Κουντουριώτου 1, Λαύριο ΤΚ 195 00
22923 - 20132
22920 – 22413

Πρόσκληση στην 10η Συνεδρίαση Δ.Σ. της ΔΑΝΕΤΑΛ ΑΕ

Λαύριο 1 Σεπτεμβρίου 2017

Προς: Μέλη Διοικητικού Συμβουλίου

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση στην 10η Τακτική Συνεδρίαση Διοικητικού Συμβουλίου της Δημοτικής Ανώνυμης Εταιρείας Ακινήτων Λαυρεωτικής

Σας καλούμε στην 10η Τακτική Συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Δημοτικής Ανώνυμης Εταιρείας Ακινήτων Λαυρεωτικής, η οποία θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Λαυρεωτικής που εδρεύει στην οδό Κουντουριώτη αριθ.1, στις 7 Σεπτεμβρίου 2017, ημέρα Πέμπτη και ώρα 11.00 π.μ., με τα εξής θέματα Ημερήσιας Διάταξης:

  1. Ψήφιση και διάθεση σχετικών πιστώσεων υποχρεωτικών δαπανών
  2. Έγκριση δαπάνης και διάθεση σχετικής πίστωσης για αμοιβή δικηγόρου
  3. Έγκριση δαπάνης και διάθεση σχετικής πίστωσης για αμοιβή λογιστή
  4. Έγκριση δαπάνης και διάθεση σχετικής πίστωσης για προμήθεια λογισμικού προγράμματος
  5. Έγκριση δαπάνης και διάθεση σχετικής πίστωσης για κατασκευή ιστοσελίδας
  6. Σχεδιασμός δράσεων της εταιρείας για το άμεσο χρονικό διάστημα

 

Ο πρόεδρος

της Δ.ΑΝ.ΕΤ.Α.Λ. Α.Ε

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΛΟΥΚΑΣ