Συνεδριάσεις Δ.Σ.

Danetal_symbol2

30 Μάι: Πρόσκληση σε Τακτική Συνεδρίαση Δ.Σ. στις 4/6/2024

Σας καλούμε σε  Τακτική Συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Δημοτικής Μονοπρόσωπης Ανώνυμης Εταιρείας Ακινήτων Λαυρεωτικής, η οποία θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Λαυρεωτικής που εδρεύει στην οδό Κουντουριώτη αριθ.1, την 20η Μαϊου 2024, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00, με τα εξής θέματα Ημερήσιας Διάταξης:

Danetal_symbol2

15 Μάι: Πρόσκληση σε Τακτική Συνεδρίαση Δ.Σ. στις 20/5/2024

Σας καλούμε σε  Τακτική Συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Δημοτικής Μονοπρόσωπης Ανώνυμης Εταιρείας Ακινήτων Λαυρεωτικής, η οποία θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Λαυρεωτικής που εδρεύει στην οδό Κουντουριώτη αριθ.1, την 20η Μαϊου 2024, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00, με τα εξής θέματα Ημερήσιας Διάταξης:

Danetal_symbol2

15 Απρ: Πρόσκληση σε Τακτική Συνεδρίαση Δ.Σ. στις 18/4/2024

Σας καλούμε σε Τακτική Συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Δημοτικής Ανώνυμης Εταιρείας Ακινήτων Λαυρεωτικής, η οποία θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Λαυρεωτικής που εδρεύει στην οδό Κουντουριώτη αριθ.1, την 18η Απριλίου 2024, ημέρα Πέμπτη και ώρα 14:00, με τα εξής θέματα Ημερήσιας Διάταξης:

Danetal_symbol2

13 Οκτ: Πρόσκληση σε Τακτική Συνεδρίαση Δ.Σ. στις 18/10/2023

Σας καλούμε σε  Τακτική Συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Δημοτικής Μονοπρόσωπης Ανώνυμης Εταιρείας Ακινήτων Λαυρεωτικής, η οποία θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Λαυρεωτικής που εδρεύει στην οδό Κουντουριώτη αριθ.1, την 18η Οκτωβρίου 2023, ημέρα Τετάρτη και ώρα 13:30, με τα εξής θέματα Ημερήσιας Διάταξης:

Danetal_symbol2

04 Οκτ: Πρόσκληση σε Τακτική Συνεδρίαση Δ.Σ. στις 9/10/2023

Σας καλούμε σε  Τακτική Συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Δημοτικής Μονοπρόσωπης Ανώνυμης Εταιρείας Ακινήτων Λαυρεωτικής, η οποία θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Λαυρεωτικής που εδρεύει στην οδό Κουντουριώτη αριθ.1, την 9η Οκτωβρίου 2023, ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:30, με τα εξής θέματα Ημερήσιας Διάταξης:

Danetal_symbol2

21 Σεπ: Πρόσκληση σε Τακτική Συνεδρίαση Δ.Σ. στις 26/9/2023

Σας καλούμε σε  Τακτική Συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Δημοτικής Μονοπρόσωπης Ανώνυμης Εταιρείας Ακινήτων Λαυρεωτικής, η οποία θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Λαυρεωτικής που εδρεύει στην οδό Κουντουριώτη αριθ.1, την 26η Σεπτεμβρίου 2023, ημέρα Τρίτη και ώρα 09:00, με τα εξής θέματα Ημερήσιας Διάταξης:

Danetal_symbol2

13 Σεπ: Πρόσκληση σε Τακτική Συνεδρίαση Δ.Σ. στις 18/9/2023

Σας καλούμε σε  Τακτική Συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Δημοτικής Μονοπρόσωπης Ανώνυμης Εταιρείας Ακινήτων Λαυρεωτικής, η οποία θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Λαυρεωτικής που εδρεύει στην οδό Κουντουριώτη αριθ.1, την 18η Σεπτεμβρίου 2023, ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:30, με τα εξής θέματα Ημερήσιας Διάταξης:

Danetal_symbol2

25 Αυγ: Πρόσκληση σε Τακτική Συνεδρίαση Δ.Σ. στις 30/8/2023

Σας καλούμε σε  Τακτική Συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Δημοτικής Μονοπρόσωπης Ανώνυμης Εταιρείας Ακινήτων Λαυρεωτικής, η οποία θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Λαυρεωτικής που εδρεύει στην οδό Κουντουριώτη αριθ.1, την 30η Αυγούστου 2023, ημέρα Τετάρτη και ώρα 13:30, με τα εξής θέματα Ημερήσιας Διάταξης:

Danetal_symbol2

22 Αυγ: Πρόσκληση σε Τακτική Συνεδρίαση Δ.Σ. στις 25/8/2023

Σας καλούμε σε  Τακτική Συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Δημοτικής Μονοπρόσωπης Ανώνυμης Εταιρείας Ακινήτων Λαυρεωτικής, η οποία θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Λαυρεωτικής που εδρεύει στην οδό Κουντουριώτη αριθ.1, την 25η Αυγούστου 2023, ημέρα Παρασκευή και ώρα 13:30, με τα εξής θέματα Ημερήσιας Διάταξης:

Danetal_symbol2

25 Ιούλ: Πρόσκληση σε Τακτική Συνεδρίαση Δ.Σ. στις 28/7/2023

Σας καλούμε σε  Τακτική Συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Δημοτικής Μονοπρόσωπης Ανώνυμης Εταιρείας Ακινήτων Λαυρεωτικής, η οποία θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Λαυρεωτικής που εδρεύει στην οδό Κουντουριώτη αριθ.1, την 28η Ιουλίου 2023, ημέρα Παρασκευή και ώρα 13:30, με τα εξής θέματα Ημερήσιας Διάταξης: