Κουντουριώτου 1, Λαύριο ΤΚ 195 00
22923 - 20132
22920 – 22413

Πρόσκληση στη 14η Τακτική Συνεδρίαση Δ.Σ. του 2018

Λαύριο, 13.7.2018

Αριθμ. πρωτ.  411

Προς: Μέλη Διοικητικού Συμβουλίου

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση στην 14η Τακτική Συνεδρίαση Διοικητικού Συμβουλίου της Δημοτικής Ανώνυμης Εταιρείας Ακινήτων Λαυρεωτικής.

Σας καλούμε στη 14η Τακτική Συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Δημοτικής Ανώνυμης Εταιρείας Ακινήτων Λαυρεωτικής, η οποία θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Λαυρεωτικής που εδρεύει στην οδό Κουντουριώτη αριθ. 1, στις 18 Ιουλίου 2018, ημέρα Τετάρτη και ώρα 15.00, με τα εξής θέματα Ημερησίας Διάταξης:

  1. Πρόσκληση μετόχων στη 2η Γενική Συνέλευση 2018.
  2. 3η αναμόρφωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2018.

 

Ο Πρόεδρος

 

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΛΟΥΚΑΣ