Κουντουριώτου 1, Λαύριο ΤΚ 195 00
22923 - 20132
22920 – 22413

Πρόσκληση στη 8η Τακτική Συνεδρίαση Δ.Σ. του 2018

Λαύριο, 7.5.2018

Αριθμ. πρωτ.  224

Προς: Μέλη Διοικητικού Συμβουλίου

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση στην 8η  Τακτική Συνεδρίαση Διοικητικού Συμβουλίου της Δημοτικής Ανώνυμης Εταιρείας Ακινήτων Λαυρεωτικής.

Σας καλούμε στην 8η Τακτική Συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Δημοτικής Ανώνυμης Εταιρείας Ακινήτων Λαυρεωτικής, η οποία θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Λαυρεωτικής που εδρεύει στην οδό Κουντουριώτη αριθ.1, στις 11 Μαϊου 2018, ημέρα Παρασκευή και ώρα 13.00, με τα εξής θέματα Ημερήσιας Διάταξης:

  1. Ενεργοποίηση Κωδικών Δραστηριότητας Εταιρείας (ΚΑΔ)
  2. Έγκριση δαπάνης και διάθεση σχετικής πίστωσης για έξοδα ελεγκτών (ορκωτοί λογιστές)
  3. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με την υπ’ αριθμ. πρωτ. 218/4.5.2018 αίτηση της κυρίας Τζένης Λανάρα
  4. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με την υπ’ αριθμ. πρωτ. 219/4.5.2018 αίτηση του κυρίου Γιώργου Γραμμένου.
  5. 2η αναμόρφωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2018.

 

Ο Πρόεδρος

 

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΛΟΥΚΑΣ