Κουντουριώτου 1, Λαύριο ΤΚ 195 00
22920 – 22413

ΔΙΑΥΓΕΙΑ – Ανάληψη υποχρεώσης

Στον πίνακα που ακολουθεί δίνεται το σύνολο των αναρτήσεων στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ που αφορούν “ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ” από 1/1/2019 έως σήμερα. Για τις υπόλοιπες αναρτήσεις πατήστε εδώ.

Ημ/νια Πράξης Ημ/νια Ανάρτησης Θέμα ΑΔΑ Τύπος Πράξης Αρ. Πρωτ. Έγγραφο
27/12/2019 02:00:0030/12/2019 11:35:11Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης 94/2019: Αμοιβή δικηγόρου για σύνταξη και κατάθεση δικογράφου παρεμβάσεως στην αίτηση ακυρώσεως του Δήμου ΎδραςΩ00Ι465ΖΠΡ-ΩΞ8ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ747/27.12.2019
23/12/2019 02:00:0023/12/2019 15:02:27Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης 93/2019: Διάφορα έξοδα ΦΠΑ 24%99ΚΠ465ΖΠΡ-ΕΓΕΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ732/23.12.2019
12/12/2019 02:00:0013/12/2019 11:56:44Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης 92/2019: Δαπάνη διασύνδεσης ιστοσελίδας ΔΑΝΕΤΑΛ με Διαύγεια60Ω0465ΖΠΡ-ΘΛ9ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ691/12.12.2019
12/12/2019 02:00:0013/12/2019 11:53:36Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης 91/2019: Υπηρεσίες ανάπτυξης ενημερωτικού απολογιστικού δελτίου της εταιρείας6ΥΡ6465ΖΠΡ-ΥΤΜΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ686/12.12.2019
10/12/2019 02:00:0010/12/2019 12:12:25Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης 86/2019: Συντήρηση κοινόχρηστων χώρων Δημοτικής Ενότητας ΚερατέαςΩΨΖ0465ΖΠΡ-ΒΙΡΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ640/10.12.2019
10/12/2019 02:00:0010/12/2019 12:27:41Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης 88/2019: Συντήρηση εκμισθωμένων χώρων και ακτών Δημοτικής Ενότητας ΚερατέαςΨΓ6Ν465ΖΠΡ-484ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ643/10.12.2019
10/12/2019 02:00:0010/12/2019 12:33:47Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης 90/2019: Προμήθεια διαφημιστικών ειδών, φακέλων και καρτών6Η74465ΖΠΡ-9Α9ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ645/10.12.2019
10/12/2019 02:00:0010/12/2019 12:29:59Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης 89/2019: Συντήρηση εκμισθωμένων χώρων και ακτών Δημοτικής Ενότητας Λαυρίου6ΗΒΖ465ΖΠΡ-Χ9ΙΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ644/10.12.2019
10/12/2019 02:00:0010/12/2019 12:23:15Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης 87/2019: Συντήρηση κοινόχρηστων χώρων Δημοτικής Ενότητας Λαυρίου6ΡΣΣ465ΖΠΡ-Γ2ΑΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ641/10.12.2019
05/12/2019 02:00:0006/12/2019 09:26:28Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης 85/2019: Φορολογικά πρόστιμα και προσαυξήσεις προηγούμενων χρήσεωνΨΟΕ9465ΖΠΡ-ΡΓΠΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ642/5.12.2019
05/12/2019 02:00:0005/12/2019 10:31:25Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης 84/2019: Αμοιβή δικηγόρου για τροποποίηση-εναρμόνιση του κατασταστικούΩ05Ν465ΖΠΡ-ΒΑΠΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ611/5.12.2019
03/12/2019 02:00:0004/12/2019 13:02:33Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης 79/2019: Επισκευή και συντήρηση μεταφορικών μέσωνΨ0ΡΦ465ΖΠΡ-ΠΡΦΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ605/3.12.2019
03/12/2019 02:00:0004/12/2019 13:13:37Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης 82/2019: Αμοιβές μελών Διοικητικού ΣυμβουλίουΨΧΝΟ465ΖΠΡ-ΕΦΚΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ608/3.12.2019
03/12/2019 02:00:0004/12/2019 13:04:30Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης 78/2019: Αναβάθμιση λογισμικών προγραμμάτωνΨ82Σ465ΖΠΡ-8ΨΛΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ600/3.12.2019
03/12/2019 02:00:0004/12/2019 13:10:55Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης 81/2019: Λοιπές προμήθειεςΩΗ0Γ465ΖΠΡ-Χ3ΖΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ607/3.12.2019
03/12/2019 02:00:0004/12/2019 13:17:23Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης 83/2019: ΙΚΑ εργοδ. διοίκηση7ΝΣΨ465ΖΠΡ-Φ77ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ609/3.12.2019
03/12/2019 02:00:0004/12/2019 13:07:22Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης 80/2019: Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπών υλικών γραφείου63ΞΣ465ΖΠΡ-449ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ606/3.12.2019
19/11/2019 02:00:0020/11/2019 09:14:25Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης 77/2019: Διάφορα έξοδα ΦΠΑ 24%6ΨΣΡ465ΖΠΡ-ΒΟΤΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ574/19.11.2019
19/11/2019 02:00:0020/11/2019 10:47:31Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης 76/2019: Αμοιβές και έξοδα δικηγόρων7ΜΜΔ465ΖΠΡ-5ΕΩΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ574/19.11.2019
23/10/2019 03:00:0030/10/2019 12:57:08Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης 73/2019: Σύναψη συνεργασίας με ΚΑΕ Λαυρίου για προβολή και διαφήμιση της εταιρείας6ΚΙΦ465ΖΠΡ-4ΣΔΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ514/23.10.2019
23/10/2019 03:00:0030/10/2019 12:12:48Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης 72/2019: Συντήρηση κοινόχρηστων χώρων Δημοτικής Ενότητας Λαυρίου-ΑΚΕΛ-ΡεμίζαΨΦ2Χ465ΖΠΡ-0Ξ0ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ462/23.10.2019
23/10/2019 03:00:0020/11/2019 09:05:46Απόφαση Ανάκλησης 4/2019: Ανάκληση της ΑΑΥ Νο 46/20196ΧΝΖ465ΖΠΡ-ΙΔΚΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ511/23.10.2019
23/10/2019 03:00:0020/11/2019 09:18:55Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης 74/2019: Αμοιβές και έξοδα δικηγόρωνΩ540465ΖΠΡ-5ΝΗΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ511/23.10.2019
23/10/2019 03:00:0020/11/2019 10:45:02Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης 75/2019: Δικαστικά έξοδα & εξώδικων ενεργειών6Ε4Ξ465ΖΠΡ-078ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ511/23.10.2019
18/10/2019 03:00:0023/10/2019 10:19:39Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης 71/2019: Αμοιβή συμβολαιογράφου για παράσταση στη Γενική Συνέλευση της εταιρείαςΩΦΘΜ465ΖΠΡ-ΥΧΩΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ503/18.10.2019
18/10/2019 03:00:0022/10/2019 15:08:09Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης 70/2019: Φορολογικά πρόστιμα και προσαυξήσειςΨΩΥΦ465ΖΠΡ-8ΛΔΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ502/18.10.2019
