Κουντουριώτου 1, Λαύριο ΤΚ 195 00
22923 - 20132
22920 – 22413

Πρόσκληση στη 13η Τακτική Συνεδρίαση Δ.Σ. του 2018

Λαύριο, 5.7.2018

Αριθμ. πρωτ.  393

Προς: Μέλη Διοικητικού Συμβουλίου

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση στην 13η Τακτική Συνεδρίαση Διοικητικού Συμβουλίου της Δημοτικής Ανώνυμης Εταιρείας Ακινήτων Λαυρεωτικής.

Σας καλούμε στην 13η Τακτική Συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Δημοτικής Ανώνυμης Εταιρείας Ακινήτων Λαυρεωτικής, η οποία θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Λαυρεωτικής που εδρεύει στην οδό Κουντουριώτη αριθ. 1, στις 11 Ιουλίου 2018, ημέρα Τετάρτη και ώρα 14.00, με τα εξής θέματα Ημερησίας Διάταξης:

  1. Έγκριση οικονομικών καταστάσεων 2017.

 

Ο Πρόεδρος

 

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΛΟΥΚΑΣ