Προκηρύξεις

Danetal_symbol2

23 Ιούν: Παράταση χρόνου υποβολής φακέλων δικαιολογητικών για συμμετοχή στη δημόσια φανερή πλειοδοτική και προφορική δημοπρασία

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Παράταση χρόνου υποβολής φακέλων δικαιολογητικών για συμμετοχή στη δημόσια φανερή πλειοδοτική και προφορική δημοπρασία Σας ενημερώνουμε ότι η ώρα λήξης κατάθεσης των φακέλων των δικαιολογητικών παρατείνεται έως και τις 10.30 π.μ. της 28ης Ιουνίου 2017. Ο πρόεδρος της Δ.ΑΝ.ΕΤ.Α.Λ. Α.Ε…

Danetal_symbol2

16 Ιούν: ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΤΡΟΧΗΛΑΤΩΝ ΚΑΝΤΙΝΩΝ (επαναπροκήρυξη)

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ (Δ.AΝ.ΕΤ.Α.Λ.) Δ/ΝΣΗ: ΚΟΥΝΤΟΥΡΙΩΤΗ 1, ΛΑΥΡΙΟ 19 500 ΤΗΛ: 22923 – 20132, FAX: 22920 – 22413 Α.Φ.Μ: 997803077, Δ.Ο.Υ: ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ Λαύριο, 16/06/2017 Αρ. Πρωτ: 67 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ…

Danetal_symbol2

01 Ιούν: Περίληψη διαγωνισμού για την παραχώρηση δημοτικών κοινόχρηστων χώρων για την τοποθέτηση τροχήλατων καντινών

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Το Διοικητικό Συμβούλιο της ανώνυμης εταιρείας µε την επωνυμία «Δημοτική Ανώνυμη Εταιρεία Ακινήτων Λαυρεωτικής» και τον διακριτικό τίτλο «Δ.ΑΝ.ΕΤ.Α.Λ.» αφού έλαβε υπόψη του : 1) το άρθρο 72 του Ν.3852/2010 το άρθρο 192 του ∆ΚΚ (ν. 3463/2006) τις…