Κουντουριώτου 1, Λαύριο ΤΚ 195 00
22923 - 20132
22920 – 22413

Νέα

Πρόσκληση στην 9η Συνεδρίαση Δ.Σ. της ΔΑΝΕΤΑΛ ΑΕ

Λαύριο, 28.7.2017 Αριθμ. πρωτ. 124 Προς: Μέλη Διοικητικού Συμβουλίου ΘΕΜΑ: Πρόσκληση στην 9η Έκτακτη Συνεδρίαση Διοικητικού Συμβουλίου της Δημοτικής Ανώνυμης Εταιρείας Ακινήτων Λαυρεωτικής. Σας καλούμε στην 9η Έκτακτη Συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Δημοτικής Ανώνυμης Εταιρείας Ακινήτων Λαυρεωτικής, η οποία…

Πρόσκληση στην 8η Συνεδρίαση Δ.Σ. της ΔΑΝΕΤΑΛ ΑΕ

Λαύριο 29 Ιουνίου 2017 Προς: Μέλη Διοικητικού Συμβουλίου ΘΕΜΑ: Πρόσκληση στην 8η Τακτική Συνεδρίαση Διοικητικού Συμβουλίου της Δημοτικής Ανώνυμης Εταιρείας Ακινήτων Λαυρεωτικής Σας καλούμε στην 8η Τακτική Συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Δημοτικής Ανώνυμης Εταιρείας Ακινήτων Λαυρεωτικής, η οποία θα διεξαχθεί στοΔημοτικό Κατάστημα του Δήμου Λαυρεωτικής…

Πρόσκληση στην 7η Συνεδρίαση Δ.Σ. της ΔΑΝΕΤΑΛ ΑΕ

Λαύριο, 28.6.2017 Αριθμ. πρωτ. 88 Προς: Μέλη Διοικητικού Συμβουλίου ΘΕΜΑ: Πρόσκληση στην 7η Έκτακτη Συνεδρίαση Διοικητικού Συμβουλίου της Δημοτικής Ανώνυμης Εταιρείας Ακινήτων Λαυρεωτικής. Σας καλούμε στην 7η Έκτακτη Συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Δημοτικής Ανώνυμης Εταιρείας Ακινήτων Λαυρεωτικής, η οποία…

Πρόσκληση στην 6η Συνεδρίαση Δ.Σ. της ΔΑΝΕΤΑΛ ΑΕ

Λαύριο, 15.6.2017 Αριθμ. πρωτ. 62 Προς: Μέλη Διοικητικού Συμβουλίου ΘΕΜΑ: Πρόσκληση στην 6η Έκτακτη Συνεδρίαση Διοικητικού Συμβουλίου της Δημοτικής Ανώνυμης Εταιρείας Ακινήτων Λαυρεωτικής. Σας καλούμε στην 6η Έκτακτη Συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Δημοτικής Ανώνυμης Εταιρείας Ακινήτων Λαυρεωτικής, η οποία…

Πρόσκληση στην 5η Συνεδρίαση Δ.Σ. της ΔΑΝΕΤΑΛ ΑΕ

Λαύριο, 13.6.2017 Αριθμ. πρωτ. 55 Προς: Μέλη Διοικητικού Συμβουλίου ΘΕΜΑ: Πρόσκληση στην 5η Έκτακτη Συνεδρίαση Διοικητικού Συμβουλίου της Δημοτικής Ανώνυμης Εταιρείας Ακινήτων Λαυρεωτικής. Σας καλούμε στην 5η Έκτακτη Συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Δημοτικής Ανώνυμης Εταιρείας Ακινήτων Λαυρεωτικής, η οποία…

Πρόσκληση στην 4η Συνεδρίαση Δ.Σ. της ΔΑΝΕΤΑΛ ΑΕ

Λαύριο 27 Μαϊου 2017 Προς: Μέλη Διοικητικού Συμβουλίου ΘΕΜΑ: Πρόσκληση στην 4η Συνεδρίαση Διοικητικού Συμβουλίου της Δημοτικής Ανώνυμης Εταιρείας Ακινήτων Λαυρεωτικής Σας καλούμε στην 4η Συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Δημοτικής Ανώνυμης Εταιρείας Ακινήτων Λαυρεωτικής, η οποία θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Λαυρεωτικής που εδρεύει…

Πρόσκληση στην 3η Έκτακτη Συνεδρίαση Δ.Σ. της ΔΑΝΕΤΑΛ ΑΕ

Λαύριο 18 Μαϊου 2017 ΠΡΟΣ: Μέλη Διοικητικού Συμβουλίου       ΘΕΜΑ: Πρόσκληση στην 3η Έκτακτη Συνεδρίαση Διοικητικού Συμβουλίου της Δημοτικής Ανώνυμης Εταιρείας Ακινήτων Λαυρεωτικής Σας καλούμε στην 3η Έκτακτη Συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Δημοτικής Ανώνυμης Εταιρείας Ακινήτων Λαυρεωτικής, η οποία θα διεξαχθεί στοΔημοτικό Κατάστημα του…

Πρόσκληση στην 2η Συνεδρίαση Δ.Σ. της ΔΑΝΕΤΑΛ ΑΕ

Λαύριο 1 Μαρτίου 2017 Προς: Μέλη Διοικητικού Συμβουλίου ΘΕΜΑ: Πρόσκληση στη 2η Συνεδρίαση Διοικητικού Συμβουλίου της Δημοτικής Ανώνυμης Εταιρείας Ακινήτων Λαυρεωτικής Σας καλούμε στη 2η Συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Δημοτικής Ανώνυμης Εταιρείας Ακινήτων Λαυρεωτικής, η οποία θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Λαυρεωτικής που εδρεύει…

Πρόσκληση στην 1η Συνεδρίαση Δ.Σ. της ΔΑΝΕΤΑΛ ΑΕ

Λαύριο 15 Φεβρουαρίου 2017 Προς: Μέλη Διοικητικού Συμβουλίου ΘΕΜΑ: Πρόσκληση στην 1η Συνεδρίαση Διοικητικού Συμβουλίου της Δημοτικής Ανώνυμης Εταιρείας Ακινήτων Λαυρεωτικής Σας καλούμε στην 1η Συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Δημοτικής Ανώνυμης Εταιρείας Ακινήτων Λαυρεωτικής, η οποία θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Λαυρεωτικής που εδρεύει…