18/10/2019 03:00:0022/10/2019 15:05:24Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης 69/2019: Προμήθεια πετρελαίου κίνησης και λιπαντικών για την κάλυψη αναγκών της εταιρείας9ΙΖ1465ΖΠΡ-356ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ506/18.10.2019
18/10/2019 03:00:0022/10/2019 15:02:00Απόφαση 2/2019 Ανάκλησης: Αντιλογισμός Υπολοίπου ΑΑΥ 37904Θ465ΖΠΡ-ΙΔΦΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ502/18.10.2019
16/10/2019 03:00:0018/10/2019 11:15:20ΑΑΥ 67-ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΤΟΜΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝΩΞΣ0465ΖΠΡ-8ΧΨΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ510/16.10.2019
16/10/2019 03:00:0018/10/2019 11:10:52ΑΑΥ 64-ΟΑΕΔ 1%ΩΑΗΠ465ΖΠΡ-Ω92ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ507/16.10.2019
16/10/2019 03:00:0018/10/2019 11:17:17ΑΑΥ 68-Προμήθειες διαμόρφωσης κοινοχρηστων χώρων(φυτα κ.τ.λ.),6ΛΙΔ465ΖΠΡ-ΣΡΓΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ504/16.10.2019
16/10/2019 03:00:0018/10/2019 11:12:18ΑΑΥ 65-Τέλη κυκλοφορίας αυτοκινήτων φορτηγώνΩΩΩ6465ΖΠΡ-ΛΞΤΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ505/16.10.2019
16/10/2019 03:00:0018/10/2019 11:13:57ΑΑΥ 66-Αμοιβές και έξοδα τεχνικών απαλλασσόμενο (με παρακρ.)ΩΚΗΞ465ΖΠΡ-ΛΘΨΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ508/16.10.2019
14/10/2019 03:00:0030/10/2019 11:19:17Απόφαση Ανάκλησης 3/2019: Ανάκληση της ΑΑΥ Νο 34/20196Ι42465ΖΠΡ-ΦΘ9ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ514/14.10.2019
14/10/2019 03:00:0022/10/2019 14:55:33Απόφαση Ανάκλησης 1/2019: Αντιλογισμός λόγω μη εκτέλεσης εν όλω της ΑΑΥ Νο 24/20199ΛΝΙ465ΖΠΡ-37ΧΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ506/14.10.2019
13/09/2019 03:00:0013/09/2019 12:18:21ΑΑΥ 63-ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΥ & ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ7Ζ3Ξ465ΖΠΡ-Ζ3ΥΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ461/13.9.2019
13/09/2019 03:00:0013/09/2019 12:16:34ΑΑΥ 62-ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 2 Η/Υ, 1 ΕΚΤΥΠΩΤΗ 1 ΦΟΡΗΤΟΥ Η/Υ & ΛΟΙΠΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥΨΥΧ2465ΖΠΡ-ΘΞ7ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ460/13.9.2019
26/08/2019 03:00:0028/08/2019 11:23:44ΑΑΥ 60-Αμοιβές και έξοδα δικηγόρων (με παρακρ.)64Ν8465ΖΠΡ-4ΜΒΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ426/26.8.2019
26/08/2019 03:00:0028/08/2019 11:21:46ΑΑΥ 61-Επισκευές και συντηρήσεις μεταφορικών μέσωνΨ1ΘΓ465ΖΠΡ-07ΤΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ427/26.8.2019
19/08/2019 03:00:0020/08/2019 08:10:55ΑΑΥ 59-Αμοιβές και έξοδα λοιπών ελ. επ. ΦΠΑ απαλλασσόμενο6ΡΣΔ465ΖΠΡ-8ΨΕΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ411/19.8.2019
06/08/2019 03:00:0006/08/2019 14:42:17ΑΑΥ 58-ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ.ΨΛ5Γ465ΖΠΡ-ΔΗ4ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ383/6.8.2019
06/08/2019 03:00:0006/08/2019 14:30:41ΑΑΥ 55-ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ ΦΠΑ 24%ΨΛ3Γ465ΖΠΡ-ΔΟΧΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ380/6.8.2019
06/08/2019 03:00:0006/08/2019 14:40:55ΑΑΥ 57-ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ ΤΡΑΠΕΖΩΝΨΜΘΝ465ΖΠΡ-ΡΘΩΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ382/6.8.2019
06/08/2019 03:00:0006/08/2019 14:39:11ΑΑΥ 56-Ι.Κ.Α.ΨΔ3Μ465ΖΠΡ-ΛΨΤΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ381/6.8.2019
06/08/2019 03:00:0006/08/2019 14:21:23ΑΑΥ 52-ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ.9ΨΔ8465ΖΠΡ-ΞΣΨΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ378/6.8.2019
06/08/2019 03:00:0006/08/2019 14:23:07ΑΑΥ 53-ΑΜΟΙΒΕΣ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ6ΙΒΓ465ΖΠΡ-22ΞΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ376/6.8.2019
06/08/2019 03:00:0006/08/2019 14:24:53ΑΑΥ 54-Ι.Κ.Α. ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ.ΩΧ2Ρ465ΖΠΡ-ΧΜΖΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ379/6.8.2019
01/07/2019 03:00:0019/07/2019 09:18:29ΑΑΥ 51-Έξοδα προβολής και διαφήμισηςΩΞΞΤ465ΖΠΡ-Γ5ΤΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ329/1.7.2019
01/07/2019 03:00:0002/07/2019 11:03:00ΑΑΥ 50-Λοιπές προμήθειεςΩΖ9Χ465ΖΠΡ-ΗΡΩΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ328/1.7.2019
01/07/2019 03:00:0002/07/2019 10:57:35ΑΑΥ 48-Επισκευές και συντηρήσεις μεταφορικών μέσωνΩΩ01465ΖΠΡ-Ω7ΔΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ326/1.7.2019
01/07/2019 03:00:0002/07/2019 11:01:21ΑΑΥ 49-Υλικά επισκευής και συντήρησης κτιρίων και κοινόχρηστων χώρωνΨΡ3Ι465ΖΠΡ-Λ3ΤΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ327/1.7.2019
13/06/2019 03:00:0021/06/2019 14:11:47ΑΑΥ 46-Δικαστικά έξοδα & εξώδικων ενεργ. Φ.Π.Α. απαλλασσόμενο66Χ5465ΖΠΡ-45ΖΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ315/13.6.2019
13/06/2019 03:00:0021/06/2019 14:13:58ΑΑΥ 47-Λοιπές συνδρομές - εισφορές9Η42465ΖΠΡ-21ΙΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ316/13.6.2019
18/04/2019 03:00:0023/04/2019 13:14:16ΑΑΥ 37-Φορολογικά πρόστιμα και προσαυξήσεις χρήσηςΩΝΑ0465ΖΠΡ-ΦΒΙΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ231/18.4.2019
18/04/2019 03:00:0008/05/2019 13:49:05ΑΑΥ 45-Αμοιβές μηχ/κής υποστήριξης Φ.Π.Α.24%Ψ8Η6465ΖΠΡ-ΦΡ7ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ267/18.4.2019
18/04/2019 03:00:0023/04/2019 13:50:17ΑΑΥ 43-Έξοδα προβολής και διαφήμισηςΨΚ1Η465ΖΠΡ-Β7ΛΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ242/18.4.2019
18/04/2019 03:00:0023/04/2019 13:52:57ΑΑΥ 44-Έξοδα προβολής και διαφήμισης6ΞΙΚ465ΖΠΡ-2ΧΙΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ238/18.4.2019
18/04/2019 03:00:0023/04/2019 13:22:01ΑΑΥ 39-Γραφική ύλη και λοιπά υλικά γραφείων Φ.Π.Α. Διοίκηση 24%ΩΗΡΨ465ΖΠΡ-035ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ239/18.4.2019
18/04/2019 03:00:0023/04/2019 13:27:52ΑΑΥ 40-Λοιπές προμήθειεςΩΩ52465ΖΠΡ-326ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ240/18.4.2019
18/04/2019 03:00:0023/04/2019 13:19:17ΑΑΥ 38-Δαπάνες Συντήρησης κοινόχρηστων χώρων Δημοτικής Ενότητας Λαυρίου7ΖΔΨ465ΖΠΡ-ΒΛΣΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ241/18.4.2019
18/04/2019 03:00:0023/04/2019 13:30:17ΑΑΥ 41-Εκκαθάριση φόρου εισοδήματος6ΟΒΖ465ΖΠΡ-Γ6ΗΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ236/18.4.2019
18/04/2019 03:00:0023/04/2019 13:33:46ΑΑΥ 42-Χαρτόσημο 3,6% ενοικίωνΩΝ8Ο465ΖΠΡ-ΔΙΦΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ235/18.4.2019
05/04/2019 03:00:0010/04/2019 13:14:26ΑΑΥ 36-Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων6ΛΧΕ465ΖΠΡ-ΒΧΜΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ204/5.4.2019
20/03/2019 02:00:0005/04/2019 09:50:48ΑΑΥ 35-Αμοιβές και έξοδα δικηγόρωνΩΚΧ2465ΖΠΡ-ΤΑΑΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ173/20.3.2019
15/03/2019 02:00:0005/04/2019 09:48:16ΑΑΥ 34-Έξοδα προβολής και διαφήμισης,6ΙΛΙ465ΖΠΡ-ΑΓΟΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ153/15.3.2019
12/03/2019 02:00:0015/03/2019 14:41:41ΑΑΥ 28-Δαπάνες Συντήρησης κοινόχρηστων χώρων Δημοτικής Ενότητας ΛΑΥΡΙΟΥΨΚΖ8465ΖΠΡ-Χ4ΚΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ143/12.3.2019
12/03/2019 02:00:0018/03/2019 14:29:15ΑΑΥ 33-Δαπάνες Συντήρησης εκμ. χώρων & ακτών Δημοτικής Ενότητας ΛΑΥΡΙΟΥ9Η85465ΖΠΡ-ΩΟΕΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ141/12.3.2019
12/03/2019 02:00:0015/03/2019 14:44:28ΑΑΥ 29-Δαπάνες Συντήρησης εκμ. χώρων & ακτών Δημοτικής Ενότητας ΚΕΡΑΤΕΑΣΨΡ2Γ465ΖΠΡ-7ΘΦΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ140/12.3.2019
12/03/2019 02:00:0015/03/2019 14:57:56ΑΑΥ 32-Δαπάνες Συντήρησης κοινόχρηστων χώρων Δημοτικής Ενότητας ΚΕΡΑΤΕΑΣΩΝΟΨ465ΖΠΡ-Π51ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ142/12.3.2019
12/03/2019 02:00:0015/03/2019 14:32:32ΑΑΥ 27-Ι.Κ.Α εργοδ. εισφορές έκτακτου προσωπικού6ΟΦΥ465ΖΠΡ-ΓΟΕΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ144/12.3.2019
12/03/2019 02:00:0015/03/2019 14:51:59ΑΑΥ 36-Αμοιβές έκτακτου προσωπικού6ΣΒ1465ΖΠΡ-ΓΘΚΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ144/12.3.2019
12/03/2019 02:00:0015/03/2019 14:53:55ΑΑΥ 30-Προμήθειες διαμόρφωσης κοινόχρηστων χώρων (φυτά κ.τ.λ.)ΩΟΜΤ465ΖΠΡ-Χ8ΒΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ139/12.3.2019
12/03/2019 02:00:0015/03/2019 14:55:42ΑΑΥ 31-Γραφική ύλη και λοιπά υλικά γραφείων Φ.Π.Α. Διοίκηση 24%90ΚΤ465ΖΠΡ-ΟΚΠΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ138/12.3.2019
06/02/2019 02:00:0022/02/2019 14:18:55ΑΑΥ 25-Συνδρομές-εισφορές σε επαγγ. οργαν. Φ.Π.Α. μη συμψηφιζόμενο68ΦΚ465ΖΠΡ-ΝΕ3ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ52/6.2.2019
04/02/2019 02:00:0022/02/2019 09:16:13ΑΑΥ 22-Αμοιβές και έξοδα λογιστών Φ.Π.Α. 24%ΩΦΒ4465ΖΠΡ-1ΙΑΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ49/4.2.2019
04/02/2019 02:00:0022/02/2019 09:24:58ΑΑΥ 24-Έξοδα κίνησης αυτοκινήτων φορτηγών (βενζίνες, διόδια κ.ά.),78ΧΝ465ΖΠΡ-ΝΙΓΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ51/4.2.2019
04/02/2019 02:00:0022/02/2019 09:21:30ΑΑΥ 23-Αμοιβές και έξοδα ελεγκτών Φ.Π.Α. 24%6ΕΗΒ465ΖΠΡ-ΩΟΥΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ50/4.2.2019
31/01/2019 02:00:0006/02/2019 14:52:36ΑΑΥ 21-Υλικά επισκευής και συντήρησης κτιρίων και κοινόχρηστων χώρων945Ρ465ΖΠΡ-ΖΙ7ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ44/31.1.2019
31/01/2019 02:00:0006/02/2019 14:51:01ΑΑΥ 20-Αμοιβές και έξοδα λοιπών ελεύθερων επαγγελματιών Φ.Π.Α. 24%6ΙΚΗ465ΖΠΡ-ΚΨΗΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ45/31.1.2019
31/01/2019 02:00:0006/02/2019 14:49:12ΑΑΥ 19-Επισκευές και συντηρήσεις μεταφορικών μέσωνΩΞΓΧ465ΖΠΡ-ΖΣΞΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ46/31.1.2019
31/01/2019 02:00:0006/02/2019 14:47:27ΑΑΥ 18-Παρεπόμενες παροχές και έξοδα προσωπικούΨΑ82465ΖΠΡ-ΨΚΖΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ47/31.1.2019
28/01/2019 02:00:0006/02/2019 14:45:25ΑΑΥ 16-Αμοιβές και έξοδα λοιπών ελεύθερων επαγγελματιών Φ.Π.Α. 24%ΩΨΜΘ465ΖΠΡ-56ΛΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ36/28.1.2019
28/01/2019 02:00:0006/02/2019 14:42:33ΑΑΥ 15-Έξοδα προβολής και διαφήμισηςΨΜΣΙ465ΖΠΡ-Υ7ΝΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ36/28.1.2019
28/01/2019 02:00:0001/02/2019 13:02:14ΑΑΥ 17-Αμοιβές και έξοδα δικηγόρων (με παρακρ.)7ΜΣΛ465ΖΠΡ-ΝΑ1ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ36/28.1.2019
24/01/2019 02:00:0028/01/2019 08:04:12ΑΑΥ 14-Λοιπές προμήθειες6ΩΧ9465ΖΠΡ-ΘΟΓΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ32/24.1.2019
18/01/2019 02:00:0018/01/2019 09:50:24ΑΑΥ 7-Φόρος αμοιβών ελεύθερων επαγγελματιώνΩ3ΖΦ465ΖΠΡ-ΩΨ5ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ11/14.1.2019
14/01/2019 02:00:0017/01/2019 12:32:08ΑΑΥ 4-ΟΑΕΔ 1%699Ω465ΖΠΡ-Φ7ΒΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ11/14.1.2019
14/01/2019 02:00:0018/01/2019 09:52:57ΑΑΥ 13-Διάφορα έξοδα τραπεζών6Θ5Ψ465ΖΠΡ-ΡΚΙΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ11/14.1.2019
14/01/2019 02:00:0018/01/2019 09:55:31ΑΑΥ 12-Ι.Κ.Α εργοδ. καθ. κοιν. χώρωνΩ3ΡΦ465ΖΠΡ-Υ1ΙΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ11/14.1.2019
14/01/2019 02:00:0018/01/2019 09:57:33ΑΑΥ 10--Ι.Κ.Α.6Κ0Κ465ΖΠΡ-ΔΙΞΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ11/14.1.2019
14/01/2019 02:00:0018/01/2019 09:59:20ΑΑΥ 9-Φόροι-τέλη προηγούμενων χρήσεων7Ν27465ΖΠΡ-3ΒΑΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ11/14.1.2019
14/01/2019 02:00:0017/01/2019 12:32:54ΑΑΥ 5-Εισφορά αλληλεγγύης6ΕΞΒ465ΖΠΡ-ΛΒΞΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ11/14.1.2019
14/01/2019 02:00:0017/01/2019 12:34:27ΑΑΥ 8-ΛΟΙΠΕΣ ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΥΠΕΡ ΔΗΜΟΣΙΟΥ (ΧΑΡΤ.ΟΓΑ ΚΤΛ)ΨΧΣΓ465ΖΠΡ-ΑΤΧΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ11/14.1.2019
14/01/2019 02:00:0017/01/2019 12:36:40ΑΑΥ 6-Φόρος μισθωτών υπηρεσιώνΨΝ64465ΖΠΡ-5ΔΚΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ11/14.1.2019
14/01/2019 02:00:0018/01/2019 10:05:57ΑΑΥ 11-Αμοιβές προσωπικού καθαρισμού κοινοχρήστων χώρωνΩΕΝΓ465ΖΠΡ-ΛΦΛΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ11/14.1.2019
11/01/2019 02:00:0017/01/2019 12:24:22ΑΑΥ 3-Παρακρατούμενοι φόροι προηγούμενων χρήσεων προς απόδοση (ΠΟΕ)Ψ09Δ465ΖΠΡ-ΝΔΧΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ10/11.1.2019
11/01/2019 02:00:0017/01/2019 12:23:36ΑΑΥ 2-Υπόλοιπα προμηθευτών παρελθόντων ετών (ΠΟΕ)ΩΑΒΡ465ΖΠΡ-1ΣΩΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ10/11.1.2019
11/01/2019 02:00:0017/01/2019 12:25:31ΑΑΥ 1-Τέλη κυκλοφορίας αυτοκινήτων φορτηγώνΨΡΛΟ465ΖΠΡ-ΛΘΩΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ11/11.1.2019
Προτιμήσεις Ιδιωτικότητας
Όταν επισκέπτεστε τον ιστότοπό μας, ενδέχεται να αποθηκεύονται πληροφορίες μέσω του προγράμματος περιήγησης (browser) από συγκεκριμένες υπηρεσίες, συνήθως με τη μορφή cookies. Εδώ μπορείτε να αλλάξετε τις προτιμήσεις απορρήτου σας. Λάβετε υπόψη ότι, η παρεμπόδιση ορισμένων τύπων cookie μπορεί να επηρεάσει την εμπειρία σας στον ιστότοπό μας και στις υπηρεσίες που παρέχουμε.