Κουντουριώτου 1, Λαύριο ΤΚ 195 00
22923 - 20132
22920 – 22413

Πρόσκληση στη 9η Τακτική Συνεδρίαση Δ.Σ. του 2018

Λαύριο, 7.5.2018

Αριθμ. πρωτ.  225

Προς: Μέλη Διοικητικού Συμβουλίου

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση στην 9η  Τακτική Συνεδρίαση Διοικητικού Συμβουλίου της Δημοτικής Ανώνυμης Εταιρείας Ακινήτων Λαυρεωτικής.

Σας καλούμε στην 9η Τακτική Συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Δημοτικής Ανώνυμης Εταιρείας Ακινήτων Λαυρεωτικής, η οποία θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Λαυρεωτικής που εδρεύει στην οδό Κουντουριώτη αριθ.1, στις 11 Μαϊου 2018, ημέρα Παρασκευή και ώρα 15.00, με τα εξής θέματα Ημερήσιας Διάταξης:

  1. Έγκριση οικονομικών καταστάσεων χρήσης 2016.

 

Ο Πρόεδρος

 

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΛΟΥΚΑΣ