Κουντουριώτου 1, Λαύριο ΤΚ 195 00
22923 - 20132
22920 – 22413

Πρόσκληση στην 4η Συνεδρίαση Δ.Σ. της ΔΑΝΕΤΑΛ ΑΕ

Λαύριο 27 Μαϊου 2017

Προς: Μέλη Διοικητικού Συμβουλίου

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση στην 4η Συνεδρίαση Διοικητικού Συμβουλίου της Δημοτικής Ανώνυμης Εταιρείας Ακινήτων Λαυρεωτικής

Σας καλούμε στην 4η Συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Δημοτικής Ανώνυμης Εταιρείας Ακινήτων Λαυρεωτικής, η οποία θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Λαυρεωτικής που εδρεύει στην οδό Κουντουριώτη αριθ.1, την 1η Ιουνίου 2017, ημέρα Πέμπτη και ώρα 13:30, με τα ακόλουθα θέματα Ημερήσιας Διάταξης:

  1. Έγκριση δημοτικών κοινόχρηστων χώρων προς μίσθωση για διενέργεια δημοπράτησης προς έγκριση εγκατάστασης τροχήλατων καντινών.
  2. Έγκριση και ψήφιση διακήρυξης διαγωνισμών για εκμίσθωση κοινόχρηστων δημοτικών χώρων.
  3. Λήψη απόφασης σχετικά με δωρεάν διάθεση ομπρελών και ξαπλωστρών στο χώρο αιγιαλού και παραλίας προς εξυπηρέτηση των λουόμενων.
  4. Συγκρότηση και σύσταση Επιτροπής Διενέργειας Δημοπρασιών σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 270/81.
  5. Λήψη απόφασης σχετικά με μεταβίβαση του δικαιώματος μίσθωσης καταστημάτων από το Δήμο Λαυρεωτικής στη Δ.ΑΝ.ΕΤ.Α.Λ.

 

Ο πρόεδρος

της Δ.ΑΝ.ΕΤ.Α.Λ. Α.Ε

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΛΟΥΚΑΣ