Κουντουριώτου 1, Λαύριο ΤΚ 195 00
22923 - 20132
22920 – 22413

Παράταση χρόνου υποβολής φακέλων δικαιολογητικών για συμμετοχή στη δημόσια φανερή πλειοδοτική και προφορική δημοπρασία

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Παράταση χρόνου υποβολής φακέλων δικαιολογητικών για συμμετοχή στη δημόσια φανερή πλειοδοτική και προφορική δημοπρασία

Σας ενημερώνουμε ότι η ώρα λήξης κατάθεσης των φακέλων των δικαιολογητικών παρατείνεται έως και τις 10.30 π.μ. της 28ης Ιουνίου 2017.

Ο πρόεδρος

της Δ.ΑΝ.ΕΤ.Α.Λ. Α.Ε

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΛΟΥΚΑΣ