Κουντουριώτου 1, Λαύριο ΤΚ 195 00
22923 - 20132
22920 – 22413

Πρόσκληση στην 2η Συνεδρίαση Δ.Σ. της ΔΑΝΕΤΑΛ ΑΕ

Λαύριο 1 Μαρτίου 2017

Προς: Μέλη Διοικητικού Συμβουλίου

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση στη 2η Συνεδρίαση Διοικητικού Συμβουλίου της Δημοτικής Ανώνυμης Εταιρείας Ακινήτων Λαυρεωτικής

Σας καλούμε στη 2η Συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Δημοτικής Ανώνυμης Εταιρείας Ακινήτων Λαυρεωτικής, η οποία θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Λαυρεωτικής που εδρεύει στην οδό Κουντουριώτη αριθ.1, στις 9 Μαρτίου 2017, ημέρα Πέμπτη και ώρα 13:00, με τα ακόλουθα θέματα Ημερήσιας Διάταξης:

  1. Αίτημα Παραχώρησης Επιτροπών Δήμου Λαυρεωτικής στην Επιχείρηση βάσει του Ν. 4412/2016.
  2. Έγκριση και ψήφιση κανονισμών λειτουργίας της Επιχείρησης σύμφωνα με το άρθρο 257 του Ν.3463/06.

Ο πρόεδρος

της Δ.ΑΝ.ΕΤ.Α.Λ. Α.Ε

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΛΟΥΚΑΣ