Κουντουριώτου 1, Λαύριο ΤΚ 195 00
22923 - 20132
22920 – 22413

Πρόσκληση στη 12η Τακτική Συνεδρίαση Δ.Σ. του 2018

Λαύριο, 5.7.2018

Αριθμ. πρωτ.  392

Προς: Μέλη Διοικητικού Συμβουλίου

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση στην 12η  Τακτική Συνεδρίαση Διοικητικού Συμβουλίου της Δημοτικής Ανώνυμης Εταιρείας Ακινήτων Λαυρεωτικής.

Σας καλούμε στην 12η Τακτική Συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Δημοτικής Ανώνυμης Εταιρείας Ακινήτων Λαυρεωτικής, η οποία θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Λαυρεωτικής που εδρεύει στην οδό Κουντουριώτη αριθ. 1, στις 11 Ιουλίου 2018, ημέρα Τετάρτη και ώρα 13.00, με τα εξής θέματα Ημερησίας Διάταξης:

  1. Έγκριση δαπάνης και διάθεση σχετικής πίστωσης για φόρο εισοδήματος.
  2. Έγκριση δαπάνης και διάθεση σχετικής πίστωσης για προκαταβολή φόρου εισοδήματος.
  3. Λήψη για απόφαση ορισμού στατιστικού ανταποκριτή.
  4. Έγκριση δαπάνης και διάθεση σχετικής πίστωσης για δικαστικά έξοδα & εξώδικων ενεργ. ΦΠΑ απαλλασσόμενο.
  5. Πρόσκληση μετόχων στην 1η Γενική Συνέλευση 2018.
  6. Λήψη απόφασης για τη μεταφορά μισθωτικής σχέσης καταστήματος-κιόσκι εντός κοινόχρηστου χώρου στην πλατεία Λαυρίου με βάση την υπ’ αριθμ. 40/2017 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου.
  7. Λήψη απόφασης σχετικά με τις υπ΄ αριθμ. 351/21.6.2018 και 381/28.6.2018 αιτήσεις της Art & Culture Events για παραχώρηση κοινόχρηστου χώρου.

 

Ο Πρόεδρος

 

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΛΟΥΚΑΣ