Κουντουριώτου 1, Λαύριο ΤΚ 195 00
22923 - 20132
22920 – 22413

Προσκλήσεις Γ.Σ.

Στον πίνακα που ακολουθεί εμφανίζονται οι προσκλήσεις της Γενικής Συνέλευσης (Γ.Σ.) μετόχων της εταιρείας.

ΤΙΤΛΟΣ
ΗΜΕΡ. ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ Γ.Σ.
ΣΧΕΤΙΚΑ
1η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΜΕΤΟΧΩΝ 2017
28/12/2017
Πρόσκληση