Κουντουριώτου 1, Λαύριο ΤΚ 195 00
22920 – 22413

Διοικητικό Συμβούλιο (Δ.Σ.)

To  Διοικητικό Συμβούλιο (Δ.Σ.) της εταιρείας είναι αρμόδιο για τη διαχείριση και εκπροσώπηση της εταιρίας και τη διαχείριση της περιουσίας της.

Το Διοικητικό Συμβούλιο αποτελείται από εννέα (9) μέλη. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μαζί με τους αναπληρωτές τους ορίζονται από το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου.

Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας έχει την παρακάτω σύνθεση (https://diavgeia.gov.gr/doc/7ΝΞΥ465ΖΠΡ-ΘΑ9):

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ζαγουρής Χαράλαμπος
Α΄ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ: Άμαντος Κωνσταντίνος
Β΄ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ: Χολέβα Κυριακή
ΜΕΛΗ:

  • Τσίκλος Παναγιώτης
  • Κλόκουζας Μιχαήλ
  • Μάνθος Κωνσταντίνος
  • Κολιού Αλεξάνδρα
  • Μανιάτης Γιώργος
  • Παπαδοπούλου Ανστασία

Η θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου αρχίζει την επομένη της Γενικής Συνέλευσης εκλογής του, ήτοι από 24/10/2019 και ακολουθεί την χρονική διάρκεια του Δημοτικού Συμβουλίου, παρατεινόμενη μέχρι εξαμήνου από λήξεως της θητείας του ήτοι στις 20/02/2024.

Προτιμήσεις Ιδιωτικότητας
Όταν επισκέπτεστε τον ιστότοπό μας, ενδέχεται να αποθηκεύονται πληροφορίες μέσω του προγράμματος περιήγησης (browser) από συγκεκριμένες υπηρεσίες, συνήθως με τη μορφή cookies. Εδώ μπορείτε να αλλάξετε τις προτιμήσεις απορρήτου σας. Λάβετε υπόψη ότι, η παρεμπόδιση ορισμένων τύπων cookie μπορεί να επηρεάσει την εμπειρία σας στον ιστότοπό μας και στις υπηρεσίες που παρέχουμε.