Κουντουριώτου 1, Λαύριο ΤΚ 195 00
22923 - 20132
22920 – 22413

Πρόσκληση στη 16η Τακτική Συνεδρίαση Δ.Σ. του 2018

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

Λαύριο, 3.10.2018

Αριθμ. πρωτ.  540

Προς: Μέλη Διοικητικού Συμβουλίου

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση στην 16η Τακτική Συνεδρίαση Διοικητικού Συμβουλίου της Δημοτικής Ανώνυμης Εταιρείας Ακινήτων Λαυρεωτικής.

Σας καλούμε στη 16η Τακτική Συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Δημοτικής Ανώνυμης Εταιρείας Ακινήτων Λαυρεωτικής,  η οποία θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Λαυρεωτικής που εδρεύει στην οδό Κουντουριώτη αριθ. 1, στις 8 Οκτωβρίου 2018, ημέρα Δευτέρα και ώρα 13.00, με τα εξής θέματα Ημερησίας Διάταξης:

  1. 4η αναμόρφωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2018.
  2. Λήψη απόφασης για το υπ’ αριθμ. πρωτοκόλλου 536/28.9.2018 έγγραφο της Εταιρείας Μελετών Λαυρεωτικής για τη συμμετοχή της Δ.ΑΝ.ΕΤ.Α.Λ. στο 2ο Γεωλογικό Συμπόσιο με το “Geological Community of Greece”.
  3. Λήψη απόφασης για την υπ’ αριθμ. Πρωτοκόλλου 538/2.10.2018 επιστολή της εταιρείας «ΑΝΥΨΩΤΙΚΗ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΑΜΕ» για την ενοικίαση χώρου αρμοδιότητας Δ.ΑΝ.ΕΤ.Α.Λ και για την ανάθεση σε δικηγόρο για τη σύνταξη μισθωτηρίου.
  4. Έγκριση δαπάνης και διάθεση σχετικής πίστωσης για έξοδα τραπεζών.
  5. Έγκριση δαπάνης και διάθεση σχετικής πίστωσης για ΙΚΑ εργοδότη καθαρισμού κοινόχρηστων χώρων.
  6. Έγκριση δαπάνης και διάθεση σχετικής πίστωσης για αμοιβές προσωπικού καθαρισμού κοινόχρηστων χώρων.
  7. Έγκριση δαπάνης και διάθεση σχετικής πίστωσης για λοιπές κρατήσεις υπέρ δημοσίου.

 

Ο Πρόεδρος

 

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΛΟΥΚΑΣ