Κουντουριώτου 1, Λαύριο ΤΚ 195 00
22920 – 22413

Πρόσκληση στη 2η Έκτακτη Συνεδρίαση Δ.Σ. του 2019

Λαύριο, 10.1.2019

Αριθμ. πρωτ.  6

Προς: Μέλη Διοικητικού Συμβουλίου

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση στην 2η Έκτακτη Συνεδρίαση Διοικητικού Συμβουλίου της Δημοτικής Ανώνυμης Εταιρείας Ακινήτων Λαυρεωτικής.

Σας καλούμε στη 2η Έκτακτη Συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Δημοτικής Ανώνυμης Εταιρείας Ακινήτων Λαυρεωτικής, η οποία θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Λαυρεωτικής που εδρεύει στην οδό Κουντουριώτη αριθ.1, στις 11 Ιανουαρίου 2019, ημέρα Παρασκευή και ώρα 13:00, με τα εξής θέματα Ημερήσιας Διάταξης:

  1. Ψήφιση και διάθεση σχετικών πιστώσεων για την εξόφληση δαπανών και απόδοση κρατήσεων του προηγούμενου έτους.
  2. Ψήφιση και διάθεση σχετικών πιστώσεων υποχρεωτικών δαπανών.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΛΟΥΚΑΣ