:0031/07/2020 16:38:07ΧΕΠ Β65: ΑΠΟΔΟΣΗ ΦΟΡΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΧΡΗΣΗΣ 20199ΘΕ5465ΖΠΡ-ΛΜ4ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΒ 65/2020
23/07/2020 03:00:0030/07/2020 13:54:08ΧΕΠ Β63: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣΩΕΠΑ465ΖΠΡ-ΥΥ8ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΒ 63/2020
23/07/2020 03:00:0030/07/2020 13:56:38ΧΕΠ Β64: ΑΜΟΙΒΗ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΜΗΝΑ ΙΟΥΛΙΟΩΜΑ4465ΖΠΡ-ΞΤΘΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΒ 64/2020
13/07/2020 03:00:0021/07/2020 11:40:56ΧΕΠ Β62: ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΔΙΠΛΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΗΝΟΣ 6/2020 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΠΟ 11/02/2020 ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΨΘ76465ΖΠΡ-Τ17ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΒ 62/2020
10/07/2020 03:00:0021/07/2020 11:36:08ΧΕΠ Β61: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΨΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣΨ9ΣΡ465ΖΠΡ-ΙΣ5ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΒ 61/2020
03/07/2020 03:00:0021/07/2020 11:27:43ΧΕΠ Β60: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΒΙΒΛΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝΩ5ΝΟ465ΖΠΡ-ΑΩΙΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΒ 60/2020
01/07/2020 03:00:0001/07/2020 10:34:05ΧΕΠ Β56: ΑΜΟΙΒΗ ΕΠΙΒΛΕΨΗΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Μ.6/2020ΨΒΨΩ465ΖΠΡ-ΗΑΧΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΒ 56/2020
30/06/2020 03:00:0001/07/2020 10:41:48ΧΕΠ Γ26: ΑΠΟΔΟΣΕΩΝ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ Μ.5/2020ΨΟ71465ΖΠΡ-ΠΟ5ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΓ 26/2020
30/06/2020 03:00:0021/07/2020 10:53:53ΧΕΠ Α17: ΑΜΟΙΒΕΣ ΜΕΛΩΝ Δ.Σ. Μ.6/2020ΨΔΡΖ465ΖΠΡ-ΠΝ6ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΑ 17/2020
30/06/2020 03:00:0021/07/2020 11:02:37ΧΕΠ Α18: ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ Μ. 6/2020 ΕΠΙΔΟΤΟΥΜΕΝΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΟΑΕΔΩ6Χ3465ΖΠΡ-Θ11ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΑ 18/2020
30/06/2020 03:00:0021/07/2020 11:06:00ΧΕΠ Α19/2020: ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ Μ. 6/2020 ΕΠΙΔΟΤΟΥΜΕΝΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΟΑΕΔ6ΑΞΠ465ΖΠΡ-Ο6ΗΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΑ 19/2020
30/06/2020 03:00:0002/07/2020 09:57:56ΧΕΠ Γ27: ΑΠΟΔΟΣΗ ΦΟΡΟΥ 3% Μ.6/20206ΔΤ7465ΖΠΡ-325ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΓ 27/2020
30/06/2020 03:00:0002/07/2020 10:01:25ΧΕΠ Γ28: ΑΠΟΔΟΣΗ Φ.20% Μ.6/202064ΘΧ465ΖΠΡ-3Μ4ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΓ 28/2020
30/06/2020 03:00:0002/07/2020 10:31:04ΧΕΠ Γ30: ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΥΠΕΡ ΑΕΠΠ 0.06% Μ.6/2020Ω507465ΖΠΡ-ΤΛΝΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΓ 30/2020
30/06/2020 03:00:0002/07/2020 10:34:39ΧΕΠ Γ31: ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΥΠΕΡ ΕΑΔΗΣΥ Μ.6/202064Π3465ΖΠΡ-ΛΜΩΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΓ 31/2020
30/06/2020 03:00:0021/07/2020 11:23:19ΧΕΠ Β59/2020: ΕΞΟΔΑ ΚΙΝΗΣΗΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ60ΒΠ465ΖΠΡ-ΙΟΛΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΒ 59/2020
26/06/2020 03:00:0008/07/2020 08:56:39ΧΕΠ Β58: ΑΠΟΔΟΣΗ ΦΠΑ Μ.5/20206Ξ81465ΖΠΡ-ΜΩ1ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΒ 58/2020
26/06/2020 03:00:0021/07/2020 11:20:37ΧΕΠ Β58: ΑΠΟΔΟΣΗ ΦΠΑ Μ.5/20206Α4Α465ΖΠΡ-ΒΑ2ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΒ 58/2020
25/06/2020 03:00:0021/07/2020 11:11:32ΧΕΠ Β57: ΕΞΟΔΑ ΤΡΑΠΕΖΑΣΩΨΤΕ465ΖΠΡ-Δ1ΡΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΒ 57/2020
24/06/2020 03:00:0001/07/2020 10:30:25ΧΕΠ Β55: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΔΑΝΕΤΑΛΨΗΡΟ465ΖΠΡ-7Α1ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΒ 55/2020
24/06/2020 03:00:0001/07/2020 10:27:42ΧΕΠ Β54: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΔΑΝΕΤΑΛΩΧΝΙ465ΖΠΡ-9ΔΤΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΒ 54/2020
22/06/2020 03:00:0022/06/2020 13:31:19ΧΕΠ Γ21: ΠΛΗΡΩΜΗ ΦΟΡΟΥ 20% Μ.4/20206Ι6Η465ΖΠΡ-Ρ0ΟΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΓ 21/2020
17/06/2020 03:00:0023/06/2020 16:33:14ΧΕΠ Β53: ΕΞΟΔΑ ΤΡΑΠΕΖΑΣ9ΠΧΗ465ΖΠΡ-ΕΨ2ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΒ 53/2020
12/06/2020 03:00:0023/06/2020 16:28:15ΧΕΠ Β52: ΕΞΟΔΑ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΕΩΣ 12/06/20206080465ΖΠΡ-6ΡΦΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΒ 52/2020
12/06/2020 03:00:0012/06/2020 15:43:48ΧΕΠ Β47: ΑΜΟΙΒΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ 03/3-2/6/2020 ΣΥΝΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟ 9/2019 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ9ΦΗΣ465ΖΠΡ-Φ5ΓΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΒ 47/2020
12/06/2020 03:00:0012/06/2020 15:48:40ΧΕΠ Β49: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Τ-SHIRT ΚΑΙ ΚΑΠΕΛΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΒΟΛΗ ΚΑΙ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ68Ψ3465ΖΠΡ-ΕΒ3ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΒ 49/2020
12/06/2020 03:00:0012/06/2020 15:50:56ΧΕΠ Β50: ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΔΙΠΛΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΠΟ 11/2/2020 ΥΠΟΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΨΓΠΔ465ΖΠΡ-Ι6ΡΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΒ 50/2020
12/06/2020 03:00:0023/06/2020 16:26:06ΧΕΠ Β51: ΕΞΟΔΑ ΤΡΑΠΕΖΑΣ Μ.5/20209ΛΘΥ465ΖΠΡ-6Η6ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΒ 51/2020
12/06/2020 03:00:0012/06/2020 15:46:08ΧΕΠ Β48: ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΠΥΛΩΝΩΝ ΠΡΟΣ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΤΕΣΤΡΑΜΕΝΩΝ ΣΤΗΝ Δ.Ε. ΛΑΥΡΙΟΥΩ9ΘΚ465ΖΠΡ-6ΔΘΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΒ 48/2020
12/06/2020 03:00:0012/06/2020 15:39:43ΧΕΠ Β46: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣΨΘΝΩ465ΖΠΡ-8Γ8ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΒ 46/2020
10/06/2020 03:00:0012/06/2020 15:37:01ΧΕΠ Β45: ΣΥΝΤΑΞΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΜΙΣΘΩΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΣΤΗΝ ΚΑΚΗ ΘΑΛΑΣΣΑΨΡΩΝ465ΖΠΡ-Θ7ΧΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΒ 45/2020
05/06/2020 03:00:0008/07/2020 09:01:06ΧΕΠ Β44: ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΠΕΤΡΙΝΗΣ ΜΑΝΔΡΑΣ ΕΝΑΝΤΙ ΜΗΧΑΝΟΥΡΓΕΙΟΥ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΥΒΟΛΙΘΩΝ ΣΤΟ ΑΓΑΛΜΑ ΤΟΥ ΣΕΡΠΙΕΡΗΩΞΑ4465ΖΠΡ-ΓΦΙΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΒ 44/2020
01/06/2020 03:00:0002/06/2020 15:52:16ΧΕΠ Β43: ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΩΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΧΩΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΤΡΟΧΗΛΑΤΩΝ ΚΑΝΤΙΝΩΝ9Τ0Α465ΖΠΡ-ΥΔΞΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΒ 43/2020
01/06/2020 03:00:0002/06/2020 15:50:12ΧΕΠ Β42:ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΓΙΑ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ6ΣΙ2465ΖΠΡ-ΚΑΤΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΒ 42/2020
29/05/2020 03:00:0002/07/2020 09:43:49ΧΕΠ Γ23: ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΥΠΕΡ ΑΕΠΠ Μ.5/202068ΧΒ465ΖΠΡ-ΧΝΜΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΓ 23/2020
29/05/2020 03:00:0002/07/2020 09:49:39ΧΕΠ Γ24: ΑΠΟΔΟΣΗ ΦΟΡΟΥ 20% Μ.5/20206ΛΔ6465ΖΠΡ-8ΝΡΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΓ 24/2020
29/05/2020 03:00:0002/07/2020 09:54:13ΧΕΠ Γ25: ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΥΠΕΡ ΕΝΙΑΙΑΣ ΑΡΧΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ Μ.5/20206ΞΔΦ465ΖΠΡ-07ΧΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΓ 25/2020
29/05/2020 03:00:0023/06/2020 14:31:32ΧΕΠ Α15: ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ Μ.5/2020 ΕΠΙΔΟΤΟΥΜΕΝΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΟΑΕΔ91Ο0465ΖΠΡ-ΙΧ2ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΑ 15/2020
29/05/2020 03:00:0023/06/2020 14:32:46ΧΕΠ Α16: ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ Μ.5/2020 ΕΠΙΔΟΤΟΥΜΕΝΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΟΑΕΔΨΨ3Χ465ΖΠΡ-ΚΨ9ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΑ 16/2020
29/05/2020 03:00:0022/06/2020 13:42:37ΧΕΠ Α14: ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ Μ.5/2020 ΑΜΟΙΒΕΣ Δ.Σ6ΞΩΠ465ΖΠΡ-ΖΔΠΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΑ 14/2020
28/05/2020 03:00:0023/06/2020 16:39:37ΧΕΠ Γ22: ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ Μ.4/2020953Σ465ΖΠΡ-11ΚΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΓ 22/2020
26/05/2020 03:00:0027/05/2020 10:04:32ΧΕΠ Β41:ΣΥΝΤΑΞΗ ΑΙΤΗΣΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ, ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΞΗ ΕΞΩΔΙΚΟΥ6Χ64465ΖΠΡ-Ψ4ΕΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΒ 41/2020
26/05/2020 03:00:0027/05/2020 10:02:29ΧΕΠ Β40: ΑΙΤΗΣΗ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ Γ.Σ. ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 2019 ΜΕ ΕΚΛΟΓΗ ΕΛΕΓΚΤΩΝΨΘΝΝ465ΖΠΡ-Μ02ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΒ 40/2020
21/05/2020 03:00:0027/05/2020 09:57:46ΧΕΠ Β39: ΣΥΝΤΑΞΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΑΙΤΗΣΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΓΙΑ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΗΣ ΕΚΤΑΣΗΣ6ΘΛΨ465ΖΠΡ-7ΔΨΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΒ 39/2020
19/05/2020 03:00:0027/05/2020 09:52:52ΧΕΠ Β38: ΑΜΟΙΒΗ ΕΠΙΒΛΕΨΗΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Μ.4/2020Ω6Η0465ΖΠΡ-ΕΝΔΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΒ 38/2020
15/05/2020 03:00:0027/05/2020 09:41:32ΧΕΠ Β36: ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΔΙΑΚΥΡΗΞΕΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΜΙΣΘΩΣΕΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝΩ0Ο8465ΖΠΡ-Ω62ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΒ 36/2020
15/05/2020 03:00:0027/05/2020 09:47:00ΧΕΠ Β37: ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ6ΑΟΨ465ΖΠΡ-93ΗΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΒ 37/2020
08/05/2020 03:00:0020/05/2020 09:27:24ΧΕΠ Β35: 2020ΩΛΗΙ465ΖΠΡ-ΗΓΟΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΒ 35/2020
08/05/2020 03:00:0020/05/2020 09:25:11ΧΕΠ Β34: ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΟΡΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΤΡΟΧΗΛΑΤΩΝ ΚΑΝΤΙΝΩΝ, ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥΩΚΨΖ465ΖΠΡ-34ΨΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΒ 34/2020
07/05/2020 03:00:0027/05/2020 09:34:17ΧΕΠ Β33: ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΣΤΗΝ ΚΑΚΗ ΘΑΛΑΣΣΑ6222465ΖΠΡ-ΠΜΟΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΒ 33/2020
06/05/2020 03:00:0007/05/2020 16:00:45ΧΕΠ Β32: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣΩ6Α6465ΖΠΡ-ΛΤΜΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΒ 32/2020
05/05/2020 03:00:0007/05/2020 15:50:51ΧΕΠ Β30: ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΚΡΑΤΗΣΗΣ ΥΠΕΡ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΗΣ 8/2018 ΚΑΙ 9/2019695Η465ΖΠΡ-Σ4ΧΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΒ 30/2020
05/05/2020 03:00:0008/05/2020 10:34:03ΧΕΠ Β31:ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΓΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟΥ ΣΤΗΝ ΚΑΚΗ ΘΑΛΑΣΣΑ6Μ2Ε465ΖΠΡ-ΚΣΠΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΒ 31/2020
30/04/2020 03:00:0007/05/2020 15:43:22ΧΕΠ Β 28: ΣΥΝΤΑΞΗ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ ΛΥΣΗΣ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΓΙΑ ΕΚΜ/ΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΣΤΗΝ ΚΑΚΗ ΘΑΛΑΣΣΑ62ΩΚ465ΖΠΡ-ΨΤΦΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΒ 28/2020
30/04/2020 03:00:0007/05/2020 16:05:09ΧΕΠ Γ18: ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΜΙΣΘΟΔΟΙΑΣ Μ.3/20209ΞΟΠ465ΖΠΡ-ΖΤΣΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΓ 18/2020
30/04/2020 03:00:0007/05/2020 16:10:29ΧΕΠ Γ20: ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΥΠΕΡ ΕΑΔΗΣΥ Μ.4/2020ΨΞ05465ΖΠΡ-9Ψ0ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΓ 20/2020
30/04/2020 03:00:0007/05/2020 16:08:43ΧΕΠ Γ18: ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΥΠΕΡ ΑΕΠΠ Μ.4/20209Ο78465ΖΠΡ-ΓΡ8ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΓ 19/2020
30/04/2020 03:00:0001/06/2020 09:34:10ΧΕΠ Α12:ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ Μ.4/2020 ΕΠΙΔΟΤΟΥΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΟΑΕΔ Γ ΦΑΣΗ6ΠΥΤ465ΖΠΡ-4Ω2ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΑ 12/2020
30/04/2020 03:00:0007/05/2020 15:48:07ΧΕΠ Β29: ΕΞΟΔΑ ΤΡΑΠΕΖΑΣ Μ.4/2020Ψ5ΧΟ465ΖΠΡ-2Β6ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΒ 29/2020
30/04/2020 03:00:0023/06/2020 14:27:05ΧΕΠ Α13: ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ Μ. 4/2020 ΕΠΙΔΟΤΟΥΜΕΝΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΟΑΕΔΩ360465ΖΠΡ-ΘΔΜΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΑ 13/2020
30/04/2020 03:00:0001/06/2020 09:31:30ΧΕΠ Α11: ΑΜΟΙΒΕΣ Δ.Σ. Μ.4/2020Ψ9ΙΡ465ΖΠΡ-ΒΛΛΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΑ 11/2020
22/04/2020 03:00:0022/06/2020 13:28:36ΧΕΠ Β27: ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΗ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ ΓΕΩΤΕΜΑΧΙΟΥ ΣΤΗΝ ΚΑΚΗ ΘΑΛΑΣΣΑ ΚΕΡΑΤΕΑΣΨΨΞΤ465ΖΠΡ-2ΘΞΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΒ 27/2020
15/04/2020 03:00:0015/04/2020 12:20:53ΧΕΠ Γ14: ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΥΠΕΡ ΑΕΠΠ Μ.3/2020Ψ5ΞΝ465ΖΠΡ-ΛΗΥΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΓ 14/2020
13/04/2020 03:00:0015/04/2020 12:08:03ΧΕΠ Β26: AMOIBH ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ 2019ΩΞΖΔ465ΖΠΡ-Ν9ΡΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΒ 26/2020
13/04/2020 03:00:0014/04/2020 10:20:24ΧΕΠ Β24: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΙΝΗΣΗΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ6Ω1Ε465ΖΠΡ-Φ4ΚΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΒ 24/2020
13/04/2020 03:00:0015/04/2020 12:03:56ΧΕΠ Β25: ΑΜΟΙΒΗ ΕΠΙΒΛΕΨΗΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Μ.4/2020ΩΖ9Λ465ΖΠΡ-ΚΩΟΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΒ 25/2020
07/04/2020 03:00:0008/04/2020 13:17:47ΧΕΠ Β23: ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ ΓΙΑ ΤΟ ΖΥΑ4122 ΕΩΣ 10/4/2021ΨΒ9Ρ465ΖΠΡ-ΦΜ1ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΒ 23/2020
07/04/2020 03:00:0008/04/2020 13:14:42ΧΕΠ Β22: ΣΥΝΤΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 2019 ΚΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΔΙΠΛΟΓΡΑΦΙΚΟΥ Μ. 3/2020 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΠΟ 11/2/20 ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣΨΩ46465ΖΠΡ-593ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΒ 22/2020
31/03/2020 03:00:0008/04/2020 13:09:39ΧΕΠ Γ17: ΑΠΟΔΟΣΗ Φ.20% Μ.3/2020Ψ0ΖΗ465ΖΠΡ-ΟΕΜΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΓ 17/2020
31/03/2020 03:00:0030/04/2020 09:35:45ΧΕΠ Α9: ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ Μ.3/2020 Γ΄ ΦΑΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΟΑΕΔ (ΠΑΠΑΛΕΞΗΣ ΦΩΤΙΟΣ)6ΦΗ8465ΖΠΡ-ΚΞΤΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΑ 9/2020
31/03/2020 03:00:0030/04/2020 09:33:55ΧΕΠ Α8: ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ Μ.3/2020 ΑΜΟΙΒΕΣ ΜΕΛΩΝ Δ.Σ.Ω3ΞΖ465ΖΠΡ-0ΘΤΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΑ 8/2020
31/03/2020 03:00:0030/04/2020 09:37:32ΧΕΠ Α10: ΜΙΣΘ.ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Μ.3/2020 Β΄ΦΑΣΗ ΕΠΙΔΟΤΟΥΜΕΝΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ6ΥΞΖ465ΖΠΡ-ΕΡ7ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΑ 10/2020
31/03/2020 03:00:0015/04/2020 12:25:31ΧΕΠ Γ15: ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΥΠΕΡ ΕΑΔΗΣΥ Μ.3/2020Ψ1ΦΚ465ΖΠΡ-ΖΣΣΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΓ 15/2020
31/03/2020 03:00:0002/04/2020 10:05:13ΧΕΠ Β21: ΕΞΟΔΑ ΤΡΑΠΕΖΑΣ Μ3/2020Ω99Χ465ΖΠΡ-Η78ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΒ 21/2020
31/03/2020 03:00:0002/04/2020 10:10:24ΧΕΠ Γ13: ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ Μ.2/2020ΨΥΦΒ465ΖΠΡ-494ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΓ 13/2020
31/03/2020 03:00:0020/05/2020 09:20:06ΧΕΠ Γ16: ΑΠΟΔΟΣΗ ΧΑΡΤΟΣΗΜΟΥ ΚΑΙ ΟΓΑ ΧΑΡΤΟΣΗΜΟΥ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ 20206Γ2Ι465ΖΠΡ-ΙΚΘΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΓ 16/2020
30/03/2020 03:00:0031/03/2020 10:18:04ΧΕΠ Β20: ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΓΕΜΗ 2020ΩΗ2Τ465ΖΠΡ-ΨΑΠΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΒ 20/2020
27/03/2020 02:00:0030/03/2020 09:10:37ΧΕΠ Β19: ΣΥΝΤΥΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΙΥΑ 4122 ΚΑΙ ΚΗΗ 5586ΩΜΟΒ465ΖΠΡ-ΥΨΝΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΒ 19/2020
27/03/2020 02:00:0030/03/2020 09:04:22ΧΕΠ Β17: ΑΜΟΙΒΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣΨΩΡΝ465ΖΠΡ-ΒΛΛΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΒ 17/2020
27/03/2020 02:00:0030/03/2020 09:07:59ΧΕΠ Β18: ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΙΥΑ 4122 ΚΑΙ ΚΗΗ 55866ΛΜΘ465ΖΠΡ-Ψ35ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΒ 18/2020
27/03/2020 02:00:0030/03/2020 11:35:48ΧΕΠ Β16: ΑΜΟΙΒΗ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Μ.2-3/2020ΨΕΝ3465ΖΠΡ-ΕΜΝΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΒ 16/2020
10/03/2020 02:00:0013/03/2020 15:25:49ΧΕΠ Β14 - ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝΨ1Γ5465ΖΠΡ-6Δ9ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΒ 14/2020
10/03/2020 02:00:0013/03/2020 15:30:01ΧΕΠ Β15 - ΥΛΙΚΑ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝΨ15Τ465ΖΠΡ-ΘΙ2ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΒ 15/2020
06/03/2020 02:00:0013/03/2020 15:22:22ΧΕΠ Β13 - ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΔΙΠΛΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΠΟ 11/2/2020 ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΨΓ6Ν465ΖΠΡ-5Τ8ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΒ 13/2020
06/03/2020 02:00:0013/03/2020 15:23:32ΧΕΠ Β12 - ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΙΝΗΣΗΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ64ΠΒ465ΖΠΡ-Η34ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΒ 12/2020
28/02/2020 02:00:0030/03/2020 08:57:22ΧΕΠ Α6: ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ Μ.2/2020 Γ ΦΑΣΗ ΕΠΙΔ.ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΟΑΕΔ6ΕΛ3465ΖΠΡ-ΦΙΒΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΑ 6/2020
28/02/2020 02:00:0030/03/2020 08:58:55ΧΕΠ Α7: ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ Μ.2/2020 ΛΗΞΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΟΑΕΔ Α ΦΑΣΗΩΓΘΟ465ΖΠΡ-ΝΑ1ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΑ 7/2020
28/02/2020 02:00:0015/04/2020 12:18:48ΧΕΠ Γ12: ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΥΠΕΡ ΕΑΔΗΣΥ Μ.2/206Ι12465ΖΠΡ-Ψ0ΖΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΓ 12/2020
28/02/2020 02:00:0030/03/2020 08:54:18ΧΕΠ Α5: ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ Μ.2/2020 ΑΜΟΙΒΕΣ ΜΕΛΩΝ Δ.ΣΩΜΙΙ465ΖΠΡ-ΗΔ2ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΑ 5/2020
28/02/2020 02:00:0013/03/2020 15:12:21ΧΕΠ Β11 - ΕΞΟΔΑ ΤΡΑΠΕΖΗΣ ΕΑΠ9ΛΧΞ465ΖΠΡ-52ΖΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΒ 11/2020
28/02/2020 02:00:0013/03/2020 15:08:24ΧΕΠ Β10 - ΕΞΟΔΑ ΤΡΑΠΕΖΗΣ Μ.2/2020ΨΧΝΡ465ΖΠΡ-ΞΒΡΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΒ 10/2020
28/02/2020 02:00:0030/03/2020 08:52:04ΧΕΠ Α4: ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ Μ.2/2020 ΕΠΙΔΟΤΟΥΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΟΑΕΔ 55-67ΩΔΖ8465ΖΠΡ-Μ37ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΑ 4/2020
27/02/2020 02:00:0015/04/2020 12:16:18ΧΕΠ Γ11: ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΥΠΕΡ ΑΕΕΠΠ Μ.2/2020ΨΖ00465ΖΠΡ-Ι7ΓΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΓ 11/2020
27/02/2020 02:00:0013/03/2020 15:49:43ΧΕΠ Γ10 - ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ Μ.1/20209ΗΖ4465ΖΠΡ-ΞΦΘΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΓ 10/2020
25/02/2020 02:00:0026/02/2020 16:42:22ΧΕΠ Γ9 - ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΥΠΕΡ ΕΑΔΗΣΥ Μ.1/2020ΩΘ9Γ465ΖΠΡ-ΣΛΕΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΓ 9/2020
20/02/2020 02:00:0021/02/2020 12:08:21ΧΕΠ Β9 - ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝΩ3ΩΟ465ΖΠΡ-ΧΘΝΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΒ 9/2020
31/01/2020 02:00:0026/02/2020 16:34:32ΧΕΠ Γ8 - ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΥΠΕΡ ΑΕΠΠ Μ.1/20206ΧΘΠ465ΖΠΡ-5ΟΓΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΓ 8/2020
31/01/2020 02:00:0026/02/2020 16:20:48ΧΕΠ Γ6 - ΑΠΟΔΟΣΗ ΦΟΡΟΥ 20% Μ. 1/2020Ω0ΠΝ465ΖΠΡ-Μ2ΨΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΓ 6/2020
31/01/2020 02:00:0017/02/2020 10:05:45ΧΕΠ Γ2 - ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΥΠΕΡ ΕΑΔΗΣΥ Μ.12/2019ΩΒΤΚ465ΖΠΡ-Α5ΤΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΓ 2/2020
31/01/2020 02:00:0003/02/2020 09:57:45ΧΕΠ Β1- ΝΟΜΙΚΗ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΓΙΑ ΣΥΝΤΑΞΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΠΡΟΣΘΕΤΩΝ ΛΟΓΩΝ ΑΝΑΚΟΠΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗ ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ ΚΑΤΑ ΤΩΝ 3000/2018,363,210,249/2019 ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΩΝ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΥ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ.Ψ7ΘΡ465ΖΠΡ-0ΚΛΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΒ 1/2020
31/01/2020 02:00:0003/02/2020 10:11:30ΧΕΠ Β5 - ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΕΠΙΔΟΣΕΩΝ ΩΣ ΣΥΝ/ΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ6ΙΕ2465ΖΠΡ-5ΜΘΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΒ 5/2020
31/01/2020 02:00:0003/02/2020 10:09:16ΧΕΠ Β4 - ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΣΙΔΕΡΕΝΙΩΝ ΚΙΓΚΛΗΔΩΜΑΤΩΝ ΣΕ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΛΑΥΡΙΟΥ67ΙΧ465ΖΠΡ-Χ0ΚΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΒ 4/2020
31/01/2020 02:00:0026/02/2020 16:30:51ΧΕΠ Γ7 - ΑΠΟΔΟΣΗ ΦΟΡΟΥ 3% Μ.1/2020ΩΥΓΘ465ΖΠΡ-Ν3ΥΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΓ 7/2020
31/01/2020 02:00:0003/02/2020 10:06:31ΧΕΠ Β3 - ΣΥΝΤΑΞΗ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΕΙΜΕΝΟΥ ΕΝΤΥΠΩΝ ΕΥΧΩΝΨ4ΔΟ465ΖΠΡ-ΑΔΟΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΒ 3/2020
31/01/2020 02:00:0027/02/2020 11:56:34ΧΕΠ Γ2 - ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΥΠΕΡ ΕΑΔΗΣΥ Μ.12/201960ΦΤ465ΖΠΡ-ΤΝΗΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΓ 2/2020
31/01/2020 02:00:0017/02/2020 10:49:14ΧΕΠ Γ5 - ΑΠΟΔΟΣΗ ΧΑΡΤΟΣΗΜΟΥ ΚΑΙ ΟΓΑ Δ' ΤΡΙΜΜΗΝΟΥ 2019ΩΗΚ8465ΖΠΡ-ΦΒ2ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΓ 5/2020
31/01/2020 02:00:0017/02/2020 10:02:16ΧΕΠ Γ1 - ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΥΠΕΡ ΑΕΠΠ Μ.12/201967Ω4465ΖΠΡ-6ΒΛΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΓ 1/2020
31/01/2020 02:00:0017/02/2020 10:45:09ΧΕΠ Γ4 - ΑΠΟΔΟΣΗ ΦΟΡΟΥ 3% Μ.12/2019ΨΡΤ8465ΖΠΡ-0Ν0ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΓ 4/2020
31/01/2020 02:00:0021/02/2020 11:58:41ΧΕΠ Γ3 -ΑΠΟΔΟΣΗ ΦΟΡΟΥ 20% ΜΗΝΟΣ 12/2020ΩΨΜΗ465ΖΠΡ-92ΞΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΓ 3/2020
31/01/2020 02:00:0017/02/2020 09:56:31ΧΕΠ Β8 - ΕΞΟΔΑ ΤΡΑΠΕΖΗΣΩΔΕΦ465ΖΠΡ-ΖΝ7ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΒ 8/2020
31/01/2020 02:00:0017/02/2020 09:18:30ΧΕΠ Α1 - ΜΙΣΘΟΔΟΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Μ.1/2020 Α΄ΦΑΣΗ ΕΠΙΔΟΤΟΥΜΕΝΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΟΑΕΔ6764465ΖΠΡ-ΔΓ7ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΑ 1/2020
31/01/2020 02:00:0017/02/2020 09:30:22ΧΕΠ Α3 - ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΜΕΛΩΝ Δ.Σ. Μ.1/2020ΩΜΝΠ465ΖΠΡ-9ΑΝΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΑ 3/2020
31/01/2020 02:00:0003/02/2020 10:17:43ΧΕΠ Β7 - ΑΜΟΙΒΗ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΜΗΝΑ 1/2020ΩΜΑ2465ΖΠΡ-Χ7ΒΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΒ 7/2020
31/01/2020 02:00:0003/02/2020 10:13:37ΧΕΠ Β6 - ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΕΠΙΔΟΣΕΩΝ ΩΣ ΣΥΝ/ΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΨΗΤΧ465ΖΠΡ-ΞΧΠΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΒ 6/2020
31/01/2020 02:00:0003/02/2020 10:02:04ΧΕΠ Β2- ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΣΙΔΕΡΕΝΙΩΝ ΚΙΚΓΛΙΔΩΜΑΤΩΝ ΣΤΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΕΡΑΤΕΑΣΩ59Π465ΖΠΡ-00ΜΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΒ 2/2020
31/01/2020 02:00:0018/02/2020 09:13:29ΧΕΠ Α2 - ΜΙΣΘΟΔΟΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Μ.1/2020 Β΄& Γ΄ΦΑΣΗ ΕΠΙΔΟΤΟΥΜΕΝΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΟΑΕΔΩΕΚΡ465ΖΠΡ-Ε3ΔΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΑ 2/2020
31/12/2019 02:00:0007/01/2020 10:04:59ΧΕΠ Β125-ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΥ ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 2018-2019ΨΛΙΘ465ΖΠΡ-ΨΛ6ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΒ 125/2019
31/12/2019 02:00:0007/01/2020 10:02:08ΧΕΠ Β124-ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΔΙΠΛΟΓΡΑΦΙΚΟΥ 12/2019 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΠΟ 4/3/2019 ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΩΣΧΠ465ΖΠΡ-2ΦΛΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΒ 124/2019
31/12/2019 02:00:0007/01/2020 10:06:52ΧΕΠ Β1426-ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ ΣΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΙΤΗΣΗ ΑΠΟΡΡΙΨΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΥΔΡΑΣ78ΩΨ465ΖΠΡ-ΩΥΧΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΒ 126/2019
30/12/2019 02:00:0007/01/2020 09:57:42ΧΕΠ Β122-ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣΩ6ΗΣ465ΖΠΡ-Ξ5ΗΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΒ 122/2019
30/12/2019 02:00:0007/01/2020 10:00:21ΧΕΠ Β123-ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ WEB ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ ΜΕ ΤΟ ΔΙΑΥΓΕΙΑΩΠΧ6465ΖΠΡ-5ΦΥΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΒ 123/2019
24/12/2019 02:00:0024/12/2019 13:21:37ΧΕΠ Β121-ΕΝΤΥΠΕΣ ΕΥΧΕΣ ΜΕ ΤΟ ΛΟΓΟΤΥΠΟ ΤΗΣ ΔΑΝΕΤΑΛ6Μ8Σ465ΖΠΡ-ΒΤΚΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΒ 121/2019
24/12/2019 02:00:0024/12/2019 13:15:03ΧΕΠ Β118-ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΒΟΛΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ6ΥΛΦ465ΖΠΡ-ΝΛ3ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΒ 118/2019
24/12/2019 02:00:0024/12/2019 13:11:45ΧΕΠ Β117-ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΩΝ ΣΤΟΛΙΔΙΩΝ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ ΤΗΣ ΚΕΡΑΤΕΑΣ6ΧΡΡ465ΖΠΡ-ΓΦ9ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΒ 117/2019
24/12/2019 02:00:0024/12/2019 13:17:30ΧΕΠ Β119-ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΙ ΕΚΜΙΣΘΩΜΕΝΩΝ ΧΩΡΩΝ ΚΑΙ ΑΚΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΛΑΥΡΙΟΥΨΛΝ1465ΖΠΡ-ΘΨΩΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΒ 119/2019
24/12/2019 02:00:0024/12/2019 13:09:57ΧΕΠ Β116-ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑΨ9ΕΤ465ΖΠΡ-90ΣΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΒ 116/2019
24/12/2019 02:00:0024/12/2019 13:19:16ΧΕΠ Β120-ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΕΚΜΙΣΘΩΜΕΝΩΝ ΧΩΡΩΝ ΚΑΙ ΑΚΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΚΕΡΑΤΕΑΣ9Ω95465ΖΠΡ-ΕΤ9ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΒ 120/2019
23/12/2019 02:00:0024/12/2019 11:08:13ΧΕΠ Β115-ΕΠΙΣΚΕΥΗ -ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ -ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΤΟΛΙΔΙΩΝΨΕ2Θ465ΖΠΡ-ΓΟΗΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΒ 115/2019
23/12/2019 02:00:0024/12/2019 11:04:56ΧΕΠ Β114-ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΠΡΟΒΟΛΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΚΑΕ ΛΑΥΡΙΟΥΩ5Φ5465ΖΠΡ-ΨΥΔΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΒ 114/2019
23/12/2019 02:00:0024/12/2019 11:01:28ΧΕΠ Β113-ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ6ΩΗ4465ΖΠΡ-Δ46ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΒ 113/2019
23/12/2019 02:00:0024/12/2019 10:59:37ΧΕΠ Β112-ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ Ν.4548/20186Ρ8Η465ΖΠΡ-0ΦΘΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΒ 112/2019
12/12/2019 02:00:0013/12/2019 12:17:05ΧΕΠ Β111-ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝΩΠΥ1465ΖΠΡ-ΡΗΑΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΒ 111/2019
12/12/2019 02:00:0013/12/2019 12:15:17ΧΕΠ Β110-ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΛΑΥΡΙΟΥΩΡΟ7465ΖΠΡ-1Θ3ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΒ 110/2019
09/12/2019 02:00:0013/12/2019 12:13:35ΧΕΠ Β109-ΑΜΟΙΒΗ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ Μ.12/2019ΨΡ9Ε465ΖΠΡ-ΩΚ1ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΒ 109/2019
09/12/2019 02:00:0013/12/2019 12:11:52ΧΕΠ Β108-ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣΨΒΨΩ465ΖΠΡ-1ΜΜΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΒ 108/2019
08/12/2019 02:00:0019/12/2019 09:33:23ΧΕΠ Α31-ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΑΜΟΙΒΩΝ ΜΕΛΩΝ Δ.Σ. Μ.11/201968ΥΙ465ΖΠΡ-ΞΜΜΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΑ 31/2019
08/12/2019 02:00:0019/12/2019 09:35:24ΧΕΠ Α32-ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ Μ.11/2019 α ΦΑΣΗ ΕΠΙΔΟΤ.ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΟΑΕΔ66ΡΨ465ΖΠΡ-8Μ9ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΑ 32/2019
08/12/2019 02:00:0019/12/2019 09:38:12ΧΕΠ Α33-ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ Μ.11/2019 Β ΦΑΣΗ ΕΠΙΔΟΣΤ.ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΟΑΕΔΩΤ4Κ465ΖΠΡ-Σ96ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΑ 33/2019
08/12/2019 02:00:0019/12/2019 09:39:53ΧΕΠ Α34-ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ Μ.11/2019 Γ ΦΑΣΗ ΕΠΙΔΟΤΟΥΜΕΝΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΟΑΕΔΩΥΖΗ465ΖΠΡ-Ξ97ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΑ 34/2019
06/12/2019 02:00:0013/12/2019 12:09:52ΧΕΠ Β107-ΕΞΟΔΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣΨ318465ΖΠΡ-ΣΤ1ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΒ 107/2019
06/12/2019 02:00:0006/12/2019 13:46:46ΧΕΠ Β103-ΑΜΟΙΒΗ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣΨΟΞ4465ΖΠΡ-ΘΡΝΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΒ 103/2019
06/12/2019 02:00:0009/12/2019 10:04:36ΧΕΠ Β104-ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ788Σ465ΖΠΡ-42ΜΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΒ 104/2019
06/12/2019 02:00:0013/12/2019 12:05:33ΧΕΠ Β105-ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ6Ι42465ΖΠΡ-Ο4ΟΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΒ 105/2019
06/12/2019 02:00:0013/12/2019 12:07:54ΧΕΠ Β106-ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΔΙΠΛΟΓΡΑΦΙΚΟΥ Μ.11/2019 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΠΟ 4/3/2019 ΥΠΟΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ6Κ0Ι465ΖΠΡ-ΡΩ1ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΒ 106/2019
05/12/2019 02:00:0006/12/2019 12:42:40ΧΕΠ Β102-ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΑΥΘΑΙΡΕΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΙΓΙΑΛΟΥΨΓ74465ΖΠΡ-2ΛΦΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΒ 102/2019
05/12/2019 02:00:0006/12/2019 13:25:17ΧΕΠ Β101-ΔΑΠΑΝΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΛΑΥΡΙΟΥ ΚΑΙ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΤΗΣ ΑΚΕΛ ΚΑΙ ΤΗΣ ΡΕΜΙΖΑΣΨΒΞ5465ΖΠΡ-ΘΚΔΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΒ 101/2019
29/11/2019 02:00:0006/12/2019 12:33:46ΧΕΠ Β98-ΕΞΟΔΑ ΤΡΑΠΕΖΗΣ ΓΙΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΕΑΠ65ΛΙ465ΖΠΡ-ΚΩΩΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΒ 98/2019
29/11/2019 02:00:0006/12/2019 12:26:34ΧΕΠ Β97-ΕΞΟΔΑ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΑΠΟ 18/11-29/11/20196ΞΖΙ465ΖΠΡ-8ΨΒΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΒ 97/2019
29/11/2019 02:00:0006/12/2019 12:39:32ΧΕΠ Β100-ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΠΡΟΣΦΥΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΝΟ 3 ΤΟΥ ΛΙΜΕΝΑΡΧΕΙΟΥ ΛΑΥΡΙΟΥΨΑΡΚ465ΖΠΡ-750ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΒ 100/2019
29/11/2019 02:00:0006/12/2019 12:36:35ΧΕΠ Β99-ΠΑΡΑΒΟΛΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΑΝΑΚΟΠΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΛΙΜΕΝΑΡΧΕΙΟΥ ΛΑΥΡΙΟ67ΡΣ465ΖΠΡ-79ΤΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΒ 99/2019
29/11/2019 02:00:0004/12/2019 15:04:45ΧΕΠ Γ47 - ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΙΚΑ ΚΑΙ ΟΑΕΔ Μ.10/2019ΨΠΡΨ465ΖΠΡ-ΕΓΥΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΓ 47/2019
29/11/2019 02:00:0004/12/2019 15:00:48ΧΕΠ Γ46 - ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΥΠΕΡ ΕΝΙΑΙΑΣ ΑΡΧΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ Μ.10 ΚΑΙ 11/2019ΩΒΙ0465ΖΠΡ-ΖΥ5ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΓ 46/2019
29/11/2019 02:00:0004/12/2019 14:54:53ΧΕΠ Γ44 - ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ Φ.20% Μ.11/20199Ρ8Ι465ΖΠΡ-ΖΛΡΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΓ 44/2019
29/11/2019 02:00:0004/12/2019 14:57:53ΧΕΠ Γ45 - ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΥΠΕΡ ΑΕΠΠ Μ.10 ΚΑΙ 11/2019ΨΝΑΑ465ΖΠΡ-ΝΥΒΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΓ 45/2019
22/11/2019 02:00:0004/12/2019 14:47:52ΧΕΠ Β96 - ΤΕΛΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ 2020 ΓΙΑ ΤΟ ΦΟΡΤΗΓΟ ΙΥΑ41226ΖΖ0465ΖΠΡ-ΥΘΘΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΒ 96/2019
22/11/2019 02:00:0004/12/2019 14:44:48ΧΕΠ Β95 - ΣΥΝΤΑΞΗ ΕΝΟΡΚΩΝ ΒΕΒΑΙΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΑΝΑΒΟΛΗΣ ΣΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝΩ3Ο7465ΖΠΡ-ΡΨΒΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΒ 95/2019
22/11/2019 02:00:0004/12/2019 14:27:00ΧΕΠ Β94 - ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΔΙΠΛΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΜΗΝΑ 9/2019 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΠΟ 4/3/2019 ΥΠΟΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ7ΝΝΝ465ΖΠΡ-ΕΟ6ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΒ 94/2019
22/11/2019 02:00:0004/12/2019 14:23:49ΧΕΠ Β93 - ΛΟΙΠΕΣ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ(ΡΟΥΧΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ)ΨΨΕ8465ΖΠΡ-ΩΑΦΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΒ 93/2019
20/11/2019 02:00:0020/11/2019 07:58:22ΧΕΠ Β88 - ΕΞΟΔΑ ΤΡΑΠΕΖΗΣ Μ.10/2019ΩΣΚΩ465ΖΠΡ-Χ2ΦΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΒ 88/2019
13/11/2019 02:00:0020/11/2019 08:07:53ΧΕΠ Β92 - ΕΞΟΔΑ ΤΡΑΠΕΖΗΣ7Μ8Ι465ΖΠΡ-ΣΓΚΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΒ 92/2019
12/11/2019 02:00:0020/11/2019 08:03:31ΧΕΠ Β91 - ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΥΤΩΝ ΓΙΑ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ62ΤΗ465ΖΠΡ-ΝΥΒΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΒ 91/2019
08/11/2019 02:00:0020/11/2019 08:01:48ΧΕΠ Β90 - ΕΞΟΔΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΦ.ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΤΟ ΓΕΜΗ6ΚΡ4465ΖΠΡ-Ψ79ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΒ 90/2019
31/10/2019 02:00:0020/11/2019 07:52:39ΧΕΠ Α29 - ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ Μ.10/2019 3η ΦΑΣΗ ΕΠΙΔΟΤΟΥΜΕΝΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΟΑΕΔ ΗΛΙΚΙΑΣ 55-67ΩΜΥΝ465ΖΠΡ-ΚΥ9ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΑ 29/2019
31/10/2019 02:00:0020/11/2019 07:55:14ΧΕΠ Α30 - ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ Μ.10/2019 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΟΑΕΔ Β ΦΑΣΗ ΗΛΙΚΙΑΣ 55-676ΚΟΔ465ΖΠΡ-Κ4ΗΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΑ 30/2019
31/10/2019 02:00:0020/11/2019 08:00:03ΧΕΠ Β89 - ΕΞΟΔΑ ΤΡΑΠΕΖΗΣ ΛΟΓ/ΣΜΟΥ ΕΑΠΩΗΝΔ465ΖΠΡ-ΚΧΛΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΒ 89/2019
31/10/2019 02:00:0020/11/2019 07:50:15ΧΕΠ Α28 - ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ Μ.10/2019 1η ΦΑΣΗ ΕΠΙΔΟΤΟΥΜΕΝΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΟΑΕΔ ΗΛΙΚΙΑΣ 55-676ΕΜ7465ΖΠΡ-ΙΧΠΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΑ 28/2019
30/10/2019 02:00:0020/11/2019 08:37:47ΧΕΠ Γ42 - ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ Μ.9/201968ΕΖ465ΖΠΡ-ΔΥΗΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΓ 42/2019
30/10/2019 02:00:0004/12/2019 14:53:00ΧΕΠ Γ43 - ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΦΟΡΟΥ 20% Μ.10/2019ΨΕ1Β465ΖΠΡ-Φ12ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΓ 43/2019
22/10/2019 03:00:0013/11/2019 10:37:40ΧΕΠ Β87 - ΠΛΗΡΩΜΗ ΠΑΡΑΒΟΛΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ ΕΝΩΠΙΩΝ ΤΟΥ ΑΡΜΟΔΙΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥΩΩ95465ΖΠΡ-ΥΧΠΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΒ 87/2019
22/10/2019 03:00:0013/11/2019 10:31:01ΧΕΠ Β86 - ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ6ΘΘ7465ΖΠΡ-ΧΒΛΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΒ 86/2019
15/10/2019 03:00:0013/11/2019 10:29:28ΧΕΠ Β85 - ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΔΙΠΛΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΜΗΝΑ 9/2019 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΠΟ 4/3/2019 ΥΠΟΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ6Ζ8Ο465ΖΠΡ-ΣΕΚΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΒ 85/2019
15/10/2019 03:00:0013/11/2019 10:27:41ΧΕΠ Β84 - ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΕΚΤΥΠΩΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣΩΡΧΤ465ΖΠΡ-Δ3ΙΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΒ 84/2019
14/10/2019 03:00:0020/11/2019 08:33:45ΧΕΠ Γ41 - ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ 1% ΟΑΕΔ Μ.8/201961Μ5465ΖΠΡ-5Λ7ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΓ 41/2019
30/09/2019 03:00:0013/11/2019 11:15:19ΧΕΠ Γ38 - ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΥΠΕΡ ΑΕΠΠ Μ.9/20196ΟΓΡ465ΖΠΡ-ΜΡ2ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΓ 38/2019
30/09/2019 03:00:0013/11/2019 10:25:45ΧΕΠ Β83 - ΕΞΟΔΑ ΚΙΝΗΣΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΦΟΡΤΗΓΩΝΩΩΟ4465ΖΠΡ-ΦΞΘΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΒ 83/2019
30/09/2019 03:00:0013/11/2019 11:16:59ΧΕΠ Γ39 - ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΥΠΕΡ ΕΝΙΑΙΑΣ ΑΡΧΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ Μ.9/2019ΨΓΑΘ465ΖΠΡ-Ε31ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΓ 39/2019
30/09/2019 03:00:0013/11/2019 10:17:45ΧΕΠ Α25 - ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ Μ.9/2019 ΓΕΡΑΣΙΜΙΔΗΣ ΔΗΜ. Α΄ΦΑΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΟΑΕΔ7ΝΩ2465ΖΠΡ-ΥΧΘΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΑ 25/2019
30/09/2019 03:00:0013/11/2019 10:19:54ΧΕΠ Α26 - ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ Μ.9/2019 ΕΠΙΔΟΤ.ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΟΑΕΔ 2η ΦΑΣΗΩΝΑΩ465ΖΠΡ-ΒΥΧΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΑ 26/2019
30/09/2019 03:00:0013/11/2019 10:40:52ΧΕΠ Γ37 - ΑΠΟΔΟΣΗ ΦΟΡΟΥ 20% Μ.9/20196ΤΜΑ465ΖΠΡ-Ξ0ΞΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΓ 37/2019
30/09/2019 03:00:0013/11/2019 10:21:28ΧΕΠ Α27 - ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ Μ.9/2019 ΕΠΙΔ.ΠΡΟΓΡΑΜΜ.ΟΑΕΔ Γ ΦΑΣΗΨΕΨΟ465ΖΠΡ-ΨΘ0ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΑ 27/2019
30/09/2019 03:00:0004/12/2019 14:50:23ΧΕΠ Γ40 - ΧΑΡΤΟΣΗΜΟ ΚΑΙ ΟΓΑ Γ΄ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2019ΩΘ0Ρ465ΖΠΡ-ΡΨ3ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΓ 40/2019
30/09/2019 03:00:0013/11/2019 10:24:06ΧΕΠ Β82 - ΕΞΟΔΑ ΤΡΑΠΕΖΗΣ Μ.9/2019ΩΧΚ9465ΖΠΡ-ΠΞΟΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΒ 82/2019
27/09/2019 03:00:0015/10/2019 10:46:22ΧΕΠ Γ36-ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ Μ.8/2019ΨΡ12465ΖΠΡ-ΠΒΛΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΓ 36/2019
17/09/2019 03:00:0023/09/2019 11:15:32ΧΕΠ Β81-ΑΙΤΗΣΗ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΜΕ ΕΓΛΟΓΗ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΣΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΓΕΜΗΩΟΩΥ465ΖΠΡ-Μ7ΙΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΒ 81/2019
16/09/2019 03:00:0023/09/2019 11:12:40ΧΕΠ Β80-ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟΣ ΓΙΑ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΦΟΡΤΗΓΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ6ΞΨ6465ΖΠΡ-Δ0ΝΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΒ 80/2019
16/09/2019 03:00:0023/09/2019 11:10:59ΧΕΠ Β79-ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣΩ29Π465ΖΠΡ-6ΚΥΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΒ 79/2019
11/09/2019 03:00:0023/09/2019 11:01:40ΧΕΠ Β77-ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΥΠΟΓΡΑΦΗΩ5ΘΞ465ΖΠΡ-Σ6ΖΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΒ 77/2019
11/09/2019 03:00:0023/09/2019 11:03:24ΧΕΠ Β78-ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΔΙΠΛΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΜΗΝΑ 8/2019 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΠΟ 4/3/2019 ΥΠΟΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ6ΛΩ7465ΖΠΡ-ΟΥΦΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΒ 78/2019
11/09/2019 03:00:0023/09/2019 09:44:43ΧΕΠ Β76-ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΙΝΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ7ΝΨΣ465ΖΠΡ-ΦΑΛΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΒ 76/2019
11/09/2019 03:00:0023/09/2019 09:39:42ΧΕΠ Β75-ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ-ΕΠΙΤΗΡΗΣΗ ΣΗΜΑΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ63Ε0465ΖΠΡ-3ΔΧΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΒ 75/2019
30/08/2019 03:00:0010/09/2019 08:07:46ΧΕΠ Β73-ΕΞΟΔΑ ΤΡΑΠΕΖΑΣ Μ.8/2019639Σ465ΖΠΡ-190ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΒ 73/2019
30/08/2019 03:00:0010/09/2019 08:15:16ΧΕΠ Γ34-ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΥΠΕΡ ΕΝΙΑΙΑΣ ΑΡΧΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ 0,06% Μ.8/201863ΞΧ465ΖΠΡ-6Ε7ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΓ 34/2019
30/08/2019 03:00:0010/09/2019 08:13:24ΧΕΠ Γ33-ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΥΠΕΡ ΑΕΠΠ 0.06% Μ.8/2019ΩΗΝ7465ΖΠΡ-2Β4ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΓ 33/2019
30/08/2019 03:00:0010/09/2019 08:11:20ΧΕΠ Β74-ΕΞΟΔΑ ΚΙΝΗΣΗΣ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΕΑΠ60ΑΨ465ΖΠΡ-ΙΛΕΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΒ 74/2019
29/08/2019 03:00:0015/10/2019 10:40:32ΧΕΠ Α24-ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ Μ.8/2019 Α΄ΦΑΣΗ ΕΠΙΔ.ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΟΑΕΔΨΕ71465ΖΠΡ-20ΥΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΑ 24/2019
29/08/2019 03:00:0023/09/2019 11:18:03ΧΕΠ Γ35-ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ Μ.7/2019ΨΚΓΛ465ΖΠΡ-0Σ3ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΓ 35/2019
29/08/2019 03:00:0015/10/2019 10:21:47ΧΕΠ Α22-ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ Μ.8/2019 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΟΑΕΔ Γ ΦΑΣΗΨ4Ψ2465ΖΠΡ-ΞΕΣΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΑ 22/2019
29/08/2019 03:00:0015/10/2019 10:26:52ΧΕΠ Α23-ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ Μ.8/2019 Β ΦΑΣΗ ΕΠΙΔ.ΟΑΕΔ7ΧΘ5465ΖΠΡ-Ζ7ΕΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΑ 23/2019
28/08/2019 03:00:0005/09/2019 08:48:00ΧΕΠ Β70-ΝΟΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΓΙΑΤΗΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΔΙΕΚΠΕΡΑΙΩΣΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΑΠΟΦ.ΔΣ ΝΟ 74/20196ΧΖ2465ΖΠΡ-ΒΒ3ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΒ 70/2019
28/08/2019 03:00:0005/09/2019 08:52:29ΧΕΠ Β72-ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ ΤΗΣ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣΩ2ΗΞ465ΖΠΡ-Τ96ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΒ 72/2019
28/08/2019 03:00:0005/09/2019 08:50:52ΧΕΠ Β71-ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΔΙΠΛΟΓΡΑΦΙΚΟΥ Μ.7/2019 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΠΟ 4/3/2019 ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ6ΒΖ8465ΖΠΡ-ΑΞ2ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΒ 71/2019
21/08/2019 03:00:0005/09/2019 08:46:03ΧΕΠ Β69-ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΥΤΩΝ ΓΙΑ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ6ΒΟΗ465ΖΠΡ-ΠΘΦΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΒ 69/2019
16/08/2019 03:00:0005/09/2019 08:42:51ΧΕΠ Β67-ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝΩΩΖΡ465ΖΠΡ-Θ1ΑΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΒ 67/2019
16/08/2019 03:00:0005/09/2019 08:39:12ΧΕΠ Β66-ΔΑΠΑΝΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΕΣ ΧΩΡΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΛΑΥΡΙΟΥΩΩΝ3465ΖΠΡ-ΑΦΟΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΒ 66/2019
16/08/2019 03:00:0012/09/2019 10:15:54ΧΕΠ Β68-ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΙΝΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΗΨΗ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ6ΤΨ1465ΖΠΡ-ΝΞΨΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΒ 68/2019
12/08/2019 03:00:0005/09/2019 08:37:48ΧΕΠ Β65-ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣΩΘ3Υ465ΖΠΡ-ΧΕΡΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΒ 65/2019
31/07/2019 03:00:0010/09/2019 08:17:47ΧΕΠ Γ31-ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΥΠΕΡ ΑΕΠΠ Μ.7/2019Ω0ΒΟ465ΖΠΡ-ΗΙΕΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΓ 31/2019
31/07/2019 03:00:0005/09/2019 08:34:20ΧΕΠ Β63-ΕΞΟΔΑ ΤΡΑΠΕΖΗΣ Μ.7/20196170465ΖΠΡ-ΟΕ2ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΒ 63/2019
31/07/2019 03:00:0005/09/2019 08:35:58ΧΕΠ Β64-ΕΞΟΔΑ ΤΡΑΠΕΖΗΣ Μ.7/2019 ΛΟΓ.ΕΑΠΩΤΝ1465ΖΠΡ-Ε7ΠΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΒ 64/2019
31/07/2019 03:00:0023/09/2019 09:34:02ΧΕΠ Α19-ΜΙΣΘΟΔ. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Μ.7/2019 Γ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΟΑΕΔΩΗΞ6465ΖΠΡ-ΞΝΒΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΑ 19/2019
31/07/2019 03:00:0023/09/2019 09:36:10ΧΕΠ Α20-ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ Μ.ΙΟΥΛΙΟΥ 2019 Α ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΟΑΕΔ6ΕΔΟ465ΖΠΡ-8ΨΩΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΑ 20/2019
31/07/2019 03:00:0010/09/2019 08:26:33ΧΕΠ Γ29-ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΡΑΤΗΣΗΣ 3%ΩΩΕΩ465ΖΠΡ-Κ6ΔΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΓ 29/2019
31/07/2019 03:00:0010/09/2019 08:28:28ΧΕΠ Γ28-ΑΠΟΔΟΣΗ ΦΟΡΟΥ 20% Μ.7/20197ΝΗ1465ΖΠΡ-ΒΝΘΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΓ 28/2019
31/07/2019 03:00:0023/09/2019 09:37:27ΧΕΠ Α21-ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ Μ.7/2019 Β ΦΑΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΟΑΕΔ 55-6769Λ9465ΖΠΡ-0ΓΩΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΑ 21/2019
30/07/2019 03:00:0012/09/2019 10:22:30ΧΕΠ Γ27-ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ Μ 6/2019Ψ1ΖΙ465ΖΠΡ-9Δ0ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΓ 27/2019
25/07/2019 03:00:0005/09/2019 08:30:32ΧΕΠ Β62-ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΜΝΗΣΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΔΕΛΦΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΠΟΛΗ ΑΛΕΞΙΝΑΤΣΩΦΛ7465ΖΠΡ-Μ8ΟΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΒ 62/2019
22/07/2019 03:00:0022/07/2019 10:24:19ΧΕΠ Β52-ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΙΝΗΣΗΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣΩΠΡ6465ΖΠΡ-70ΞΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΒ 52/2019
17/07/2019 03:00:0022/07/2019 10:36:23ΧΕΠ Β59-ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ6ΔΞΖ465ΖΠΡ-Α2ΕΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΒ 59/2019
17/07/2019 03:00:0022/07/2019 10:38:15ΧΕΠ Β60-ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝΩ23Σ465ΖΠΡ-2ΙΧΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΒ 60/2019
17/07/2019 03:00:0005/09/2019 08:08:45ΧΕΠ Β61-ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΑΝΑΚΟΠΩΝ ΩΣ ΣΥ/ΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΩΡΙ6465ΖΠΡ-ΑΥΦΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΒ 61/2019
12/07/2019 03:00:0022/07/2019 10:31:35ΧΕΠ Β57-ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΑΡΘΡΟΥ 54 Ν.4174/2013ΩΓΑΡ465ΖΠΡ-Ψ5ΠΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΒ 57/2019
12/07/2019 03:00:0022/07/2019 10:34:36ΧΕΠ Β58-ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 201878ΜΨ465ΖΠΡ-ΣΔΜΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΒ 58/2019
09/07/2019 03:00:0022/07/2019 10:29:45ΧΕΠ Β55-ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΔΙΠΛΟΓΡΑΦΙΚΟΥ Μ.5 & 6/2019 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΠΟ 4/3/2019 ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΨΡΝ2465ΖΠΡ-ΧΕΙΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΒ 55/2019
08/07/2019 03:00:0022/07/2019 10:27:51ΧΕΠ Β54-ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΦΟΡΤΗΓΟΥ ΙΥΑ-4122Ω28Δ465ΖΠΡ-Σ5ΠΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΒ 54/2019
08/07/2019 03:00:0022/07/2019 10:26:15ΧΕΠ Β53-ΔΑΠΑΝΕΣ ΓΙΑ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΦΟΡΤΗΓΩΝ ΙΥΑ 4122 & ΚΗΗ 5587ΩΤΥΧ465ΖΠΡ-2ΨΥΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΒ 53/2019
30/06/2019 03:00:0005/09/2019 07:59:24ΧΕΠ 16-ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ Μ.6/2019 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΕΡΓΩΝ 55-67ΩΡΕΖ465ΖΠΡ-ΨΨ0ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΑ 16/2019
30/06/2019 03:00:0022/07/2019 11:19:55ΧΕΠ Γ24-ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΥΠΕΡ ΑΕΠΠ Μ.6/20196ΘΛ1465ΖΠΡ-ΝΕΤΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΓ 24/2019
30/06/2019 03:00:0005/09/2019 08:04:37ΧΕΠ Α18-ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ Μ.6/2019 Γ΄ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΟΑΕΔ 55-676ΜΝ4465ΖΠΡ-6ΩΖΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΑ 18/2019
30/06/2019 03:00:0005/09/2019 08:03:03ΧΕΠ Α17-ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ Μ.6/2019 Β ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΟΑΕΔ 55-67615Ρ465ΖΠΡ-4ΓΔΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΑ 17/2019
30/06/2019 03:00:0022/07/2019 11:24:57ΧΕΠ Γ26-ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ Μ.5/20196ΞΩ9465ΖΠΡ-ΧΟΣΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΓ 26/2019
30/06/2019 03:00:0022/07/2019 11:23:00ΧΕΠ Γ25-ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΥΠΕΡ ΕΝΙΑΙΑΣ ΑΡΧΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ Μ.6/201963ΡΝ465ΖΠΡ-5Ν6ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΓ 25/2019
28/06/2019 03:00:0022/07/2019 10:50:25ΧΕΠ Γ23-ΧΑΡΤΟΣΗΜΟ Β΄ ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2019ΩΦΡΔ465ΖΠΡ-ΩΕΦΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΓ 23/2019
28/06/2019 03:00:0022/07/2019 10:22:14ΧΕΠ Β51-ΕΞΟΔΑ ΤΡΑΠΕΖΗΣ Μ.6/2019Ω9ΚΝ465ΖΠΡ-44ΨΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΒ 51/2019
28/06/2019 03:00:0005/09/2019 08:55:34ΧΕΠ Γ23-ΧΑΡΤΟΣΗΜΟ Β΄ ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2019Ω91Ν465ΖΠΡ-0ΦΔΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΓ 23/2019
28/06/2019 03:00:0022/07/2019 10:17:47ΧΕΠ Β50-ΕΞΟΔΑ ΤΡΑΠΕΖΗΣ Μ.5/20196ΩΚ1465ΖΠΡ-Ε1ΨΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΒ 50/2019
27/06/2019 03:00:0023/07/2019 12:17:55ΧΕΠ Β48-ΑΙΤΗΣΗ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΣΤΟ ΓΕΜΗ6ΨΗ6465ΖΠΡ-ΛΜΜΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΒ 48/2019
27/06/2019 03:00:0018/07/2019 08:08:01ΧΕΠ Β48-ΑΙΤΗΣΗ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΣΤΟ ΓΕΜΗ6ΦΜΔ465ΖΠΡ-Μ0ΓΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΒ 48/2019
27/06/2019 03:00:0022/07/2019 10:15:57ΧΕΠ Β49-ΕΞΟΔΑ ΤΡΑΠΕΖΗΣ Μ.5/2019ΩΤΧΒ465ΖΠΡ-ΘΒΥΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΒ 49/2019
20/06/2019 03:00:0019/07/2019 13:19:45ΧΕΠ Β47-ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΙΝΗΣΗΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣΨΑΔ6465ΖΠΡ-ΝΛ6ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΒ 47/2019
20/06/2019 03:00:0019/07/2019 13:17:06ΧΕΠ Β45-ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΜΝΗΣΤΙΚΩΝ ΠΛΑΚΕΤΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΛΛΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΒΟΛΗ ΚΑΙ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ6ΓΑΝ465ΖΠΡ-65ΣΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΒ 45/2019
20/06/2019 03:00:0022/07/2019 10:13:23ΧΕΠ Β46-ΔΑΠΑΝΗ ΓΙΑ ΠΡΟΒΟΛΗ ΚΑΙ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ6ΤΧΕ465ΖΠΡ-Λ5ΟΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΒ 46/2019
20/06/2019 03:00:0019/07/2019 13:28:26ΧΕΠ Β47-ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΙΝΗΣΗΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ96ΞΕ465ΖΠΡ-6Ν8ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΒ 47/2019
19/06/2019 03:00:0018/07/2019 08:20:40ΧΕΠ Α15-ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ Μ.5/20196Σ6Ι465ΖΠΡ-ΤΦΙΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΑ 15/2019
19/06/2019 03:00:0018/07/2019 08:19:06ΧΕΠ Α14-ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ Μ.5/2019ΩΥΓΙ465ΖΠΡ-ΑΩΡΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΑ 14/2019
19/06/2019 03:00:0022/07/2019 10:52:27ΧΕΠ Γ21-ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ 0.06% ΥΠΕΡ ΕΝΙΑΙΑΣ ΑΡΧΗΣ ΔΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝΨΟΛ0465ΖΠΡ-828ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΓ 21/2019
19/06/2019 03:00:0022/07/2019 11:16:53ΧΕΠ Γ22-ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΡΑΤΗΣΗΣ Μ.5/2019 ΦΟΡΟΥ 20%ΩΝ2Σ465ΖΠΡ-ΩΕΔΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΓ 22/2019
19/06/2019 03:00:0022/07/2019 11:14:27ΧΕΠ Γ20-ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΡΑΤΗΣΗΣ 0.06% ΥΠΕΡ ΑΕΠΠ Μ.5/20196ΞΠΦ465ΖΠΡ-ΨΧ0ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΓ 20/2019
30/05/2019 03:00:0022/07/2019 11:12:16ΧΕΠ Γ19-ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ Μ.4/2019ΩΦΜΖ465ΖΠΡ-ΖΕΩΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΓ 19/2019
10/05/2019 03:00:0021/05/2019 14:23:18ΧΕΠ Β39-ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΔΙΠΛΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΜΗΝΕΣ 3 & 4/2019 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΠΟ 4/3/2019 ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΩΧΔ3465ΖΠΡ-6ΤΛΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΒ 39/2019
10/05/2019 03:00:0005/09/2019 08:06:47ΧΕΠ Β44-ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΠΡΟΒΟΛΗ ΚΑΙ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ6ΟΙ6465ΖΠΡ-Ο42ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΒ 44/2019
10/05/2019 03:00:0019/07/2019 13:08:49ΧΕΠ Β43-ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΠΟΣΟΣΤΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΡΑΔΕΚΤΟ ΕΝΔΙΚΟΥ ΒΟΗΘΗΜΑΤΟΣ ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ ΚΑΘ ΥΛΗΝ ΑΡΜΟΔΙΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥΩΜΦ8465ΖΠΡ-1ΟΓΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΒ 43/2019
10/05/2019 03:00:0013/05/2019 09:10:42ΧΕΠ Β38-ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΕΚΜΙΣΘΩΜΕΝΟΥ ΧΩΡΟΥ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΛΙΑ ΧΑΡΑΚΑ ΤΗΣ Δ.Ε ΚΕΡΑΤΕΑΣΩ5ΧΕ465ΖΠΡ-ΕΟΒΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΒ 38/2019
10/05/2019 03:00:0021/05/2019 14:23:03ΧΕΠ Β41-ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΠΟΣΟΣΤΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΡΑΔΕΚΤΟ ΕΝΔΙΚΟΥ ΒΟΗΘΗΜΑΤΟΣ ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ ΚΑΘ ΥΛΗΝ ΑΡΜΟΔΙΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥΨ1Χ0465ΖΠΡ-26ΧΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΒ 41/2019
10/05/2019 03:00:0018/07/2019 08:25:03ΧΕΠ Β41-ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΠΟΣΟΣΤΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΡΑΔΕΚΤΟ ΕΝΔΙΚΟΥ ΒΟΗΘΗΜΑΤΟΣ ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ ΚΑΘ ΥΛΗΝ ΑΡΜΟΔΙΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ6Α00465ΖΠΡ-ΖΛΒΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΒ 41/2019
10/05/2019 03:00:0013/05/2019 09:08:48ΧΕΠ Β37-ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣΩΣΒ9465ΖΠΡ-4Β3ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΒ 37/2019
10/05/2019 03:00:0021/05/2019 14:21:22ΧΕΠ Β42-ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΠΟΣΟΣΤΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΡΑΔΕΚΤΟ ΕΝΔΙΚΟΥ ΒΟΗΘΗΜΑΤΟΣ ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ ΚΑΘ ΥΛΗΝ ΑΡΜΟΔΙΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥΨ1ΣΦ465ΖΠΡ-ΣΕΩΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΒ 42/2019
09/05/2019 03:00:0013/05/2019 09:06:46ΧΕΠ Β36-ΕΞΟΔΑ ΚΙΝΗΣΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΦΟΡΤΗΓΩΝΨ4Ψ9465ΖΠΡ-02ΕΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΒ 36/2019
30/04/2019 03:00:0022/07/2019 10:54:15ΧΕΠ Γ16-ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΥΠΕΡ ΑΕΠΠ Μ.4/2019ΩΦΞ1465ΖΠΡ-ΛΡΛΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΓ 16/2019
30/04/2019 03:00:0022/07/2019 10:01:44ΧΕΠ Α13-ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΟΑΕΔ 2019 (2Η ) ΜΗΝΟΣ ΑΠΡΙΛΙΟΥ 20196Ν9Π465ΖΠΡ-8Χ8ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΑ 13/2019
30/04/2019 03:00:0021/05/2019 14:52:56ΧΕΠ Α10-ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΣΥΜΒ.ΟΑΕΔ (2Η ) 6 ΑΤΟΜΑ ΜΗΝΟΣ 4/2019Ψ98Δ465ΖΠΡ-2Δ8ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΑ 10/2019
30/04/2019 03:00:0021/05/2019 14:58:19ΧΕΠ A13-ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΟΑΕΔ 2019 (2Η ) ΜΗΝΟΣ ΑΠΡΙΛΙΟΥ 20199ΩΨΖ465ΖΠΡ-ΒΕΣΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣA 13/2019
30/04/2019 03:00:0021/05/2019 14:55:50ΧΕΠ Α12-ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ 2ΜΗΝΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΗΝΟΣ ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2019ΩΑΣΟ465ΖΠΡ-5ΟΙΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΑ 12/2019
30/04/2019 03:00:0021/05/2019 14:54:24ΧΕΠ Α11-ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΟΑΕΔ 2019 (1Η) 7 ΑΤΟΜΑ ΜΗΝΟΣ ΑΠΡΙΛΙΟΥ 20197Ζ9Π465ΖΠΡ-2ΓΟΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΑ 11/2019
30/04/2019 03:00:0022/07/2019 10:58:18ΧΕΠ Γ17-ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ Μ.4/2019 ΥΠΕΡ ΕΝΙΑΙΑΣ ΑΡΧΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝΩ8ΝΩ465ΖΠΡ-ΩΥΩΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΓ 17/2019
30/04/2019 03:00:0022/07/2019 11:00:18ΧΕΠ Γ18-ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ Μ.4/2019 ΦΟΡΟΥ 20%698Σ465ΖΠΡ-ΓΔΑΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΓ 18/2019
25/04/2019 03:00:0013/05/2019 09:04:02ΧΕΠ Β35-ΕΞΟΔΑ ΤΡΑΠΕΖΗΣ ΑΠΟ 01/4-25/4/20196ΟΣΠ465ΖΠΡ-ΔΑΗΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΒ 35/2019
25/04/2019 03:00:0021/05/2019 14:08:49ΧΕΠ Β35-ΕΞΟΔΑ ΤΡΑΠΕΖΗΣ ΑΠΟ 01/4-25/4/20196ΓΕΕ465ΖΠΡ-64ΟΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΒ 35/2019
25/04/2019 03:00:0022/05/2019 08:00:44ΧΕΠ Γ15-ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ Μ.3/2019.6ΞΥΘ465ΖΠΡ-4ΦΒΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΓ 15/2019
23/04/2019 03:00:0008/05/2019 12:46:02ΧΕΠ Β34-ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ6ΕΠΜ465ΖΠΡ-5Φ1ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΒ 34/2019
19/04/2019 03:00:0008/05/2019 12:52:39ΧΕΠ Β33-ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ ΚΑΙ ΛΟΙΠΑ ΥΛΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΟΥ6Σ9Β465ΖΠΡ-4ΛΗΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΒ 33/2019
15/04/2019 03:00:0008/05/2019 12:48:44ΧΕΠ Β32-ΑΜΟΙΒΗ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ 2018ΩΦΗΔ465ΖΠΡ-ΘΓ3ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΒ 32/2019
10/04/2019 03:00:0017/04/2019 08:21:16ΧΕΠ Β31-ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ ΓΙΑ ISUZU IYA4122 ΑΠΟ 10/4/2019-10/4/2020Ω042465ΖΠΡ-ΓΚΗΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΒ 31/2019
10/04/2019 03:00:0017/04/2019 08:18:37ΧΕΠ Β30-ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Τ-SHIRT ΓΙΑ ΠΡΟΒΟΛΗ ΚΑΙ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣΩΙΟ1465ΖΠΡ-Ψ9ΟΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΒ 30/2019
09/04/2019 03:00:0012/04/2019 12:06:41ΧΕΠ Β25-ΣΥΝΤΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 2018 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΠΟ 4/3/2019 ΥΠΟΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΨ0ΛΙ465ΖΠΡ-Ρ3ΦΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΒ 25/2019
09/04/2019 03:00:0012/04/2019 12:14:42ΧΕΠ Β27-ΕΞΟΔΑ ΚΙΝΗΣΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΦΟΡΤΗΓΩΝΩ3ΣΔ465ΖΠΡ-ΙΘΓΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΒ 27/2019
09/04/2019 03:00:0012/04/2019 12:16:28ΧΕΠ Β28-ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΣΕ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΓΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΑΝΑΚΟΠΩΝΩΦΤΔ465ΖΠΡ-ΨΟΕΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΒ 28/2019
09/04/2019 03:00:0012/04/2019 12:18:04ΧΕΠ Β29-ΣΥΝΤΑΞΗ -ΚΑΤΑΘΕΣΗ -ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΑΝΑΚΟΠΩΝ6ΥΛΚ465ΖΠΡ-19ΘΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΒ 29/2019
09/04/2019 03:00:0012/04/2019 12:11:32ΧΕΠ Β26-ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣΩΜΙΕ465ΖΠΡ-Ζ63ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΒ 26/2019
09/04/2019 03:00:0015/04/2019 11:09:57ΧΕΠ Β24-ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣΩΑ1Ω465ΖΠΡ-Λ7ΠΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΒ 24/2019
03/04/2019 03:00:0012/04/2019 12:02:33ΧΕΠ Β23-ΕΞΟΔΑ ΤΡΑΠΕΖΗΣ Μ.3/20196ΙΖΤ465ΖΠΡ-6ΜΞΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΒ 23/2019
03/04/2019 03:00:0012/04/2019 11:58:39ΧΕΠ Β22-ΕΞΟΔΑ ΤΡΑΠΕΖΗΣ Μ.3/2019Ω0ΒΗ465ΖΠΡ-56ΠΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΒ 22/2019
03/04/2019 03:00:0012/04/2019 11:56:45ΧΕΠ Β21-ΔΑΠΑΝΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΚΜ.ΧΩΡΩΝ & ΑΚΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΛΑΥΡΙΟΥΨΦΞ4465ΖΠΡ-ΞΣΨΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΒ 21/2019
31/03/2019 02:00:0008/05/2019 14:08:44ΧΕΠ Α8-ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ Μ.3/2019 1 ΑΤΟΜΟΨΤ7Ρ465ΖΠΡ-6Ε7ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΑ 8/2019
31/03/2019 02:00:0008/05/2019 14:11:51ΧΕΠ Α9-ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ Μ3/2019 2ΜΗΝΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣΨΣΠΓ465ΖΠΡ-ΠΡΛΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΑ 9/2019
31/03/2019 02:00:0021/05/2019 14:25:33ΧΕΠ Γ13-ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΧΑΡΤΟΣΗΜΟΥ ΚΑΙ ΟΓΑ 1ου ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2019Ψ1ΟΜ465ΖΠΡ-ΠΛΜΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΓ 13/2019
31/03/2019 02:00:0008/05/2019 14:07:10ΧΕΠ Α7-ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ Μ.3/2019 7 ΑΤΟΜΑΩΒ12465ΖΠΡ-Λ3ΞΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΑ 7/2019
31/03/2019 02:00:0008/05/2019 13:10:39ΧΕΠ Γ11-ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΥΠΕΡ ΑΕΠΠ 0,06% Μ.3/2019ΩΧ5Ψ465ΖΠΡ-ΝΙ6ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΓ 11/2019
31/03/2019 02:00:0008/05/2019 14:05:08ΧΕΠ Α6-ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ Μ.3/2019 6 ΑΤΟΜΩΝ ΟΑΕΔ6Ι2Ρ465ΖΠΡ-ΚΧ3ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΑ 6/2019
31/03/2019 02:00:0008/05/2019 13:08:30ΧΕΠ Γ10-ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ Φ.20% Μ.3/20196ΝΛΣ465ΖΠΡ-Μ08ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΓ 10/2019
21/03/2019 02:00:0012/04/2019 11:54:57ΧΕΠ Β20-ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΔΙΠΛΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΜΗΝΟΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΚΑΙ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2019 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΠΟ 4/3/2019 ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ6ΚΗΥ465ΖΠΡ-Ξ26ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΒ 20/2019
01/03/2019 02:00:0012/04/2019 11:22:36ΧΕΠ Β17-ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝΨΨ1Χ465ΖΠΡ-0ΤΙΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΒ 17/2019
01/03/2019 02:00:0012/04/2019 11:38:33ΧΕΠ Β18-ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΠΡΟΒΟΛΗ ΚΑΙ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣΩ8ΠΦ465ΖΠΡ-Χ2ΑΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΒ 18/2019
01/03/2019 02:00:0012/04/2019 11:48:55ΧΕΠ Β19-ΣΥΜΔΡΟΜΗ ΓΕΜΗ 20196ΨΩ4465ΖΠΡ-374ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΒ 19/2019
28/02/2019 02:00:0008/05/2019 13:00:33ΧΕΠ Γ9-ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΥΠΕΡ ΕΝΙΑΙΑΣ ΑΡΧΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ 0.06% Μ.2/2019Ω204465ΖΠΡ-8ΕΙΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΓ 9/2019
28/02/2019 02:00:0008/05/2019 12:56:10ΧΕΠ Γ7-ΦΟΡΟΣ 20% Μ.2/20196Ε6Ω465ΖΠΡ-3ΝΖΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΓ 7/2019
28/02/2019 02:00:0008/05/2019 12:58:13ΧΕΠ Γ8-ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΥΠΕΡ ΑΕΕΠ Μ.2/20196Α28465ΖΠΡ-ΝΨΥΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΓ 8/2019
27/02/2019 02:00:0004/03/2019 10:49:04ΧΕΠ Β11-ΕΞΟΔΑ ΤΡΑΠΕΖΗΣ ΕΩΣ 12/2/2019Ω96Δ465ΖΠΡ-Δ9ΟΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΒ 11/2019
27/02/2019 02:00:0004/03/2019 11:34:29ΧΕΠ Β16-ΕΞΟΔΑ ΚΙΝΗΣΗΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΤΡΑΠΕΖΗΣ ΑΠΟ 12/2 ΕΩΣ 27/2/2019ΩΨΒΚ465ΖΠΡ-4Μ9ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΒ 16/2019
26/02/2019 02:00:0004/03/2019 11:29:03ΧΕΠ Β15-ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ6ΜΒΗ465ΖΠΡ-ΛΣΔΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΒ 15/2019
26/02/2019 02:00:0004/03/2019 11:26:06ΧΕΠ Β14-ΥΛΙΚΑ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝΩΨΤΩ465ΖΠΡ-ΔΜ9ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΒ 14/2019
22/02/2019 02:00:0004/03/2019 11:01:10ΧΕΠ Β13-ΥΛΙΚΑ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝΩ5ΗΜ465ΖΠΡ-ΦΥ4ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΒ 13/2019
22/02/2019 02:00:0004/03/2019 10:55:39ΧΕΠ Β12-ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝΨΗ2Α465ΖΠΡ-ΣΦΚΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΒ 12/2019
18/02/2019 02:00:0012/04/2019 12:32:35ΧΕΠ Γ6-ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ Μ.1/2019Ω9Η0465ΖΠΡ-ΞΝΩΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΓ 6/2019
18/02/2019 02:00:0012/04/2019 12:27:37ΧΕΠ Γ4-ΑΠΟΔΟΣΗ ΧΑΡΤΟΣΗΜΟΥ ΚΑΙ ΟΓΑ ΧΑΡΤΟΣΗΜΟΥ 3ου ΤΡΙΜΗΝΟΥ 20186ΗΓ9465ΖΠΡ-ΛΥ8ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΓ 4/2019
18/02/2019 02:00:0012/04/2019 12:29:51ΧΕΠ Γ5-ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ ΛΟΓΩ ΣΤΡΟΓΓΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ6ΛΤΖ465ΖΠΡ-7ΡΒΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΓ 5/2019
12/02/2019 02:00:0004/03/2019 10:08:01ΧΕΠ Β7-ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΚΤΑΣΗΣ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΠΑΝΕΙΟΝ ΟΡΟΣΨ639465ΖΠΡ-ΩΦ0ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΒ 7/2019
12/02/2019 02:00:0004/03/2019 10:41:13ΧΕΠ Β10-ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΟΥ ΜΕΣΟΥΩΟΘΥ465ΖΠΡ-ΩΩΑΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΒ 10/2019
12/02/2019 02:00:0004/03/2019 10:10:36ΧΕΠ Β8-ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥΩΣΥ4465ΖΠΡ-ΕΧΦΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΒ 8/2019
