Κουντουριώτου 1, Λαύριο ΤΚ 195 00
22923 - 20132
22920 – 22413

Πρόσκληση στην 13η Συνεδρίαση Δ.Σ. της ΔΑΝΕΤΑΛ ΑΕ

Λαύριο 27 Νοεμβρίου 2017

Προς: Μέλη Διοικητικού Συμβουλίου

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση στην 13η Τακτική Συνεδρίαση Διοικητικού Συμβουλίου της Δημοτικής Ανώνυμης Εταιρείας Ακινήτων Λαυρεωτικής

Σας καλούμε στην 13η Τακτική Συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Δημοτικής Ανώνυμης Εταιρείας Ακινήτων Λαυρεωτικής, η οποία θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Λαυρεωτικής που εδρεύει στην οδό Κουντουριώτη αριθ.1, στις 30 Νοεμβρίου 2017, ημέρα Πέμπτη και ώρα 13.00, με τα εξής θέματα Ημερήσιας Διάταξης:

  1. 1η έγκριση οικονομικών καταστάσεων 1ης υπερδωδεκάμηνης χρήσης (13.5.2010 – 31.12.2011)
  2. Έγκριση οικονομικών καταστάσεων χρήσης 2012 (1.1.2012 – 31.12.2012)
  3. Έγκριση οικονομικών καταστάσεων χρήσης 2013 (1.1.2013 – 31.12.2013)
  4. Έγκριση οικονομικών καταστάσεων χρήσης 2014 (1.1.2014 – 31.12.2014)
  5. Έγκριση οικονομικών καταστάσεων χρήσης 2015 (1.1.2015 – 31.12.2015)

 

Ο Πρόεδρος

της Δ.ΑΝ.ΕΤ.Α.Λ. Α.Ε

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΛΟΥΚΑΣ