Κουντουριώτου 1, Λαύριο ΤΚ 195 00
22923 - 20132
22920 – 22413

Πρόσκληση στην 1η Τακτική Συνεδρίαση Δ.Σ. του 2018

Λαύριο, 11.1.2018

Αριθμ. πρωτ. 6

Προς: Μέλη Διοικητικού Συμβουλίου

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση στην 1η  Τακτική Συνεδρίαση Διοικητικού Συμβουλίου της Δημοτικής Ανώνυμης Εταιρείας Ακινήτων Λαυρεωτικής.

Σας καλούμε στην 1η Τακτική Συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Δημοτικής Ανώνυμης Εταιρείας Ακινήτων Λαυρεωτικής, η οποία θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Λαυρεωτικής που εδρεύει στην οδό Κουντουριώτη αριθ.1, στις 16 Ιανουαρίου 2018, ημέρα Τρίτη και ώρα 13.30, με τα εξής θέματα Ημερήσιας Διάταξης:

  1. Έγκριση-ψήφιση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2018.

 

Ο πρόεδρος

 

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΛΟΥΚΑΣ