Κουντουριώτου 1, Λαύριο ΤΚ 195 00
22923 - 20132
22920 – 22413

Πρόσκληση στην 1η Συνεδρίαση Δ.Σ. της ΔΑΝΕΤΑΛ ΑΕ

Λαύριο 15 Φεβρουαρίου 2017

Προς: Μέλη Διοικητικού Συμβουλίου

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση στην 1η Συνεδρίαση Διοικητικού Συμβουλίου της Δημοτικής Ανώνυμης Εταιρείας Ακινήτων Λαυρεωτικής

Σας καλούμε στην 1η Συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Δημοτικής Ανώνυμης Εταιρείας Ακινήτων Λαυρεωτικής, η οποία θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Λαυρεωτικής που εδρεύει στην οδό Κουντουριώτη αριθ. 1, στις 16 Φεβρουαρίου 2017, ημέρα Πέμπτη και ώρα 17:00, με τα ακόλουθα θέματα Ημερήσιας Διάταξης:

  1. Αίτημα για Δωρεάν Παραχώρηση χρήσης ακινήτων του Δήμου Λαυρεωτικής στη Δ.ΑΝ.ΕΤ.Α.Λ. Α.Ε .
  2. Έγκριση-ψήφιση προϋπολογισμού οικ. Έτους 2017.

Ο πρόεδρος

της Δ.ΑΝ.ΕΤ.Α.Λ. Α.Ε