12/02/2019 02:00:0004/03/2019 10:12:24ΧΕΠ Β9-ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ60ΛΥ465ΖΠΡ-07ΥΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΒ 9/2019
01/02/2019 02:00:0004/03/2019 10:02:24ΧΕΠ Β6-ΕΞΟΔΑ ΤΡΑΠΕΖΗΣ Μ.1/20196ΗΔ3465ΖΠΡ-Ξ7ΦΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΒ 6/2019
01/02/2019 02:00:0004/03/2019 09:48:44ΧΕΠ Β4-ΝΟΜΙΚΗ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΣΕ ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΚΟΓΡΑΦΙΑ ΕΝΩΠΙΟΝ ΠΤΑΙΣΜΑΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΛΑΥΡΙΟΥ629Λ465ΖΠΡ-ΜΝ8ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΒ 4/2019
01/02/2019 02:00:0004/03/2019 09:59:24ΧΕΠ Β5-ΝΟΜΙΚΗ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΣΕ ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΚΟΓΡΑΦΙΑ ΕΝΩΠΙΟΝ ΠΤΑΙΣΜΑΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΛΑΥΡΙΟΥΩΣΛΓ465ΖΠΡ-Ζ75ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΒ 5/2019
01/02/2019 02:00:0006/02/2019 12:00:08ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝΩΡΒΝ465ΖΠΡ-2ΘΨΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΒ 3/2019
29/01/2019 02:00:0017/04/2019 08:15:43ΧΕΠ Β2-ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΠΡΟΒΟΛΗ ΚΑΙ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣΩ5Ω6465ΖΠΡ-ΧΩ0ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΒ 2/2019
29/01/2019 02:00:0006/02/2019 12:01:58ΑΠΟΔΟΣΗ ΦΟΡΟΥ 20% Μ.12/20186ΡΗΦ465ΖΠΡ-39ΕΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΓ 1/2019
29/01/2019 02:00:0006/02/2019 13:11:32ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΥΠΕΡ ΕΝΙΑΙΑΣ ΑΡΧΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝΩ7Ξ3465ΖΠΡ-ΛΛΒΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΓ 2/2019
29/01/2019 02:00:0006/02/2019 13:14:29ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΥΠΕΡ ΑΕΠΠ Μ.12/20186ΑΔΚ465ΖΠΡ-31ΤΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΓ 3/2019
11/01/2019 02:00:0006/02/2019 11:58:20ΤΕΛΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ 2019 ΙΥΑ4122ΨΘΓ7465ΖΠΡ-Υ2ΟΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΒ 1/2019
31/12/2018 02:00:0008/01/2019 11:53:54ΕΞΟΔΑ ΤΡΑΠΕΖΗΣ ΑΠΟ 18/12-31/12/2018ΨΠΒΣ465ΖΠΡ-ΣΚΧΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΒ 126/2018
31/12/2018 02:00:0008/01/2019 12:21:11ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΡΑΤΗΣΗΣ ΥΠΕΡ ΕΝΙΑΙΑΣ ΑΡΧΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ Μ.11/20186ΠΘΤ465ΖΠΡ-Θ0ΖΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΓ 35/2018
31/12/2018 02:00:0008/01/2019 11:51:31ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΔΙΠΛΟΓΡΑΦΙΚΟΥ 11ος/2018 ΚΑΙ 12ος/2018ΩΖΠΗ465ΖΠΡ-ΧΡΣΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΒ 125/2018
31/12/2018 02:00:0009/01/2019 11:24:28ΕΞΟΔΑ ΤΡΑΠΕΖΗΣΩ8ΤΠ465ΖΠΡ-ΦΑΘΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΒ 127/2018
31/12/2018 02:00:0008/01/2019 12:24:09ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΥΠΕΡ ΕΝΙΑΙΑΣ ΑΡΧΗΣ ΠΡΟΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ Μ.11/2018ΨΞΥΦ465ΖΠΡ-90ΤΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΓ 36/2018
31/12/2018 02:00:0008/01/2019 12:18:54ΑΠΟΔΟΣΗ Φ.20% Μ. 11/2018Ω73Ν465ΖΠΡ-Β9ΔΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΓ 34/2018
31/12/2018 02:00:0008/01/2019 11:49:22ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΡΧΕΙΑΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ6ΝΚΩ465ΖΠΡ-Κ5ΧΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΒ 124/2018
28/12/2018 02:00:0008/01/2019 11:38:38ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΥΤΩΝ ΚΑΙ ΧΩΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΑ ΧΩΡΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΚΕΡΑΤΕΑΣ7ΧΓ0465ΖΠΡ-ΟΝ6ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΒ 122/2018
28/12/2018 02:00:0008/01/2019 11:40:50ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΙΝΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ6Λ6Λ465ΖΠΡ-Ι06ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΒ 123/2018
24/12/2018 02:00:0007/01/2019 11:13:06ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ Μ.11_ΚΑΙ 12/2018ΨΞΩ1465ΖΠΡ-ΛΞ2ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΓ 33/2018
19/12/2018 02:00:0007/01/2019 11:22:33ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΜΗΝΟΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ ΟΑΕΔΨΛΛΜ465ΖΠΡ-ΣΥΞΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΔ 8/2018
18/12/2018 02:00:0008/01/2019 11:33:35ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΠΟΥΝΤΑ ΖΕΖΑ ΛΑΥΡΙΟΥΨΞΦΥ465ΖΠΡ-ΤΤ2ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΒ 120/2018
18/12/2018 02:00:0008/01/2019 11:22:09ΕΞΟΔΑ ΤΡΑΠΕΖΗΣ 17/12/2018Ψ6ΘΥ465ΖΠΡ-4Δ3ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΒ 118/2018
18/12/2018 02:00:0008/01/2019 11:25:35ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΧΑΡΑΚΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΚΕΡΑΤΕΑΣ7Μ23465ΖΠΡ-ΕΧ9ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΒ 119/2018
18/12/2018 02:00:0008/01/2019 11:36:22ΕΞΟΔΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ 17/12/2018 ΛΟΓ/ΣΜΟΣ ΕΑΠ6ΦΠΤ465ΖΠΡ-5ΡΨΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΒ 121/2018
17/12/2018 02:00:0008/01/2019 11:19:57ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ68ΩΜ465ΖΠΡ-ΗΒΥΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΒ 117/2018
05/12/2018 02:00:0007/01/2019 11:21:14ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΜΗΝΟΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ ΟΑΕΔ66Μ6465ΖΠΡ-ΤΚ8ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΔ 7/2018
30/11/2018 02:00:0007/01/2019 11:10:21ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ Μ.10/2018ΩΨΟΒ465ΖΠΡ-ΩΒΙΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΓ 32/2018
28/11/2018 02:00:0008/01/2019 11:02:58ΕΞΟΔΑ ΤΡΑΠΕΖΗΣ Μ.11/2018ΩΑΝΒ465ΖΠΡ-6ΣΕΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΒ 116/2018
27/11/2018 02:00:0008/01/2019 12:13:09ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΡΑΤΗΣΗΣ ΥΠΕΡ ΑΕΠΠ 0,06% Μ.10/2018ΩΞΞΧ465ΖΠΡ-ΗΑΞΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΓ 29/2018
27/11/2018 02:00:0008/01/2019 12:15:04ΑΠΟΔΟΣΗ ΦΟΡΟΥ 20% Μ.10/2018Ω4Ε7465ΖΠΡ-Μ4ΟΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΓ 30/2018
27/11/2018 02:00:0008/01/2019 12:11:04ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΡΑΤΗΣΗΣ 0,06% ΥΠΕΡ ΕΑΔΗΣΥ Μ.10/20186Ο1Τ465ΖΠΡ-ΥΘΘΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΓ 28/2018
27/11/2018 02:00:0008/01/2019 12:17:02ΑΠΟΔΟΣΗ ΦΠΑ Μ.10/201865ΞΠ465ΖΠΡ-ΦΑ3ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΓ 31/2018
22/11/2018 02:00:0008/01/2019 10:48:08ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΤΟΜΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ6695465ΖΠΡ-ΔΣΑΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΒ 114/2018
22/11/2018 02:00:0008/01/2019 11:17:21ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣΩΖΦΞ465ΖΠΡ-Β7ΦΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΒ 115/2018
08/11/2018 02:00:0009/11/2018 13:43:07ΧΕΠ Β111-ΑΜΟΙΒΕΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ65ΞΠ465ΖΠΡ-ΑΟΛΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΒ 111/2018
08/11/2018 02:00:0009/11/2018 13:47:13ΧΕΠ Β112-ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΔΙΠΛΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΑΠΟ 01/10/2018 ΕΩΣ 31/10/2018 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΠΟ 18/4/2018 ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ6Φ5Δ465ΖΠΡ-ΨΦΟΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΒ 112/2018
08/11/2018 02:00:0008/01/2019 10:43:01ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΠΑΡΑΚΤΙΑΣ ΖΩΝΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣΩΑ5Γ465ΖΠΡ-Χ17ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΒ 113/2018
08/11/2018 02:00:0009/11/2018 13:40:51ΧΕΠ Β110-ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣΩΑΑ3465ΖΠΡ-1ΙΡΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΒ 110/2018
05/11/2018 02:00:0007/01/2019 11:19:31ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΜΗΝΟΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ ΟΑΕΔ67ΞΒ465ΖΠΡ-3ΙΞΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΔ 6/2018
31/10/2018 02:00:0008/01/2019 11:58:41ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ Μ.9/20186ΣΘ6465ΖΠΡ-Ι96ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΓ 27/2018
31/10/2018 02:00:0009/11/2018 13:31:49ΧΕΠ Β108-ΕΞΟΔΑ ΤΑΡΠΕΖΗΣ Μ.10/2018ΨΧΙΥ465ΖΠΡ-Γ4ΒΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΒ 108/2018
31/10/2018 02:00:0008/01/2019 11:56:03ΦΟΡΟΣ 20%Μ.9/2018ΩΕΘΖ465ΖΠΡ-ΝΧΠΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΓ 26/2018
31/10/2018 02:00:0009/11/2018 13:38:35ΧΕΠ Β109-ΕΞΟΔΑ ΤΡΑΠΕΖΗΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΕΑΠ Μ.10/2018ΨΛΝΡ465ΖΠΡ-ΚΒΧΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΒ 109/2018
31/10/2018 02:00:0009/11/2018 13:29:42ΧΕΠ Β107-ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Μ.7/2018,8/2018,9/2018ΨΓΩ7465ΖΠΡ-56ΕΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΒ 107/2018
31/10/2018 02:00:0009/11/2018 13:27:12ΧΕΠ Β106-ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΥΠΕΡ ΕΦΚΑΩΘΩΓ465ΖΠΡ-2ΓΜΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΒ 106/2018
17/10/2018 03:00:0009/11/2018 13:21:06ΧΕΠ Β104-ΕΞΟΔΑ ΤΡΑΠΕΖΗΣ Μ.8/20186ΧΟΔ465ΖΠΡ-0ΞΦΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΒ 104/2018
17/10/2018 03:00:0023/10/2018 08:22:47ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝΩΘ16465ΖΠΡ-ΜΜΥΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΒ 99/2018
17/10/2018 03:00:0023/10/2018 08:25:37ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟΦ. ΝΟ 81/2018 Δ.Σ.Ω0ΒΗ465ΖΠΡ-ΞΥΙΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΒ 100/2018
17/10/2018 03:00:0009/11/2018 13:18:51ΧΕΠ Β103-ΕΞΟΔΑ ΤΡΑΠΕΖΗΣΨΕΙΑ465ΖΠΡ-2ΡΤΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΒ 103/2018
17/10/2018 03:00:0009/11/2018 13:25:04ΧΕΠ Β105-ΕΞΟΔΑ ΤΡΑΠΕΖΗΣ Μ.9/20186933465ΖΠΡ-ΙΓΘΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΒ 105/2018
17/10/2018 03:00:0009/11/2018 13:14:43ΧΕΠ Β101-ΕΞΟΔΑ ΤΡΑΠΕΖΗΣ Μ.6/20186ΚΠΗ465ΖΠΡ-7ΙΥΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΒ 101/2018
03/10/2018 03:00:0009/10/2018 10:05:13ΧΕΠ Β97 - ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΔΙΠΛΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΑΠΟ 01/08/2018-30/9/2018 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΠΟ 18/4/2018 ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ7258465ΖΠΡ-ΖΓΜΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΒ 97/2018
03/10/2018 03:00:0009/10/2018 10:02:54ΧΕΠ Β96 - ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΠΟΥΝΤΑ ΖΕΖΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΛΑΥΡΙΟΥ7ΥΕΨ465ΖΠΡ-ΡΓΔΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΒ 96/2018
03/10/2018 03:00:0009/10/2018 10:00:53ΧΕΠ Β98 - ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΧΑΡΑΚΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΚΕΡΑΤΕΑΣ754Κ465ΖΠΡ-ΒΛΘΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΒ 98/2018
02/10/2018 03:00:0009/10/2018 09:43:57ΧΕΠ Β93 - ΠΛΗΡΩΜΗ ΠΡΟΣΤΙΜΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 54 Ν.4174/2013ΩΔΗΧ465ΖΠΡ-2Τ4ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΒ 93/2018
02/10/2018 03:00:0009/10/2018 09:17:49ΧΕΠ Γ22 - ΠΛΗΡΩΜΗ ΦΟΡΟΥ 20% Μ.8/2018ΩΠΓ6465ΖΠΡ-ΘΗΕΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΓ 22/2018
02/10/2018 03:00:0009/10/2018 09:47:33ΧΕΠ Β95 - ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΦΟΡΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 2017(5η ΔΟΣΗ)Ω9ΦΗ465ΖΠΡ-Μ34ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΒ 95/2018
02/10/2018 03:00:0009/10/2018 09:57:34ΧΕΠ Β94 - ΠΛΗΡΩΜΗ ΠΡΩΣΤΙΜΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 54 Ν.4174/20137ΘΖΨ465ΖΠΡ-6Ν2ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΒ 94/2018
30/09/2018 03:00:0009/11/2018 13:09:31ΧΕΠ Γ25-ΧΑΡΤΟΣΗΜΟ ΚΑΙ ΟΓΑ ΧΑΡΤΟΣΗΜΟΥ Γ ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2018ΩΥΕΖ465ΖΠΡ-ΜΛ2ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΓ 25/2018
30/09/2018 03:00:0023/10/2018 08:18:18ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΥΠΕΡ ΑΕΠΠ Μ 7-8-9/2018ΩΡ1Β465ΖΠΡ-07ΙΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΓ 23/2018
30/09/2018 03:00:0023/10/2018 08:20:41ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΥΠΕΡ ΕΑΑΔΗΣΥ Μ.7-8-9/201878Κ7465ΖΠΡ-5ΞΚΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΓ 24/2018
28/09/2018 03:00:0009/11/2018 13:01:52ΧΕΠ Δ5-ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2018 ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΟΑΕΔ7ΜΘΡ465ΖΠΡ-ΔΒ2ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΔ 5/2018
27/09/2018 03:00:0009/10/2018 09:32:33ΧΕΠ Γ21 - ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ Μ.8/2018ΩΔΤ2465ΖΠΡ-ΧΧΔΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΓ 21/2018
12/09/2018 03:00:0014/09/2018 12:41:29ΧΕΠ Β92-ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥΨΟΕ1465ΖΠΡ-554ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΒ 92/2018
07/09/2018 03:00:0010/09/2018 11:58:04ΧΕΠ Β91 - ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ6Ψ0Ο465ΖΠΡ-0Ι4ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΒ 91/2018
06/09/2018 03:00:0007/09/2018 11:03:16ΧΕΠ Β90 - ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΑΚΕΛΩΝ, ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΡΤΩΝ, ΕΠΙΣΤΟΛΟΧΑΡΤΩΝ, ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΩΝ6Χ0Η465ΖΠΡ-ΠΓΨΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΒ 90/2018
03/09/2018 03:00:0007/09/2018 10:56:22ΧΕΠ Β88 - ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΙΔΗΡΟΥΡΓΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΛΑΥΡΙΟΥΩΘΜΚ465ΖΠΡ-Λ2ΓΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΒ 88/2018
03/09/2018 03:00:0007/09/2018 11:00:32ΧΕΠ Β89 - ΚΑΤΑΘΕΣΗ -ΣΥΖΗΤΗΣΗ-ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 64/2018 ΛΙΜΕΝΑΡΧΕΙΟΥ ΛΑΥΡΙΟΥ7ΥΚΥ465ΖΠΡ-30ΦΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΒ 89/2018
31/08/2018 03:00:0009/11/2018 13:00:05ΧΕΠ Δ4-ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2018 ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΟΑΕΔΩΖ86465ΖΠΡ-ΕΨΖΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΔ 4/2018
30/08/2018 03:00:0003/09/2018 09:02:13ΧΕΠ Β87 - ΕΜΗΝΕΡΩΣΗ ΔΙΠΛΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΑΠΟ 01/06/2018 ΕΩΣ 31/7/2018ΩΓ51465ΖΠΡ-8ΡΓΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΒ 87/2018
30/08/2018 03:00:0003/09/2018 08:54:39ΧΕΠ Β85 - ΑΜΟΙΒΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΧΡΗΣΕΩΝ 2016 ΚΑΙ 20176ΘΡ4465ΖΠΡ-ΘΑ3ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΒ 85/2018
30/08/2018 03:00:0009/10/2018 09:41:08ΧΕΠ Γ20 - ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ Μ.7/2086ΓΦ6465ΖΠΡ-ΞΗΝΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΓ 20/2018
30/08/2018 03:00:0003/09/2018 08:59:13ΧΕΠ Β86 - ΠΛΗΡΩΜΗ 4ης ΔΟΣΗΣ ΦΟΡΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 20176ΚΔΛ465ΖΠΡ-ΜΤΜΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΒ 86/2018
29/08/2018 03:00:0003/09/2018 08:48:34ΧΕΠ Β84 - ΕΚΘΕΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ 679/2016ΩΒ5Φ465ΖΠΡ-Ο1ΝΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΒ 84/2018
21/08/2018 03:00:0022/08/2018 08:42:20ΧΕΠ Β82 - ΕΞΟΦΛΗΣΗ 3ης ΔΟΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ75Μ6465ΖΠΡ-ΒΔΕΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΒ 82/2018
09/08/2018 03:00:0022/08/2018 10:44:44ΧΕΠ Β81 - ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΕΚΠΡΟΘΕΣΜΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΠΔ Μ.6/20187Σ1Ξ465ΖΠΡ-ΖΨΖΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΒ 81/2018
09/08/2018 03:00:0022/08/2018 08:34:27ΧΕΠ Β80 - ΠΛΗΡΩΜΗ ΠΡΟΣΤΙΜΟΥ ΣΕ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ64ΟΟ465ΖΠΡ-3ΔΔΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΒ 80/2018
08/08/2018 03:00:0009/10/2018 09:12:45ΧΕΠ Γ19 - ΦΟΡΟΣ 20%Μ.7/2018ΩΗ7Τ465ΖΠΡ-Φ4ΡΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΓ 19/2018
08/08/2018 03:00:0003/09/2018 10:05:17ΧΕΠ Γ18 - ΦΟΡΟΣ 20% Μ.7/2018Ω64Θ465ΖΠΡ-ΙΓ8ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΓ 18/2018
01/08/2018 03:00:0022/08/2018 08:37:58ΧΕΠ Γ17 - ΑΠΟΔΟΣΗ ΦΟΡΟΥ 20% Μ.6/20167ΔΧΑ465ΖΠΡ-ΗΩ2ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΓ 17/2018
01/08/2018 03:00:0009/10/2018 09:21:05ΧΕΠ Γ18 - ΑΠΟΔΟΣΗ ΦΟΡΟΥ 20% Μ.6/2018ΩΟΕΟ465ΖΠΡ-ΧΝΦΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΓ 18/2018
31/07/2018 03:00:0009/11/2018 12:57:56ΧΕΠ Δ3-ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΙΟΥΛΙΟΥ 2018 ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΟΑΕΔ66ΩΑ465ΖΠΡ-Ε6ΙΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΔ 3/2018
30/07/2018 03:00:0001/08/2018 07:43:34ΧΕΠ Β79-ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΚΑΡΕΚΛΩΝΩ6ΞΛ465ΖΠΡ-9ΘΒΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΒ 79/2018
20/07/2018 03:00:0020/07/2018 17:47:50ΧΕΠ Β69-ΕΞΟΔΑ ΤΡΑΠΕΖΗΣ 3/7/2018ΨΠΧΧ465ΖΠΡ-ΛΧΦΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΒ 69/2018
19/07/2018 03:00:0020/07/2018 18:21:11ΧΕΠ Β76-ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΔΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ78Ν3465ΖΠΡ-6Ο8ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΒ 76/2018
19/07/2018 03:00:0020/07/2018 18:24:50ΧΕΠ Β77-ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΜΗΝΕΣ 4/2018,5/2018,6/201872ΗΜ465ΖΠΡ-Φ6ΒΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΒ 77/2018
19/07/2018 03:00:0001/08/2018 07:38:26ΧΕΠ Β78-ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΣΤΑ ΜΕΣΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣΩ1ΞΣ465ΖΠΡ-ΦΔ6ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΒ 78/2018
18/07/2018 03:00:0020/07/2018 18:03:28ΧΕΠ Β72-ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΠΟΥΝΤΑ ΖΕΖΑ94ΘΞ465ΖΠΡ-ΟΔ7ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΒ 72/2018
18/07/2018 03:00:0020/07/2018 18:17:50ΧΕΠ Β75-2η ΔΟΣΗ ΦΟΡΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 2017Ψ9ΨΓ465ΖΠΡ-0Β1ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΒ 75/2018
18/07/2018 03:00:0020/07/2018 18:06:26ΧΕΠ Β73-ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΧΑΡΑΚΑ Δ.Ε. ΚΕΡΑΤΕΑΣ6ΞΨΗ465ΖΠΡ-ΒΨΨΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΒ 73/2018
18/07/2018 03:00:0020/07/2018 18:11:06ΧΕΠ Β74-ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝΨΤΡΦ465ΖΠΡ-ΤΑΙΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΒ 74/2018
16/07/2018 03:00:0020/07/2018 18:00:10ΧΕΠ Β71-ΕΞΟΦΛΗΣΗ 1ης ΔΟΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 20179ΗΘ9465ΖΠΡ-2Ψ9ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΒ 71/2018
16/07/2018 03:00:0020/07/2018 17:33:09ΧΕΠ Β67-ΣΥΝΤΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 20179ΘΠΟ465ΖΠΡ-8ΟΙΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΒ 67/2018
16/07/2018 03:00:0020/07/2018 17:39:37ΧΕΠ Β68-ΕΞΟΔΑ ΤΡΑΠΕΖΗΣ 3/7/20186Μ0Ζ465ΖΠΡ-2Τ9ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΒ 68/2018
16/07/2018 03:00:0020/07/2018 17:28:50ΧΕΠ Β66-ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΔΙΠΛΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΑΠΟ 01/01-31/5/2018Ψ5ΗΜ465ΖΠΡ-ΕΛΔΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΒ 66/2018
16/07/2018 03:00:0020/07/2018 17:54:57ΧΕΠ Β70-ΕΞΟΔΑ ΤΡΑΠΕΖΗΣ 16/7/20186ΞΤΔ465ΖΠΡ-ΤΡΨΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΒ 70/2018
16/07/2018 03:00:0020/07/2018 17:51:40ΧΕΠ Β69-ΕΞΟΔΑ ΤΡΑΠΕΖΗΣ 11/7/2018ΩΗΧΣ465ΖΠΡ-Μ9ΓΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΒ 69/2018
11/07/2018 03:00:0020/07/2018 17:22:07ΧΕΠ Β65-ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΜΑΚΕΤΑΣ ΓΙΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟ ΟΔΗΓΟ694Σ465ΖΠΡ-Μ7ΕΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΒ 65/2018
09/07/2018 03:00:0020/07/2018 17:18:21ΧΕΠ Β64-ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΠΟΣΟΥ 20% ΥΠΕΡ ΔΗΜΟΣΙΟΥ (ΑΡΘΡΟ 46,ΠΑΡ.7Α Ν.4305/2014)9Ο45465ΖΠΡ-4ΨΠΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΒ 64/2018
03/07/2018 03:00:0020/07/2018 14:52:06ΧΕΠ Β61-Προμήθεια υλικών επισκευής και συντήρησης κτιρίων και κοινόχρηστων χώρων9ΒΖΩ465ΖΠΡ-Η0ΠΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΒ 61/2018
03/07/2018 03:00:0020/07/2018 17:12:57ΧΕΠ Β63-ΕΞΟΔΑ ΤΡΑΠΕΖΗΣΨΗΜΥ465ΖΠΡ-ΟΨ7ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΒ 63/2018
03/07/2018 03:00:0020/07/2018 17:06:41ΧΕΠ Β62-ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΘΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ9ΛΓΩ465ΖΠΡ-ΟΘΥΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΒ 62/2018
30/06/2018 03:00:0003/09/2018 09:55:22ΧΕΠ Γ13 - ΚΡΑΤΗΣΗ ΧΑΡΤ.+ ΟΓΑ ΕΝΙΑΙΑ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒ. ΕΩΣ 30/6/20186ΡΞ8465ΖΠΡ-6ΦΔΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΓ 13/2018
30/06/2018 03:00:0003/09/2018 10:03:17ΧΕΠ Γ16 - ΑΠΟΔΟΣΗ ΧΑΡΤ ΚΑΙ ΟΓΑ ΧΑΡΤΟΣΗΜΟΥ ΥΠΕΡ ΑΕΠΠ ΣΕ ΔΟΥ ΕΩΣ 30/6/20186ΜΒ0465ΖΠΡ-ΝΥΔΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΓ 16/2018
30/06/2018 03:00:0009/11/2018 12:52:12ΧΕΠ Δ1-ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΜΗΝΟΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2018 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΟΑΕΔΨ0ΛΕ465ΖΠΡ-Μ5ΖΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΔ 1/2018
30/06/2018 03:00:0003/09/2018 09:58:14ΧΕΠ Γ14 - ΑΠΟΔΟΣΗ ΧΑΡΤ. 3,2 +ΟΓΑ ΧΑΡΤ. ΥΠΕΡ ΕΝΙΑΙΑ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣ. ΣΥΜΒ. ΣΕ ΔΟΥ ΕΩΣ 30/6/201860ΝΛ465ΖΠΡ-1ΤΘΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΓ 14/2018
30/06/2018 03:00:0003/09/2018 09:47:19ΧΕΠ Γ11 - ΚΡΑΤΗΣΗ 0,06% ΥΠΕΡ ΕΝΙΑΙΑΣ ΑΡΧΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ6ΓΑΕ465ΖΠΡ-ΡΝ8ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΓ 11/2018
30/06/2018 03:00:0003/09/2018 09:50:46ΧΕΠ Γ12 - ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΡΑΤΗΣΗΣ 0.06% ΑΕΠΠ ΕΩΣ 30/06/20186Ξ9Ζ465ΖΠΡ-0Δ6ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΓ 12/2018
30/06/2018 03:00:0003/09/2018 10:01:01ΧΕΠ Γ15 - ΧΑΡΤΟΣΗΜΟ ΚΑΙ ΟΓΑ ΧΑΡΤΟΣΗΜΟΥ ΥΠΕΡ ΑΕΠΠ ΕΩΣ 30/06/2018 ΣΕ ΔΟΥ6Χ95465ΖΠΡ-ΠΦΕΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΓ 15/2018
30/06/2018 03:00:0009/11/2018 12:55:55ΧΕΠ Δ2-ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΑ ΕΠΙΔ ΤΕΚΝΩΝ 2ΟΥ 3ΟΥ 4ΟΥ 2018 ΚΥΡΙΑΚΑΚΗ6Ω39465ΖΠΡ-1Ν9ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΔ 8/2018
29/06/2018 03:00:0020/07/2018 14:35:58ΧΕΠ Β60 - ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝΨΧΖΟ465ΖΠΡ-ΦΦΟΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΒ 60/2018
26/06/2018 03:00:0020/07/2018 14:33:27ΧΕΠ Β59 - ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ "ΕΠΕΝΔΥΟΝΤΑΣ ΣΤΗ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗ"6ΨΟΚ465ΖΠΡ-ΠΕΥΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΒ 59/2018
25/06/2018 03:00:0027/06/2018 11:33:04ΧΕΠ Γ9 - ΠΛΗΡΩΜΗ ΦΟΡΟΥ 3% Μ.5/2018ΩΕΩ7465ΖΠΡ-3ΑΔΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΓ 9/2018
25/06/2018 03:00:0027/06/2018 11:26:22ΧΕΠ Β56 - ΕΞΟΔΑ ΤΡΑΠΕΖΗΣ75ΤΒ465ΖΠΡ-ΩΝΧΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΒ 56/2018
25/06/2018 03:00:0003/07/2018 11:52:18ΧΕΠ Β55 - ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΜΗΤΡΩΟΥΩΚ98465ΖΠΡ-834ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΒ 55/2018
25/06/2018 03:00:0027/06/2018 11:30:52ΧΕΠ Γ8 - ΠΛΗΡΩΜΗ ΦΟΡΟΥ 20% Μ.5/20186Β1Ω465ΖΠΡ-7ΣΞΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΓ 8/2018
25/06/2018 03:00:0027/06/2018 11:28:35ΧΕΠ Β57 - ΕΞΟΔΑ ΤΡΑΠΕΖΗΣ606Ο465ΖΠΡ-1Ε3ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΒ 57/2018
25/06/2018 03:00:0003/09/2018 09:34:32ΧΕΠ Γ8 - ΠΛΗΡΩΜΗ ΦΟΡΟΥ 20% Μ.5/20187Σ38465ΖΠΡ-ΜΜΤΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΓ 8/2018
25/06/2018 03:00:0029/06/2018 13:32:07ΧΕΠ Β58 - ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΜΗΤΡΩΟΥΨ88Γ465ΖΠΡ-ΦΑΜΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΒ 58/2018
25/06/2018 03:00:0003/09/2018 09:40:21ΧΕΠ Γ9 - ΠΛΗΡΩΜΗ ΦΟΡΟΥ 3% Μ.5/20187ΜΞΝ465ΖΠΡ-Ω6ΑΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΓ 9/2018
22/06/2018 03:00:0029/06/2018 13:18:52ΧΕΠ Β55 - ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΡΟΤΣΑΣ ΦΟΡΤΗΓΟΥ ΙΥΑ41226ΡΨΞ465ΖΠΡ-ΔΥ8ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΒ 55/2018
22/06/2018 03:00:0029/06/2018 13:52:25ΧΕΠ Β53 - ΔΙΚΑΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΔΟΣΕΙΣΩΨΦΑ465ΖΠΡ-0ΣΘΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΒ 53/2018
22/06/2018 03:00:0027/06/2018 11:19:55ΧΕΠ Β54 - ΕΚΔΟΣΗ ΒΙΒΛΙΟΥ ΤΟ ΣΚΟΥΡΙΑΣΜΕΝΟ ΧΑΜΟΓΕΛΟΩΞΦΥ465ΖΠΡ-ΣΟΛΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΒ 54/2018
21/06/2018 03:00:0027/06/2018 12:59:01ΧΕΠ Β52 - ΕΚΔΟΣΗ 36 ΦΥΛΛΩΝ ΑΝΤΙΓΡΑΦΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ6Λ2Μ465ΖΠΡ-Ν94ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΒ 52/2018
19/06/2018 03:00:0027/06/2018 10:43:23ΧΕΠ Β51 - ΜΕΛΕΤΗ ΕΛΕΓΧΟΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΦΑΚΕΛΟΥ ΔΗΛΩΣΗ ΣΗΜΑΤΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣΨΒΧ4465ΖΠΡ-9Η1ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΒ 51/2018
18/06/2018 03:00:0027/06/2018 10:35:42ΧΕΠ Β48 - ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ ΤΡΑΠΕΖΗΣ Μ.4/20186ΣΕΜ465ΖΠΡ-5ΕΒΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΒ 48/2018
18/06/2018 03:00:0027/06/2018 10:37:50ΧΕΠ Β49 - ΕΞΟΔΑ ΤΡΑΠΕΖΑΣ Μ.5/2018Ω6Μ5465ΖΠΡ-ΝΝ4ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΒ 49/2018
18/06/2018 03:00:0027/06/2018 10:40:02ΧΕΠ Β50 - ΕΞΟΔΑ ΤΡΑΠΕΖΗΣ ΤΗΣ 18/66Η6Χ465ΖΠΡ-667ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΒ 50/2018
18/06/2018 03:00:0027/06/2018 09:46:20ΧΕΠ Β47 - ΠΛΗΡΩΜΗ ΠΑΡΑΒΟΛΩΝ ΓΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΣΗΜΑΤΟΣΩΝΨΒ465ΖΠΡ-ΟΓΘΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΒ 47/2018
15/06/2018 03:00:0027/06/2018 09:37:20ΧΕΠ Β45 - ΜΕΛΕΤΗ- ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΩΝ ΤΡΙΩΝ ΜΙΣΘΩΤΗΡΙΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ6ΗΣΟ465ΖΠΡ-Π89ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΒ 45/2018
15/06/2018 03:00:0027/06/2018 09:34:34ΧΕΠ Β44 - ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟΥΩ3ΦΘ465ΖΠΡ-ΗΣΧΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΒ 44/2018
15/06/2018 03:00:0027/06/2018 09:40:57ΧΕΠ Β46 - ΣΥΝΤΑΞΗ-ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΑΝΑΚΟΠΗΣ ΚΑΤΑ ΕΠΙΒΛΗΘΕΝΤΟΣ ΠΡΟΣΤΙΜΟΥ ΚΕΔ 719/20186Ι4Σ465ΖΠΡ-ΜΣΠΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΒ 46/2018
07/06/2018 03:00:0012/06/2018 11:24:12ΧΕΠ Β43 - ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟ ΝΟ 19.21316017 INTERLIFE ΓΙΑ ISYZU ΙΥΑ4122ΩΟΔΟ465ΖΠΡ-ΣΔΚΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΒ 43/2018
07/06/2018 03:00:0012/06/2018 11:19:06ΧΕΠ Β42 - ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟ ΣΥΜΒ. ΜΙΝΕΤΤΑ ΝΟ 2209633 ΓΙΑ ΦΟΡΤΗΓΟ MERCEDES BENZ6ΥΞΨ465ΖΠΡ-ΥΡΕΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΒ 42/2018
30/05/2018 03:00:0003/09/2018 09:29:49ΧΕΠ Γ7 - ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΑΕΠΠ 5/ 201872ΘΞ465ΖΠΡ-1ΡΗΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΓ 7/2018
