Κουντουριώτου 1, Λαύριο ΤΚ 195 00
22923 - 20132
22920 – 22413

Πρόσκληση στην 7η Συνεδρίαση Δ.Σ. της ΔΑΝΕΤΑΛ ΑΕ

Λαύριο, 28.6.2017

Αριθμ. πρωτ. 88

Προς: Μέλη Διοικητικού Συμβουλίου

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση στην 7η Έκτακτη Συνεδρίαση Διοικητικού Συμβουλίου της Δημοτικής Ανώνυμης Εταιρείας Ακινήτων Λαυρεωτικής.

Σας καλούμε στην 7η Έκτακτη Συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Δημοτικής Ανώνυμης Εταιρείας Ακινήτων Λαυρεωτικής, η οποία θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Λαυρεωτικής που εδρεύει στην οδό Κουντουριώτη αριθ.1, στις 28 Ιουνίου 2017, ημέρα Τετάρτη και ώρα 15:30, με το εξής θέμα Ημερήσιας Διάταξης:

  1. Κατακύρωση και έγκριση του από 28.6.2017 πρακτικού της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού, καθώς και των αποτελεσμάτων της διενεργηθείσας δημοπρασίας που προκηρύχθηκε με την υπ’ αριθμ. πρωτ. 67/16.6.2017 δημοσιευθείσα διακήρυξη της ΔΑΝΕΤΑΛ.

 

Ο πρόεδρος

της Δ.ΑΝ.ΕΤ.Α.Λ.

 

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΛΟΥΚΑΣ