Κουντουριώτου 1, Λαύριο ΤΚ 195 00
22923 - 20132
22920 – 22413

Προσκλήσεις Δ.Σ.

Στον πίνακα που ακολουθεί εμφανίζονται οι προσκλήσεις Διοικητικού Συμβουλίου (Δ.Σ.) της εταιρείας.

ΤΙΤΛΟΣ
ΗΜΕΡ. ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ
ΣΧΕΤΙΚΑ
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 1ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ Δ.Σ. ΤΟΥ 2017
16/2/2017
Πρόσκληση
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 2ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ Δ.Σ. ΤΟΥ 2017
9/3/2017
Πρόσκληση
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 3ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ Δ.Σ. ΤΟΥ 2017
26/5/2017
Πρόσκληση
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 4ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ Δ.Σ. ΤΟΥ 2017
1/6/2017
Πρόσκληση
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 5ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ Δ.Σ. ΤΟΥ 2017
13/6/2017
Πρόσκληση
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 6ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ Δ.Σ. ΤΟΥ 2017
15/6/2017
Πρόσκληση
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 7ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ Δ.Σ. ΤΟΥ 2017
28/6/2017
Πρόσκληση
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 8ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ Δ.Σ. ΤΟΥ 2017
4/7/2017
Πρόσκληση
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 9ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ Δ.Σ. ΤΟΥ 2017
28/7/2017
Πρόσκληση
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 10ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ Δ.Σ. ΤΟΥ 2017
1/9/2017
Πρόσκληση
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 11ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ Δ.Σ. ΤΟΥ 2017
6/10/2017
Πρόσκληση
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 12ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ Δ.Σ. ΤΟΥ 2017
3/11/2017
Πρόσκληση
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 13ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ Δ.Σ. ΤΟΥ 2017
30/11/2017
Πρόσκληση
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 14ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ Δ.Σ. ΤΟΥ 2017
1/12/2017
Πρόσκληση
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 16ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ Δ.Σ. ΤΟΥ 2017
4/12/2017
Πρόσκληση
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 17ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ Δ.Σ. ΤΟΥ 2017
28/12/2017
Πρόσκληση
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 1ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ Δ.Σ. ΤΟΥ 2018
11/1/2018
Πρόσκληση
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 2ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ Δ.Σ. ΤΟΥ 2018
25/1/2018
Πρόσκληση