23/05/2018 03:00:0009/11/2018 12:47:09ΧΕΠ Β41-ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΜΗΝΟΣ ΜΑΙΟΥ 2018 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΟΑΕΔΨΔΠ8465ΖΠΡ-806ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΒ 41/2018
23/05/2018 03:00:0012/06/2018 11:15:37ΧΕΠ Β40 - ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΜΝΗΣΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΒΟΛΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣΩΜ4Κ465ΖΠΡ-5ΚΥΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΒ 40/2018
22/05/2018 03:00:0023/05/2018 13:23:28ΧΕΠ Β39 - ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣΩΙ5Ε465ΖΠΡ-2ΑΤΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΒ 39/2018
10/05/2018 03:00:0023/05/2018 13:26:02ΧΕΠ Β38 - ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ/ΜΕΛΕΤΕΣ ΑΝΤΟΧΗΣ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΑΞΟΝΩΝΩ0ΩΤ465ΖΠΡ-210ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΒ 38/2018
10/05/2018 03:00:0018/05/2018 12:37:45ΧΕΠ Β36 - ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΣΤΑΣΗΣ ΣΤΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΛΑΥΡΙΟΥΩΥΕ5465ΖΠΡ-ΨΧ7ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΒ 36/2018
10/05/2018 03:00:0018/05/2018 12:22:51ΧΕΠ Β37 - ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥΨΛΝΩ465ΖΠΡ-5ΛΛΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΒ 37/2018
10/05/2018 03:00:0018/05/2018 12:33:48ΧΕΠ Β35 - ΚΕΡΑΜΙΚΑ ΕΡΥΘΡΟΜΟΡΦΑ ΑΓΓΕΙΑ7597465ΖΠΡ-Τ68ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΒ 35/2018
03/05/2018 03:00:0003/05/2018 14:07:29ΧΕΠ Γ2 - ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ 3_2018 ΦΟΡΟΣ 20% ΚΑΙ 3% (ΙΝΤ)64ΘΟ465ΖΠΡ-5ΩΖΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΓ 2/2018
30/04/2018 03:00:0014/05/2018 14:26:03ΧΕΠ Β34 - ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΜΗΝΟΣ ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2018 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΟΑΕΔΨΜ2Φ465ΖΠΡ-8Α8ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΒ 34/2018
30/04/2018 03:00:0009/11/2018 12:37:15ΧΕΠ Β34- ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΜΗΝΟΣ ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2018 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΟΑΕΔ6ΣΚ6465ΖΠΡ-ΦΜΛΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΒ 34/2018
27/04/2018 03:00:0007/05/2018 11:27:57ΧΕΠ Β33 - ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΜΗΤΡΩΟΥΩΦΩΥ465ΖΠΡ-ΑΑΒΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΒ 33/2018
27/04/2018 03:00:0007/05/2018 11:25:49ΧΕΠ Β32 - ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΦΠΑ 2013ΩΕΤΡ465ΖΠΡ-Σ6ΚΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΒ 32/2018
27/04/2018 03:00:0007/05/2018 11:18:40ΧΕΠ Β31ΩΗΠΙ465ΖΠΡ-ΤΝΚΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΒ 31/2018
26/04/2018 03:00:0007/05/2018 11:14:53ΧΕΠ Β29 - ΤΕΛΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ 2018 ΙΥΑ4122ΨΩΦΟ465ΖΠΡ-ΘΨΨΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΒ 29/2018
26/04/2018 03:00:0007/05/2018 11:12:50ΧΕΠ Β30 - ΕΞΟΔΑ ΕΚΔΟΣΗΣ ΚΑΡΝΕΨΚΥ2465ΖΠΡ-5Α0ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΒ 30/2018
26/04/2018 03:00:0007/05/2018 10:52:48ΧΕΠ Β28 - ΕΞΟΔΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΩΝ ΣΕ ΕΦΗΜΕΡΙΔΕΣΩΟΨ5465ΖΠΡ-Β10ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΒ 28/2018
19/04/2018 03:00:0003/05/2018 13:55:05ΧΕΠ Β27 - ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΕΝΤΥΠΟΥ Α3 ΤΕΤΡΑΣΕΛΙΔΑ ΜΕ ΣΤΟΧΟ ΤΗΝ ΠΡΟΒΟΛΗ ΤΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΤΗΣ ΑΕΩΘΨ7465ΖΠΡ-ΥΧΧΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΒ 27/2018
19/04/2018 03:00:0003/09/2018 09:26:44ΧΕΠ Γ4 - ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΕΑΔΣ 3_20187Θ14465ΖΠΡ-155ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΓ 4/2018
19/04/2018 03:00:0003/09/2018 09:17:34ΧΕΠ Γ3 - ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΥΠΕΡ ΑΕΠΠ 3_2018ΩΞ0Ε465ΖΠΡ-Ξ5ΞΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΓ 3/2018
30/03/2018 03:00:0008/11/2018 14:32:50ΧΕΠ Β26-ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΜΑΡΤΙΟΥ 2018 ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΟΑΕΔΨΑΛ5465ΖΠΡ-Η0ΝΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΒ 26/2018
22/03/2018 02:00:0022/03/2018 11:14:37ΕΞΟΔΑ ΕΝΤΟΛΗΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣΨΚΤΒ465ΖΠΡ-ΦΣΩΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΒ 25/2018
19/03/2018 02:00:0022/03/2018 11:05:47ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΣΤΑΣΗΣ ΣΤΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΛΑΥΡΙΟΥ75ΡΖ465ΖΠΡ-Π55ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΒ 21/2018
19/03/2018 02:00:0022/03/2018 11:12:59ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ ΣΥΝΑΛΑΓΩΝΩ5Ν8465ΖΠΡ-ΨΕ1ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΒ 24/2018
19/03/2018 02:00:0022/03/2018 11:09:06ΣΥΝΤΑΞΗ ΥΠΟΜΝΗΜΑΤΟΣ ΣΕ ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΕΝΩΠΙΩΝ ΤΟΥ ΠΤΑΙΣΜΑΤΟΔΙΚΗ ΛΑΥΡΙΟΥΩΒΘΚ465ΖΠΡ-ΦΡ6ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΒ 22/2018
19/03/2018 02:00:0022/03/2018 11:11:12ΕΞΟΔΑ ΕΝΤΟΛΗΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 13/03/20186ΣΟΨ465ΖΠΡ-ΗΓΝΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΒ 23/2018
16/03/2018 02:00:0022/03/2018 11:03:42ΛΕΥΚΩΜΑ ΧΟΡΩΔΙΑΣ ΛΑΥΡΙΟΥ 2018 ΜΕ ΣΗΜΑ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΣΤΟ ΟΠΙΣΘΟΦΥΛΛΟΩΝΒΞ465ΖΠΡ-ΣΕ4ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΒ 20/2018
08/03/2018 02:00:0022/03/2018 10:54:37ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ6ΚΩΗ465ΖΠΡ-ΜΦΧΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΒ 17/2018
08/03/2018 02:00:0022/03/2018 10:57:52ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ62ΝΞ465ΖΠΡ-9ΕΧΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΒ 18/2018
08/03/2018 02:00:0022/03/2018 11:01:25ΕΞΟΔΑ ΤΡΑΠΕΖΗΣ6ΧΗΤ465ΖΠΡ-30ΕΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΒ 19/2018
27/02/2018 02:00:0013/03/2018 10:28:25ΧΕΠ Β1 ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧ.-ΕΓΚ/ΣΗ-ΠΑΡΑΜΕΤΡ.& ΕΚΠ/ΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥΩΡΔ9465ΖΠΡ-ΣΚΔΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΒ 1/2018
27/02/2018 02:00:0022/03/2018 09:26:30ΕΞΟΔΑ ΤΡΑΠΕΖΗΣ6Χ2Ρ465ΖΠΡ-ΟΑΥΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΒ 5/2018
27/02/2018 02:00:0022/03/2018 10:10:00ΕΤΗΣΙΟ ΤΕΛΟΣ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ ΜΕΡΙΔΑΣ ΣΤΟ ΓΕΜΗ 01/01-31/12/218Ω4ΜΙ465ΖΠΡ-ΥΞΙΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΒ 8/2018
27/02/2018 02:00:0022/03/2018 09:38:40ΕΞΟΔΑ ΤΡΑΠΕΖΗΣΩΠΔΧ465ΖΠΡ-ΑΞΡΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΒ 7/2018
27/02/2018 02:00:0022/03/2018 10:17:20ΚΟΣΤΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2015 ΣΤΟ ΓΕΜΗΩΥΚΦ465ΖΠΡ-3Ρ3ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΒ 9/2018
27/02/2018 02:00:0021/03/2018 13:18:39ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ 12/2017 ΦΟΡΟΣ 20% ΚΑΙ ΦΟΡΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 12/2017ΨΜ88465ΖΠΡ-ΗΣΑΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΒ 2/2018
27/02/2018 02:00:0022/03/2018 10:20:00ΚΟΣΤΟΣ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΟΙΚΟΝ.ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 2013 ΣΤΟ ΓΕΜΗΩΞΥΛ465ΖΠΡ-Φ9ΑΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΒ 10/2018
27/02/2018 02:00:0022/03/2018 10:27:01ΕΞΟΔΑ ΤΡΑΠΕΖΗΣ6ΤΒ1465ΖΠΡ-Χ1ΦΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΒ 6/2018
27/02/2018 02:00:0022/03/2018 10:36:02ΚΟΣΤΟΣ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΟΙΚΟΝ.ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 2011 ΣΤΟ ΓΕΜΗ6ΨΥ1465ΖΠΡ-11ΕΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΒ 13/2018
27/02/2018 02:00:0022/03/2018 10:39:14ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΛΙΜΕΝΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣΩΓΜΔ465ΖΠΡ-ΖΥΟΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΒ 14/2018
27/02/2018 02:00:0022/03/2018 10:33:26ΚΟΣΤΟΣ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΟΙΚΟΝ.ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 2012 ΣΤΟ ΓΕΜΗ6ΑΗ2465ΖΠΡ-Η4ΑΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΒ 12/2018
27/02/2018 02:00:0022/03/2018 10:30:59ΚΟΣΤΟΣ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΟΙΚΟΝ.ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 2014 ΣΤΟ ΓΕΜΗΨΒΟΜ465ΖΠΡ-Ζ9ΘΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΒ 11/2018
27/02/2018 02:00:0022/03/2018 10:52:37ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΑΡΘΡΟΥ 54 Ν.4174/2013(ΕΚΠΡ.ΥΠΟΒ.ΔΗΛ.ΦΟΡΟΛ.ΕΙΣΟΔΗΜ.)ΩΒΧΧ465ΖΠΡ-ΙΝΣΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΒ 16/2018
27/02/2018 02:00:0021/03/2018 13:21:21ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΤΡΑΠΕΖΗΣ 5/01/2018ΩΛΙ6465ΖΠΡ-1ΚΟΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΒ 3/2018
27/02/2018 02:00:0021/03/2018 13:23:54ΕΞΟΔΑ ΤΡΑΠΕΖΗΣ 19/01/20187ΣΦΞ465ΖΠΡ-86ΕΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΒ 4/2018
27/02/2018 02:00:0022/03/2018 10:48:39ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΑΡΘΡΟΥ 54 Ν.4174/2013(ΕΚΠΡ.ΥΠΟΒ.ΔΗΛ.ΦΟΡΟΛ.ΕΙΣΟΔΗΜ.)6ΙΗΘ465ΖΠΡ-Μ9ΕΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΒ 15/2018
28/12/2017 02:00:0029/12/2017 14:23:03ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ ΔΑΝΕΤΑΛΩ21Ζ465ΖΠΡ-ΡΦΧΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΒ 18/2017
28/12/2017 02:00:0028/12/2017 21:21:52ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣΩΞΝ4465ΖΠΡ-ΖΨΚΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΒ 17/2017
27/12/2017 02:00:0028/12/2017 21:07:57ΠΛΗΡ. ΦΟΡΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 01/01/2014-31/12/2014 ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΛΟΓΩ ΕΚΠΡΟΘΕΣΜΟΥΡ676465ΖΠΡ-ΧΜΣΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΒ 15/2017
27/12/2017 02:00:0028/12/2017 20:58:20ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 01/01/2013-31/12/2013 ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΙΜΟΥ ΛΟΓΩ ΕΚΠΡΟΘΕΣΜΟΥΨΟΗΒ465ΖΠΡ-14ΧΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΒ 14/2017
27/12/2017 02:00:0028/12/2017 21:13:08ΠΛΗΡ. ΦΟΡΟΛ. ΕΙΣΟΔΗΜ. 01/01/2015-31/12/2015 ΚΑΙ ΠΛΗΡ. ΠΡΟΣΤΙΜΟΥ ΛΟΓΩ ΕΚΠΡΟΘΕΣΜΟΥ6ΩΓΤ465ΖΠΡ-ΠΣ7ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΒ 16/2017
22/12/2017 02:00:0022/12/2017 14:46:34ΣΥΝΤΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΧΡΗΣΗΕΩΝ 2010 ΕΩΣ 2015 ΒΑΣΗ ΥΠΟΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΥ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ6794465ΖΠΡ-66ΥΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΒ 9/2017
22/12/2017 02:00:0022/12/2017 14:55:55ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΗ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ ΕΚΤΑΣΗΣ 12 ΣΤΡ ΦΟΙΝΙΚΟΔΑΣΟΥΣ ΣΤΟ ΛΑΥΡΙΟΨΝΤΝ465ΖΠΡ-ΡΘΣΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΒ 11/2017
22/12/2017 02:00:0022/12/2017 14:53:40ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥΨΡ5Μ465ΖΠΡ-ΡΙ5ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΒ 10/2017
22/12/2017 02:00:0022/12/2017 14:57:49ΑΜΟΙΒΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΧΡΗΣΕΩΝ 2011,2012,2013,2014,2015ΩΖΩΕ465ΖΠΡ-640ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΒ 12/2017
22/12/2017 02:00:0022/12/2017 15:10:25ΕΞΟΔΑ ΓΕΜΗ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΕΤΩΝ ΩΣ ΣΥΝ/ΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ66ΜΕ465ΖΠΡ-ΝΚΙΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΒ 13/2017
24/10/2017 03:00:0025/10/2017 09:11:25ΧΕΠ Β7 ΜΙΣΘΩΤΗΡΙΑ ΔΑΝΕΤΑΛ - ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΣ ΔΑΝΕΤΑΛ 6/10/2017ΩΣΥΣ465ΖΠΡ-59ΔΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΒ 7/2017
16/10/2017 03:00:0016/10/2017 14:29:35ΧΕΠ Β6 ΜΙΣΘΩΤΗΡΙΑ ΔΑΝΕΤΑΛ - ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΣ ΔΑΝΕΤΑΛ 6/10/20177Χ2Χ465ΖΠΡ-ΥΑ2ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΒ 6/2017
03/10/2017 03:00:0005/10/2017 13:45:30Β4 ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΓΕΜΗ ΕΤΟΥ 20176ΩΥΛ465ΖΠΡ-ΠΧΖΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΒ 4/2017
03/10/2017 03:00:0005/10/2017 13:27:37ΧΕΠ Β3 ΠΛΗΡΩΜΗ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΦΟΡΟΥ ΕΙΣΟΔ 2016 ΚΑΙ ΤΕΛΟΣ ΕΠΙΤ 2011 ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣΨΟΑΙ465ΖΠΡ-35ΘΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΒ 3/2017
03/10/2017 03:00:0005/10/2017 13:51:41ΧΕΠ Β5 ΕΞΟΔΑ ΤΡΑΠΕΖΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΜΗ ΟΦΕΙΛΩΝ ΣΕ ΔΟΥ6Σ55465ΖΠΡ-415ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΒ 5/2017
13/09/2017 03:00:0018/09/2017 12:38:26ΧΕΠ Β2 ΜΕΛΕΤΗ - ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ - ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟΥ ΛΑΥΡΙΟΥ ΣΕ ΔΙΚΗ ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΝΠΙΔ ΚΑΠΕΨ0Γ0465ΖΠΡ-2Λ6ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΒ 2/2017
21/08/2017 03:00:0021/08/2017 14:28:22ΧΕΠ Β1 ΣΥΝΤΑΞΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΥΠΟΜΝΗΜΑΤΟΣ ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗ ΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣΩΞ3Ε465ΖΠΡ-ΩΛ5ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΒ 1/2017
Προτιμήσεις Ιδιωτικότητας
Όταν επισκέπτεστε τον ιστότοπό μας, ενδέχεται να αποθηκεύονται πληροφορίες μέσω του προγράμματος περιήγησης (browser) από συγκεκριμένες υπηρεσίες, συνήθως με τη μορφή cookies. Εδώ μπορείτε να αλλάξετε τις προτιμήσεις απορρήτου σας. Λάβετε υπόψη ότι, η παρεμπόδιση ορισμένων τύπων cookie μπορεί να επηρεάσει την εμπειρία σας στον ιστότοπό μας και στις υπηρεσίες που παρέχουμε.