Κουντουριώτου 1, Λαύριο ΤΚ 195 00
22923 - 20132
22920 – 22413

Πρόσκληση στη 15η Τακτική Συνεδρίαση Δ.Σ. του 2018

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

Λαύριο, 7.8.2018

Αριθμ. πρωτ.  448

Προς: Μέλη Διοικητικού Συμβουλίου

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση στην 15η Τακτική Συνεδρίαση Διοικητικού Συμβουλίου της Δημοτικής Ανώνυμης Εταιρείας Ακινήτων Λαυρεωτικής.

Σας καλούμε στη 15η Τακτική Συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Δημοτικής Ανώνυμης Εταιρείας Ακινήτων Λαυρεωτικής,  η οποία θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Λαυρεωτικής που εδρεύει στην οδό Κουντουριώτη αριθ. 1, στις 10 Αυγούστου 2018, ημέρα Παρασκευή και ώρα 13.00, με τα εξής θέματα Ημερησίας Διάταξης:

  1. Έγκριση δαπάνης και διάθεση σχετικής πίστωσης για δαπάνη συντήρησης κοινόχρηστων χώρων Δημοτικής Ενότητας Λαυρίου.
  2. Έγκριση δαπάνης και διάθεση σχετικής πίστωσης για έξοδα προβολής και διαφήμισης.
  3. Έγκριση δαπάνης και διάθεση σχετικής πίστωσης για προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπών υλικών γραφείου.
  4. Έγκριση δαπάνης και διάθεση σχετικής πίστωσης για αμοιβές μηχανογραφικής υποστήριξης.
  5. Έγκριση δαπάνης και διάθεση σχετικής πίστωσης για προμήθεια λογισμικών προγραμμάτων.
  6. Λήψη απόφασης περί ανάθεσης σε πληρεξούσιο δικηγόρο για την κατάθεση και τη συζήτηση προσφυγής κατά της με αριθμό 64/2018 απόφασης.
  7. Έγκριση δαπάνης και διάθεση σχετικής πίστωσης για την παροχή υπηρεσιών συμμόρφωσης προστασίας προσωπικών δεδομένων σύμφωνα με το νέο Γενικό Κανονισμό (GDPR).
  8. Έγκριση δαπάνης και διάθεση σχετικής πίστωσης για αμοιβές λοιπών ελευθέρων επαγγελματιών.

 

Ο Πρόεδρος

 

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΛΟΥΚΑΣ