Κουντουριώτου 1, Λαύριο ΤΚ 195 00
22923 - 20132
22920 – 22413

Εκδηλώσεις

Μέσα στους σκοπούς και το σχεδιασμό της εταιρείας είναι τόσο η διοργάνωση όσο και η συμμετοχή σε ημερίδες, εκδηλώσεις, φόρουμ κ.λπ. εκδηλώσεις παρουσίασης και προώθησης του σχεδιασμού αλλά και των έργων της τόσο προς τους κατοίκους και επιχειρηματίες της περιοχής, όσο και ευρύτερα σε τρίτους (κυβερνητικά στελέχη, στελέχη της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, επιχειρηματίες, επενδυτές, κ.λπ.). Επιπρόσθετα, σημαντικός αναμένεται να είναι ο αριθμός των εκδηλώσεων στο πλαίσιο της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης και γενικότερα της συμμετοχής-δραστηριοποίησης της εταιρίας στα κοινωνικά δρώμενα της περιοχής της Λαυρεωτικής.

Πληροφορίες για την παραπάνω δραστηριότητα θα αναρτώνται στην παρούσα σελίδα.