Κουντουριώτου 1, Λαύριο ΤΚ 195 00
22923 - 20132
22920 – 22413

Πρόσκληση στην 5η Συνεδρίαση Δ.Σ. της ΔΑΝΕΤΑΛ ΑΕ

Λαύριο, 13.6.2017

Αριθμ. πρωτ. 55

Προς: Μέλη Διοικητικού Συμβουλίου

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση στην 5η Έκτακτη Συνεδρίαση Διοικητικού Συμβουλίου της Δημοτικής Ανώνυμης Εταιρείας Ακινήτων Λαυρεωτικής.

Σας καλούμε στην 5η Έκτακτη Συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Δημοτικής Ανώνυμης Εταιρείας Ακινήτων Λαυρεωτικής, η οποία θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Λαυρεωτικής που εδρεύει στην οδό Κουντουριώτη αριθ.1, στις 13 Ιουνίου 2017, ημέρα Τρίτη και ώρα 18:00, με το εξής θέμα Ημερήσιας Διάταξης:

  1. Κατακύρωση και έγκριση των από 12.6.2017 και 13.6.2017 πρακτικών της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού, καθώς και των αποτελεσμάτων της διενεργηθείσας δημοπρασίας στις 13.6.2017 που προκηρύχθηκε με την υπ’ αριθμ. πρωτ. 27/2.6.2017 δημοσιεύσασα διακήρυξη της ΔΑΝΕΤΑΛ.

 

Ο πρόεδρος

της Δ.ΑΝ.ΕΤ.Α.Λ.

 

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΛΟΥΚΑΣ