Γ.Σ. Μετόχων

DANETAL_logo2

11 Δεκ: Πρόσκληση σε Γενική Συνέλευση των Μετόχων

Λαύριο 11 Δεκεμβρίου 2017 Σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό της εταιρείας καλούνται οι κ.κ. Μέτοχοι της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία Δημοτική Ανώνυμη Εταιρεία Ακινήτων Λαυρεωτικής, με διακριτικό τίτλο Δ.ΑΝ.ΕΤ.Α.Λ., σε Γενική Συνέλευση στα γραφεία της, στο Δημοτικό…