Κουντουριώτου 1, Λαύριο ΤΚ 195 00
22920 – 22413

Πρόσκληση στη 28η Τακτική Συνεδρίαση Δ.Σ. του 2019

Σας καλούμε στην 28η Τακτική Συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Δημοτικής Ανώνυμης Εταιρείας Ακινήτων Λαυρεωτικής, η οποία θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Λαυρεωτικής που εδρεύει στην οδό Κουντουριώτη αριθ. 1, στις 11 Δεκεμβρίου 2019, ημέρα Τετάρτη και ώρα 13:00...

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ (Δ.AΝ.ΕΤ.Α.Λ)
Δ/ΝΣΗ: ΚΟΥΝΤΟΥΡΙΩΤΗ 1, ΛΑΥΡΙΟ 19 500
ΤΗΛ: 22923 – 20132, FAX: 22920 – 22413
Α.Φ.Μ: 997803077, Δ.Ο.Υ: ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ

Λαύριο, 6.12.2019

Αριθμ. πρωτ.  653

Προς: Μέλη Διοικητικού Συμβουλίου

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση στην 28η Τακτική Συνεδρίαση Διοικητικού Συμβουλίου της Δημοτικής Ανώνυμης Εταιρείας Ακινήτων Λαυρεωτικής.

Σας καλούμε στην 28η Τακτική Συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Δημοτικής Ανώνυμης Εταιρείας Ακινήτων Λαυρεωτικής, η οποία θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Λαυρεωτικής που εδρεύει στην οδό Κουντουριώτη αριθ.1, στις 11 Δεκεμβρίου 2019, ημέρα Τετάρτη και ώρα 13:00, με τα εξής θέματα Ημερήσιας Διάταξης:

1. Έγκριση δαπάνης και διάθεση σχετικής πίστωσης για σχεδιασμό ενημερωτικού απολογιστικού δελτίου ΔΑΝΕΤΑΛ 2018-2019.
2. Έγκριση δαπάνης και διάθεση σχετικής πίστωσης για υπηρεσίες διασύνδεσης ιστοσελίδας ΔΑΝΕΤΑΛ με ΔΙΑΥΓΕΙΑ.
3. Έγκριση δαπάνης και διάθεση σχετικής πίστωσης για παροχή υποστηρικτικών εκπαιδευτικών υπηρεσιών στις διαδικασίες εκτέλεσης του προϋπολογισμού χρήσης της ΔΑΝΕΤΑΛ.

Ο Πρόεδρος

 ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΖΑΓΟΥΡΗΣ

Προτιμήσεις Ιδιωτικότητας
Όταν επισκέπτεστε τον ιστότοπό μας, ενδέχεται να αποθηκεύονται πληροφορίες μέσω του προγράμματος περιήγησης (browser) από συγκεκριμένες υπηρεσίες, συνήθως με τη μορφή cookies. Εδώ μπορείτε να αλλάξετε τις προτιμήσεις απορρήτου σας. Λάβετε υπόψη ότι, η παρεμπόδιση ορισμένων τύπων cookie μπορεί να επηρεάσει την εμπειρία σας στον ιστότοπό μας και στις υπηρεσίες που παρέχουμε.