Κουντουριώτου 1, Λαύριο ΤΚ 195 00
22923 - 20132
22920 – 22413

Διοικητικό Συμβούλιο (Δ.Σ.)

To  Διοικητικό Συμβούλιο (Δ.Σ.) της εταιρείας είναι αρμόδιο για τη διαχείριση και εκπροσώπηση της εταιρίας και τη διαχείριση της περιουσίας της.

Το Διοικητικό Συμβούλιο αποτελείται από εννέα (9) μέλη. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μαζί με τους αναπληρωτές τους ορίζονται από το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου. Τα οριζόμενα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου που είναι αιρετοί εκπρόσωποι του Δήμου δεν πρέπει να υπερβαίνουν το 1/3 του συνολικού αριθμού των μελών του Δ.Σ., εκ των οποίων τουλάχιστον ένα εξ’ αυτών προέρχεται από τη μειοψηφία.

Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας έχει την παρακάτω σύνθεση (https://diavgeia.gov.gr/doc/6ΩΓ7465ΖΠΡ-9ΣΩ):

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Δημήτριος Λουκάς, Δήμαρχος Λαυρεωτικής.
Α΄ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ: Παναγιώτης Τσίκλος, Αντιδήμαρχος.
ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ: Χαράλαμπος Ζαγουρής, ιδιωτικός υπάλληλος.

ΜΕΛΗ:

  • Ζαχαρίας Πελέκης, Περιφερειακός Σύμβουλος.
  • Παναγιώτης Κωνσταντόπουλος, ελεύθερος επαγγελματίας.
  • Γεώργιος Παπαγιάννης, ελεύθερος επαγγελματίας.
  • Κωνσταντίνος Μάνθος, Αρχιτέκτων Μηχανικός.
  • Λάμπρος Πρίφτης, ελεύθερος επαγγελματίας.
  • Ιωάννης Αδάμης, Αντιδήμαρχος.

Η θητεία του Δημοτικού Συμβουλίου της εταιρείας ακολουθεί τη θητεία του Δημοτικού Συμβουλίου παρατεινόμενη έως έξι (6) μήνες.