Κουντουριώτου 1, Λαύριο ΤΚ 195 00
22920 – 22413

Πρόσκληση στη 20η Τακτική Συνεδρίαση Δ.Σ. του 2018

Λαύριο, 28.12.2018

Αριθμ. πρωτ.  697

Προς: Μέλη Διοικητικού Συμβουλίου

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση στην 20η Τακτική Συνεδρίαση Διοικητικού Συμβουλίου της Δημοτικής Ανώνυμης Εταιρείας Ακινήτων Λαυρεωτικής.

Σας καλούμε στην 20η Τακτική Συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Δημοτικής Ανώνυμης Εταιρείας Ακινήτων Λαυρεωτικής, η οποία θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Λαυρεωτικής που εδρεύει στην οδό Κουντουριώτη αριθ.1, στις  31 Δεκεμβρίου 2018, ημέρα Δευτέρα και ώρα 13.30, με τα εξής θέματα Ημερήσιας Διάταξης:

  1. Αντιλογισμοί-ανατροπές δεσμευμένων πιστώσεων Οικονομικού έτους 2018.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΛΟΥΚΑΣ