Κουντουριώτου 1, Λαύριο ΤΚ 195 00
22923 - 20132
22920 – 22413

Πρόσκληση στην 14η Συνεδρίαση Δ.Σ. της ΔΑΝΕΤΑΛ ΑΕ

Λαύριο 30 Νοεμβρίου 2017

Προς: Μέλη Διοικητικού Συμβουλίου

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση στην 14η Τακτική Συνεδρίαση Διοικητικού Συμβουλίου της Δημοτικής Ανώνυμης Εταιρείας Ακινήτων Λαυρεωτικής

Σας καλούμε στην 14η Τακτική Συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Δημοτικής Ανώνυμης Εταιρείας Ακινήτων Λαυρεωτικής, η οποία θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Λαυρεωτικής που εδρεύει στην οδό Κουντουριώτη αριθ.1, την 1 Δεκεμβρίου 2017, ημέρα Παρασκευή και ώρα 12.30, με τα εξής θέματα Ημερήσιας Διάταξης:

  1. Αντικατάσταση μέλους Διοικητικού Συμβουλίου και ανασυγκρότηση σε σώμα του Διοικητικού Συμβουλίου της Δημοτικής Ανώνυμης Εταιρείας
  2. Έγκριση δαπάνης και διάθεση σχετικής πίστωσης για αμοιβή λογιστή για τις χρήσεις ετών 2016 και 2017.
  3. Έγκριση δαπάνης και διάθεση σχετικής πίστωσης για αμοιβή ορκωτών ελεγκτών για τις χρήσεις ετών 2016 και 2017
  4. Έγκριση 3ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού

 

Ο Πρόεδρος

της Δ.ΑΝ.ΕΤ.Α.Λ. Α.Ε

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΛΟΥΚΑΣ